Navigation path

Poslání Evropského roku občanů

Budou-li občané zemí EU lépe obeznámeni s právy, která pro ně vyplývají z evropského občanství, a budou-li je lépe chápat a využívat, bude to přínosem nejen pro ně samé, ale i pro hospodářství Unie a celou společnost.

Budou-li občané dobře informovaní, uvědomí si, že řádné fungování Evropské unie je prospěšné i pro ně, a nemůže jim pak být lhostejné. Proto se je v rámci Evropského roku budeme snažit motivovat k tomu, aby se zapojovali do veřejného života v demokratické společnosti Unie na všech úrovních. Právě to je základním posláním Evropského roku občanů 2013. Bude příležitostí pro všechny obyvatele Evropské unie:

 • seznámit se s právy a příležitostmi, které jim z občanství EU vyplývají – především právo pobývat a pracovat v kterémkoli členském státě Unie
 • zúčastnit se diskuse o překážkách, které stojí v cestě k plnému využívání těchto práv, a navrhnout konkrétní řešení daných problémů
 • zapojit se do diskuse o politikách EU
 • připravit se na volby do Evropského parlamentu v roce 2014 a zapojit se do veřejného života v demokratické společnosti EU.

Během Evropského roku občanů se bude konat mnoho akcí a podporovat se budou především akce pořádané přímo skupinami občanů a občanskou společností.

Evropská komise má v této souvislosti na starost:

 • informační kampaň, mnohojazyčné internetové stránky, materiály související s kampaní, informace pro média a další propagační materiály
 • zahájení kampaně v  sdělovacích prostředcích v listopadu 2012
 • uspořádání úvodní a závěrečné konference a několika diskusí mezi členy Evropské komise a občany

podporu akcí pořádaných na místní, regionální a státní úrovni v členských zemích EU.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

Kontakt

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

S dotazy obecného charakteru

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Volby do Evropského parlamentu