Navigation path

Финансиране от ЕС

За проекти на теми, свързани с Европейската година, можете да получите финансиране по линия на различни програми и инициативи на ЕС.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори