Navigation path

Partnere

Kommissionen arbejder sammen med en række strategiske partnere om at gøre Europaåret til en succes og hjælpe borgere fra alle samfundslag både på lokalt, regionalt og nationalt plan.

Ud over støtten fra de forskellige afdelinger og repræsentationer i EU-landene får Kommissionen også solid opbakning fra andre EU-institutioner og eksterne partnere.

Europe Directs kontaktcentre

Europe Directs kontaktcentre

En service under Kommissionen, der hjælper dig med at få svar på dine spørgsmål om EU.
Ring gratis til 00 800 67 89 10 11 i hele EU.

Europe Directs informationscentre

Europe Directs informationscentre

Næsten 500 kontorer i alle EU-lande, der giver oplysninger om EU.

Europa-Parlamentet og dets informationskontorer i EU-landene

Europa-Parlamentet og dets informationskontorer i EU-landene

EU's direkte valgte organ. De 754 medlemmer af Europa-Parlamentet vælges for fem år ad gangen af EU-landenes vælgere.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessegrupper i EU. Det er en rådgivende forsamling, der afgiver udtalelser til de større institutioner – særlig Rådet, Kommissionen og Parlamentet.

Regionsudvalget

Regionsudvalget

EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Den inddrager de regionale og lokale myndigheder i EU's beslutningsproces.

European Year of Citizens Alliance (EYCA)

European Year of Citizens Alliance (EYCA)

Denne sammenslutning af deltagere fra civilsamfundet repræsenterer 60 organisationer og "platforme på europæisk plan".

Europarådet

Europarådet

Arbejder for respekt for sine grundlæggende værdier: Menneskerettigheder, demokrati og retsstat. Med sine 47 medlemslande dækker det næsten hele Europa.

Nationale koordinerende organer

Nationale koordinerende organer - 2013

Nogle lande har udpeget en national koordinator, der organiserer de nationale aktiviteter og hjælper med at fremme lokale og regionale og inddrage alle relevante interessenter i Europaåret.

Ambassadører for Borgernes Europaår 2013

Ambassadører: En gruppe af kendte og offentlige personligheder der støtter Borgernes Europaår 2013 som ambassadører – både på et EU og nationalt niveau.

Årets ansigter - 2013

Årets ansigter: En række EU-borgere fra et bredt udsnit af medlemsstaterne, der har gjort brug af EU-rettighederne på forskellige måder, eller som har bidraget ekstraordinært til Europa.

Talsmænd - 2013

Talsmænd: Disse talsmænd er veluddannede og eksperter i medborgerskab og EU-rettigheder, og de deler deres viden med offentligheden inden for deres respektive områder i løbet af Borgernes Europaår.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet