Navigation path

15/04/2013 14:00 - 16/04/2013 14:30

Първите посетители на ЕВРОПА ДИРЕКТНО в Европейската година на гражданите бяха първокурсниците от Русенския университет | Ruse (Bulgaria)

Студентите в специалностите Европеистика и глобалистика и Европеистика и многостепенно управление посетиха информационния център в началото на седмицата.

Събитието беше част от промотирането на Европейската година на гражданите 2013. Първокурсниците се запознаха с основните права на европейските граждани и получиха информация за предстоящите събития в цяла Европа, посветени на Европейската година. Те станаха част и от Гражданския дебат, който е една от основните инициативи за 2013. Бъдещите европеисти се информираха и за възможностите за стажове в различни европейски институции, както и за актуалните конкурси, обявени в момента в ЕС. Те получиха и материали, които да им послужат през следващите години на тяхното обучение и представят портала Вашата Европа, различните европейски мрежи, и службите за информация на ЕС. През есента предстои и тяхно участие в Европейско кафене, посветено на Годината на гражданите. Проектът "Европа Директно" се осъществява с финансиране от Европейския съюз и фондация "Европейски институт", София.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet