Navigation path

Podmínky

Pečlivě si prosím přečtěte následující podmínky používání. Obsahují důležité informace o vašich zákonných právech a povinnostech. Podmínky používání mohou být občas aktualizovány. Měli byste se o nich proto pravidelně informovat.

Tyto webové stránky věnované Evropskému roku občanů 2013 vlastní a spravuje Generální ředitelství pro komunikaci Evropské komise.

Úvod

Protože nám záleží na tom, aby na portálu vládla přátelská atmosféra, zavedli jsme několik základních pravidel chování. Je možné, že budou v budoucnu aktualizována. O aktualizacích tohoto typu uživatele předem neinformujeme. Od všech návštěvníků, kteří tyto stránky využívají, se očekává, že si pravidla přečtou, přijmou za svá a že je budou respektovat. Pokyny týkající se portálu proto neopomíjejte.

DŮLEŽITÉ: Správné používání vizuálních prvků (ze souboru propagačních materiálů)

Heslo, logo či jiné vizuální prvky Evropského roku občanů 2013 se smějí používat pouze v souladu se zásadami a veřejným cíli této iniciativy a dále s autorskými právy.

Podrobnější informace najdete zde v právním upozornění Evropské komise.

Propagační materiály můžete využít při organizování vlastních akcí a činností spojených s Evropským rokem občanů 2013. K dispozici jsou šablony s jednotnou grafickou identitou akce, které si můžete přizpůsobit vlastním potřebám.

Nevhodný obsah

Níže uvádíme, jaké příspěvky se považují za nevhodné. Zveřejňování takových příspěvků na portálu může mít za následek dočasný nebo trvalý zákaz dalšího publikování, případně odstranění takových příspěvků:

 • Příspěvky včetně obrazového materiálu, které jsou hanlivé, vulgární, nenávistné, obtěžující, obscénní, rouhavé nebo výhrůžné. To krom jiného zahrnuje zprávy nebo jakýkoli jiný materiál, ve kterých jsou etnická, rasová, náboženská či sexuální témata pojata urážlivým nebo ponižujícím způsobem.
 • Příspěvky včetně obrazového materiálu, které porušují právní předpisy.
 • Explicitní reklama na produkty nebo služby bez předchozího schválení nebo odpovídajícího kontextu.
 • Registrace výlučně za účelem publikovat a propagovat kvůli vlastnímu prospěchu.
 • Diskuse o nelegálních aktivitách, jako je softwarové a filmové pirátství a jiné formy porušení práv duševního vlastnictví.
 • Zveřejňování vlastních kontaktních údajů nebo údajů jiných osob (tj. telefonního čísla, adresy atd.) na veřejně přístupných fórech.
 • Jakékoli jiné materiály, které považujeme nevhodné.
 • Odkazy na materiály odpovídající některým z výše uvedených specifikací.

Chování členů a tipy ohledně zveřejňování příspěvků

 • Příspěvky musí být tematicky relevantní.
 • Názvy příspěvků musí být stručné a výstižné.
 • Snažte se své myšlenky formulovat srozumitelně.
 • Nepoužívejte vulgarismy.
 • Veškerý obsah, který zde uživatelé zveřejňují, vyjadřuje názory autorů jednotlivých příspěvků a vlastník webových stránek Evropského roku občanů 2013 za příspěvky neodpovídá.
 • Žádáme uživatele stránek Evropského roku občanů 2013, aby zde spolu za všech okolností komunikovali s úctou a zdvořile, a to i v případě protichůdných názorů.  

V těchto pravidlech se snažíme myslet na všechny eventuality, nicméně nejsme schopni předvídat vše. Proto si vyhrazujeme právo přijmout jakákoli opatření, která považujeme za potřebná, tak aby provoz stránek Evropského roku občanů 2013 nebyl narušen nebo aby nebyly nijak zneužity.

Ohlašování případů porušení pravidel

Pokud se domníváte, že některý z uživatelů stránek Evropského roku občanů 2013 pravidla porušil, ohlaste to pracovníkům portálu – viz  kontaktní informace.

Disciplinární opatření

Vyhrazujeme si právo sledovat zveřejněné příspěvky a odstranit ty, které poruší pravidla nebo obecné podmínky používání portálu. To zahrnuje i takové příspěvky, které by měly narušit provoz po technické stránce.

Vyhrazujeme si právo uzavřít dočasně nebo trvale uživatelský účet a ukončit členství za jakékoli příspěvky, a to bez předchozího varování.

Pokud se domníváte, že naše opatření vůči vám bylo nespravedlivé, kontaktujte nás. Uveďte přitom e-mailovou adresu, kterou jste při zveřejňování daného příspěvku použili. Pozastavení členství nekonzultujeme s veřejností.

Poznámka o autorských právech: Majitelem autorských práv na ilustrace použité na těchto stránkách (s výjimkou těch, kteří zaslali sami uživatelé) je © Evropská komise nebo © Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu