Navigation path

Tag del i debattenTag del i debatten

Borgernes Europaår 2013 satte fokus på de rettigheder, som følger med EU-borgerskabet. I 2014 fortsætter vi med nogle af de aktiviteter, der blev startet under Borgernes Europaår, men nu med mere fokus på valget til Europa-Parlamentet (som finder sted mellem den 22. og 25. maj). I løbet af året vil vi tilskynde til dialog mellem alle offentlige instanser, civilsamfundet og erhvervslivet ved arrangementer og konferencer rundt om i Europa. Her bliver der særlig lejlighed til at drøfte betydningen af både et repræsentativt demokrati og et deltagelsesdemokrati i EU og informere om eksisterende værktøjer til at forbedre deltagelsen i den demokratiske proces i Europa.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Videoklip

Valg til EU-Parlamentet

Har du spørgsmål om EU? Spørg os!