Navigation path

Možnosti financování z EU

Na realizaci projektů na téma Evropského roku lze získat finanční prostředky z řady různých programů a iniciativ EU.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu