Navigation path

09/07/2013

100 unge var på international demokrati-lejr i Sønderborg

I starten af juli var Sønderborg vært for 100 unge fra 24 lande, som kom for at drøfte udfordringerne for fremtidens Europa på akademiet ”Waves of Democracy – beyond borders”. Flere end 200 unge har meldt sig for at deltage i seminaret Waves of Democracy, som i tidligere år har fundet sted i Serbien, men i år foregår i Sønderborg. De 100 udvalgte fra 24 lande i alderen 18-30 år blev indkvarteret på Sergentskolen. Og i løbet af opholdet nåede de at forfatte en erklæring med anbefalinger til Europas organisationer og politikere og til det videre arbejde.

 

Med udgangspunkt i grænseregionen Sønderjylland-Schleswig skal de unge drøfte, hvordan man kan skabe bæredygtig regional udvikling i Europa. De skal forholde sig til, hvordan det europæiske projekt på den ene side gennemlever en krise, hvor befolkningens opbakning til de demokratiske institutioner falder på både nationalt og europæisk plan. Og hvordan der på den anden side er mange borgere, som kræver mere gennemsigtighed og som vil deltage i demokratiet mere direkte og på nye måder gennem bevægelser, demonstrationer og kampagner. Imidlertid udløser finanskrisen og dens følger - for eksempel Europas nu 5,6 mio. unge arbejdsløse - nye bølger af afmagt og fordomme i de enkelte nationer, og dette undergraver demokratiet. 

 

De mange unge blev budt velkommen på Sønderborg Slot af Stephan Kleinschmidt, Sønderborgs kultur- og erhvervsudvalgsformand, der som medlem af områdets tyske mindretal og tidligere præsident for ungdomsafdelingen af den europæiske mindretalsorganisation har erfaring med internationalt netværksarbejde.  Med til at byde velkommen var også Nina Nørgaard, direktør for organisationen IUC Europa (Internationale Education Center), der sammen med Sønderborg Kommunes Center for Kultur står for seminaret i samarbejde med en række partnere i EUNET – European Network for Education and Training.

Undervejs i forløbet deltog de mange unge i forskellige workshops og på dette års ”Waves of Democracy – beyond borders’ var der især to workshops, der beskæftigede sig med temaer relateret til EYC 2013: ’Inclusive Citizenship’ og ’Participatory Citizenship and Civil Dialogue’.

 

Link til WOD-hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om arrangementet: http://www.wavesofdemocracy.org

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet