Navigation path

Baggrund: Borgernes Europaår 2013

Borgernes Europaår 2013 sætter fokus på de rettigheder, som alle EU-borgere har. Alle 500 millioner europæere har glæde af disse rettigheder til daglig – og det har den europæiske økonomi også.

Europaåret skal skabe dialog på alle lag inden for stater, civilsamfund og erhvervsliv, så vi kan undersøge, hvordan du, som borger, ser EU i 2020 – med hensyn til rettigheder, politikker og regeringsførelse.

Hvorfor borgernes Europaår?

EU-borgernes rettigheder er fastsat i EU-traktaten og bygger oven på de nationale rettigheder. Hvis folk kender deres rettigheder og bruger dem, er det ikke kun til fordel for dem selv, men også for EU som helhed, både økonomisk og i form af mere støtte fra borgerne til det europæiske projekt.

EU-Kommissionens borgerskabsrapport fra 2010 konkluderede, at folk ikke får fuldt udbytte af deres rettigheder, fordi de ikke kender til dem – især retten til frit at bevæge sig rundt og bosætte sig i andre EU-lande.

Samme år opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at udråbe 2013 til europæisk år for medborgerskab, så der kan komme gang i debatten om EU-borgerskabet, og EU-borgerne kan få oplysning om deres rettigheder.

Politisk baggrund

Borgernes Europaår 2013 finder sted på et vigtigt tidspunkt:

  • Ét år før valget til Europa-Parlamentet i 2014: Det europæiske år hjælper EU's institutioner og medlemslande med at sætte fokus på vælgerbefolkningernes stemmeret i EU og opfordre folk til at gå til stemmeurnerne.
  • EU-borgerskabet fylder 20 år Begrebet blev skabt med Maastricht-traktaten, der trådte i kraft i 1993.
  • 2013-udgaven af EU's borgerskabsrapport udkommer: Rapporten vil handle om tilfælde, hvor folk forhindres i at bruge deres EU-rettigheder og foreslå løsninger på problemerne.
  • Borgernes Europaår vil i sig selv sætte fokus på de fordele, som borgerne har ved EU-borgerskabet – både som privatpersoner, forbrugere, fastboende, studerende, arbejdstagere og politisk engagerede – og
  • Det er afgørende, at folket er med: Som formanden for EU-Kommissionen, José Manuel Barroso, forklarede i sin 2012-tale om Unionens tilstand. "De tider, hvor europæisk integration forløb med borgernes indirekte samtykke er forbi. Et teknokratiets, bureaukratiets eller diplomatiets Europa er ikke muligt. Et stadig mere demokratisk Europa er den eneste mulighed." Med de økonomiske udfordringer, EU-landene står over for, er behovet for at give Europas borgere mere magt og styrke den del af EU, der fokuserer på borgerne, mere påtrængende end nogensinde. Hver enkelt EU-borgers engagement i det samfund, som han eller hun er en del af – både lokalt, regionalt, nationalt og på EU-plan – er afgørende for EU's demokratiske sundhed og fremtid.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

Ved generelle forespørgsler

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Valg til EU-Parlamentet