Navigation path

Правила и условия

Моля, прочетете тези условия за ползване внимателно, защото те съдържат важна информация относно вашите юридически права и задължения. Условията за ползване могат да бъдат променяни от време на време, затова трябва да ги проверявате редовно.

Уебсайтът на Европейската година на гражданите 2013 се притежава и администрира от Генерална дирекция „Комуникация“ на Европейската комисия.

Въведение

С цел поддържане на приятна и приятелска атмосфера на портала въведохме някои основни правила за поведение, които може да актуализираме от време на време без предизвестие. От всички посетители, които използват този уебсайт, се очаква да прочетат и да приемат тези правила и политики и да не ги нарушават. Моля, отделете няколко минути да се запознаете с условията за ползване на портала.

ВАЖНО:Подходящо използване на визуалните елементи (от Материали за кампанията)

Като използвате лозунга, логото и другите визуални елементи на Европейската година на гражданите 2013, вие приемате да ги свързвате само с цели, които са в съответствие с принципите и обществените цели на Годината, както и със съществуващите правила за авторското право.

Моля, вижте подробната правна информация на Европейската комисия.

Материалите за кампанията ви дават възможност да обозначите и илюстрирате вашите прояви и дейности, свързани с Европейската година на гражданите 2013, като използвате шаблони с официалния дизайн на Годината.

Неподходящо съдържание

Посоченото по-долу се смята за неподходящо съдържание. Публикуването на подобно съдържание може да доведе до временно или постоянно прекратяване на акаунта, както и до премахване на съответните публикации:

 • Публикации или изображения с клеветнически, обиден, вулгарен, подбуждащ към омраза, тормозещ, неприличен, oскверняващ или заплашителен характер. Това включва всички съобщения или материали с обиден или унизителен характер в етническо, расово, религиозно или сексуално отношение.
 • Публикации или изображения, с които се нарушават закони или наредби.
 • Рекламиране на продукти или услуги без нашето предварително съгласие или подходящ контекст.
 • Регистриране единствено с цел публикуване/подкрепа/популяризиране за ваша лична облага.
 • Обсъждане на незаконни дейности като пиратство на софтуер и филми, както и други нарушения на права върху интелектуална собственост.
 • Публикуване на вашите лични координати за връзка или на координатите за връзка на други лица (например телефонни номера, адреси и т.н.), в който и да е от публичните форуми
 • Всичко друго, което сметнем за неподходящо.
 • Връзки към всичко горепосочено.

Очаквано поведение от членовете и предложения за публикуване на по-добро съдържание:

 • Винаги се придържайте към подходящата област от интерес за общността.
 • Използвайте кратки и ясни заглавия.
 • Моля, постарайте се да се изразявате възможно най-ясно.
 • Въздържайте се от използване на неприличен или обиден език.
 • Всичко, публикувано от потребителите, изразява мнението на съответния автор и уебсайтът на Европейската година на гражданите 2013 не носи отговорност за което и да е съобщение.
 • Бъдете вежлив и се отнасяйте  с уважение към всички други членове на уебсайта на Европейската година на гражданите 2013 дори в случай на несъгласие.  

Въпреки че тези правила обхващат най-често срещаните ситуации, в тях не може да се предвиди всичко. Поради това си запазваме правото да предприемем всички действия, които сметнем за уместни, за да гарантираме, че не се нарушава функционирането на уебсайта на Европейската година на гражданите 2013 или с него не се злоупотребява по какъвто и да е начин .

Съобщаване за нарушение на правило

Ако смятате, че друг член на уебсайта на Европейската година на гражданите 2013 нарушава политиките и правилата за поведение, моля, съобщете за това на служителите, отговарящи за портала, чрез нашия формуляр за контакти.

Дисциплинарни мерки

Запазваме си правото да наблюдаваме публикациите на уебсайта и да изтриваме всички публикации, които не са в съответствие с тези правила и със стандартните условия за ползване на портала EUROPA. Това включва публикации, които нарушават или пречат на нашите технически операции.
Запазваме си правото да блокираме временно или за постоянно публикации без предварително известие, както сметнем за необходимо.
Ако смятате, че сме се отнесли несправедливо към вас, можете директно да ни се оплачете. Когато ни пишете, моля, посочвайте електронния адрес, който сте използвали при публикацията. Не обсъждаме забраните за публикации на членове на портала с широката общественост.

Авторско право: авторското право върху илюстративните снимки, използвани на този уебсайт (с изключение на тези, изпратени от потребители), принадлежи на Европейската комисия и Dreamstime.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори