Navigation path

Dine rettigheder i EU

EU-borgerskab er ikke bare et abstrakt begreb - det er en reel status, som giver en række rettigheder.

EU-borgerskabsrettigheder

EU vil gerne have, at du kender til de rettigheder, du har som EU-borger, og at du fuldt ud kan udnytte dem til hverdag. EU's rapport om unionsborgerskab indgår i dette arbejde. EU-borgernes rettigheder er beskrevet i anden del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. De er også fastsat i kapitel V i EU 's charter om grundlæggende rettigheder.

Din ret til at færdes og opholde dig frit inden for EU og ikke blive forskelsbehandlet på grund af din nationalitet

Som EU-borger har du ret til at færdes og opholde sig frit inden for EU. Der er dog betingelser visse betingelser, der skal opfyldes. Når du rejser ind i et andet EU-land, kan du f.eks. blive bedt om at vise legitimation, og hvis du vil opholde dig i et andet EU-land i over tre måneder, skal du opfylde bestemte betingelser, afhængigt af om du arbejder, studerer eller lign.
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_da.htm

Valgret og valgbarhed

Når du bor i et andet EU-land, har du som EU-borger ret til at stemme og stille op som kandidat til kommunalvalg og valg til Europa-Parlamentet i landet på samme vilkår som landets egne statsborgere.
http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/worker-pensioner/elections/index_da.htm

Ret til at indgive andragender

Retten til at indgive andragender giver dig mulighed for at henvende dig til EU-Parlamentet, hvis du har bekymringer eller klager. Du kan bede Parlamentet beskæftige sig med enten et personligt behov eller en klage eller et spørgsmål i offentlighedens interesse. Spørgsmålet skal falde ind under EU's ansvarsområder, og det skal vedrøre dig direkte.

Retten til at klage til ombudsmanden

Hvis du har klager over en af EU's institutioner eller organer, kan du henvende dig til ombudsmanden.
Du kan også kontakte EU's institutioner og rådgivende organer direkte, og du har ret til at modtage svar på et hvilket som helst af EU's 23 officielle sprog.

Retten til konsulær beskyttelse for EU-borgere

Når du befinder dig i et land uden for EU og har brug for hjælp, har du som EU-borger ret til konsulær beskyttelse fra ethvert andet EU-lands ambassade eller konsulat på samme vilkår som landets egne statsborgere. Du kan få hjælp, hvis der sker dødsfald, du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, bliver anholdt eller bliver offer for en voldelig forbrydelse eller bliver udvist.

Retten til at anmode Kommissionen om at foreslå ny lovgivning

Det europæiske borgerinitiativ giver dig mulighed for at bede EU-Kommissionen udarbejde lovforslag. Initiativet skal være underskrevet af mindst 1 million borgere fra mindst en fjerdedel af EU-landene.

Grundlæggende rettigheder

EU er baseret på værdier som menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_da.htm

Andre grænseoverskridende rettigheder

Adgang til sociale sikring

Når du flytter inden for EU, skal du kun betale socialsikringsbidrag i ét land, selv om du arbejder i flere lande. Generelt modtager du kun sociale ydelser fra dette land.

Sundhedspleje i udlandet

EU-retten siger, at du kan få behandling i et andet EU-land og kan være berettiget til at få udgifterne refunderet af deres nationale sygesikring.

Studieophold i udlandet

Som EU-borger har du ret til at studere i alle EU-lande på samme vilkår som landets egne statsborgere.

Internethandel
Du er beskyttet af EU-lovgivningen, når du handler online i Europa.

Passagerers rettigheder

Hvis du har problemer med internationale tog eller fly, der afgår fra eller rejser ind i EU med et EU-luftfartsselskab, kan du have ret til tilbagebetaling og muligvis også erstatning.

Billigere mobilopkald

Når du bruger din mobiltelefon i et andet EU-land, er der en begrænsning på, hvad det må koste.

Sikker og billig energi

Som forbruger er du takket være EU nu bedre beskyttet og har ret til at vælge den gas- og elleverandør, der passer dig bedst.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet