Navigation path

Партньори

Европейската комисия работи с множество стратегически партньори, за да може Европейската година да протече успешно и в нея да се включат граждани от всички сфери на живота на местно, регионално и национално равнище.

Освен на помощ от своите различни служби и представителства в страните от ЕС Комисията разчита на силна подкрепа от останалите институции на ЕС и външни партньори.

Информационна служба Europe Direct

Информационна служба Europe Direct

Служба на Комисията, която ви помага да намерите отговор на въпроси относно Европейския съюз.
Обадете се на безплатния телефон 00 800 67 89 10 11 от всяка страна в ЕС.

Информационни центрове Europe Direct

Информационни центрове Europe Direct

Близо 500 центъра, предоставящи информация за ЕС, във всички страни от Съюза.

Европейски парламент (и неговите информационни бюра в страните от ЕС)

Европейски парламент (и неговите информационни бюра в страните от ЕС)

Органът на Европейския съюз, чиито членове се избират пряко. 754-те депутати в Европейския парламент се избират на всеки пет години от гласоподавателите в страните от ЕС.

Европейски икономически и социален комитет

Европейски икономически и социален комитет

Представлява европейските работодатели, работници и други заинтересовани групи. Този консултативен орган изготвя становища за по-големите институции – по-конкретно за Съвета, Комисията и Европейския парламент.

Комитет на регионите

Комитет на регионите

В него са представени регионалните и местните органи в ЕС, които по този начин участват в процеса на вземане на решения в Европа.

Алианс за европейската година на гражданите (EYCA)

Алианс за европейската година на гражданите (EYCA)

Този алианс на лица от гражданското общество представлява шестдесет организации и платформи на европейско равнище.

Съвет на Европа

Насърчава зачитането на основните ценности – права на човека, демокрация и върховенство на закона. Съветът на Европа има 47 страни членки и на практика цяла Европа е представена в него.

Национални координатори - 2013

Някои страни назначиха национален координатор, който ще организира дейностите в съответната страна, ще помага за популяризирането на дейности, провеждани на местно и регионално равнище, и ще привлича всички заинтересовани лица за участие в Европейската година.

Посланици на Европейската година на гражданите - 2013

Посланици: Популярни и обществени личности, които подкрепят Европейската година на гражданите 2013 като Посланици на европейско и национално ниво.

Лица на годината - 2013

Лица на годината: Избрани европейски граждани от различни страни-членки, които са приложили своите права в ЕС по различни начини или са допринесли по някакъв необикновен начин за Европа - това са „Лицата на годината”.

Говорители - 2013

Говорители: Това са академици и експерти по гражданството и правата в ЕС, които споделят с широката общественост своя опит в техните специфични области в рамките на Европейската година на гражданите.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори