Navigation path

Европейска година на гражданите: цели и дейности

Колкото по-добре гражданите на ЕС разбират правата си и колкото повече ги използват, толкова по-голяма ще е ползата за тях, както и за икономиката и обществото на ЕС.

Информираните граждани разбират, че съществуването на Европейския съюз е в техен интерес, и това ги мотивира да участват в демократичния живот в ЕС на всички равнища. Именно това е целта на Европейската година на гражданите 2013. Чрез нея ще се даде възможност на хората в целия Европейски съюз да:

 •  научат за правата и възможностите, които им дава гражданството на ЕС – особено за правото да живеят и работят навсякъде в ЕС;
 • участват в дискусии относно пречките пред използването на тези права и да направят конкретни предложения за тяхното премахване;
 • участват в граждански форуми, посветени на политиките на ЕС;
 • се подготвят за изборите за Европейски парламент през 2014 г. и да участват в демократичния живот в ЕС.

Възможно най-много прояви ще бъдат организирани от самите граждани и граждански организации.

Европейската комисия отговаря за:

 • комуникационна кампания с многоезичен уебсайт, материали за кампанията и медиите и рекламни материали;
 • началото на медийната кампания/първоначалната среща през ноември 2012 г.;
 • конференциите за откриване и закриване на Европейската година и редица диалози между европейските комисари и граждани от всички сфери на живота;
 • подкрепа на прояви на национално, регионално и местно равнище в целия ЕС.

Additional tools

 • Decrease text
 • Increase text
 • Choose high-contrast version
 • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори