Navigation path

Visionen: Borgernes Europaår

Når EU-borgerne forstår deres EU-rettigheder bedre og bruger dem mere, er det til deres fordel som privatpersoner, men det er også til fordel for EU's økonomi og samfundet som helhed.

Velinformerede borgere forstår, at de har en andel i EU, og de får incitament til at deltage på alle niveauer af EU's demokratiske proces. Det er visionen for borgernes Europaår 2013. Året giver folk i hele EU mulighed for at:

 • lære om, hvilke rettigheder og muligheder de får som EU-borgere – især retten til at bo og arbejde hvor som helst i EU
 • deltage i debatter om, hvordan vi forhindres i at bruge disse rettigheder og skabe konkrete løsningsforslag
 • deltage i borgerfora om EU's politikker og andre emner
 • forberede sig på at stemme til Europa-Parlamentsvalget i 2014 og deltage i EU's demokratiske proces.

Aktiviteterne skal så vidt muligt organiseres på græsrodsplan – af borgerne og civilsamfundets organisationer.

Europa-Kommissionen har ansvaret for:

 • en oplysningskampagne med et flersproget website, kampagneredskaber, pressekit og oplysningsmateriale
 • lancering af mediekampagne/opstartmøde i november 2012
 • start- og slutkonference og en række møder mellem EU-kommissærerne og folk fra alle samfundslag
 • støtte til nationale, regionale og lokale arrangementer i EU.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet