Navigation path

07/06/2013 13:00 - 08/06/2013 17:00

Warsztaty pt. "Prawa Obywatela UE" w ramach konferencji "Przyszłość współpracy pomiędzy Europą wschodnią i zachodnią" | Ratusz Staromiejski, Toruń (Poland)

Konferencja "Przyszłość współpracy partnerskiej pomiędzy Europą wschodnią i zachodnią" organizowana jest przez przez Instytut Partnerstwa Europejskiego i Współpracy Międzynarodowej w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia.

Celem konferencji jest rozbudowa sieci partnerstwa miast pomiędzy Europą wschodnią i zachodnią. Poświęcona będzie perspektywom wykorzystania nowych szans współpracy, połączona z wymianą doświadczeń. Konferencja oraz warsztaty prowadzona będzie w języku polskim i nimieckim. Warsztaty pt. "Prawa Obywateli w UE" stanowią integralną część konferencji. Tematyka zajęć poświęcona zostanie priorytetom Europejskiego Roku Obywateli. Scharakteryzowane zostanie pojęcie Obywatelstwa Europejskiego oraz najważniejsze prawa z niego wynikające. Ważną część warsztatów stanowić będzie analiza sprawozdania nt. obywatelstwa UE oraz dane statystyczne nt. świadomości europejskiej w poszczególnych państwach europejskich. Warsztaty będą miały formę interaktywną, nastawioną na interakcję i dyskusję.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu