Navigation path

Участвай в дебата!Участвай в дебата!

Европейската година на гражданите 2013 бе посветена на правата, произтичащи от гражданството на ЕС. През 2014 г. ще продължим някои от дейностите, започнати през Европейската година на гражданите, този път с по-голям акцент върху изборите за Европейски парламент, които ще се проведат между 22 и 25 май. През тази година ще насърчаваме диалога между всички управленски равнища, гражданското общество и бизнеса по време на прояви и конференции в цяла Европа. Тяхна цел ще бъдат обсъждане на значението както на представителната демокрация, така и на демокрацията на участието в Европейския съюз, и информиране за съществуващите инструменти за по-голямо участие в европейския демократичен процес.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

Видеоматериали

Европейски избори

Имате въпроси относно ЕС? Попитайте ни!