Navigation path

Контекст: Европейска година на гражданите 2013

По време на Европейската година на гражданите 2013 вниманието ще бъде насочено към правата, които всички хора в Европейския съюз имат благодарение на статута си на граждани на Съюза. Ежедневно тези права са от полза за всички 500 милиона европейци, както и за европейската икономика.

По време на Европейската година ще се насърчава диалогът на всички нива на управление, сред гражданското общество и предприятията, за да се разбере къде вие – като граждани – искате да бъде ЕС през 2020 г. по отношение на правата, политиките и управлението.

Защо Европейска година на гражданите?

Правата на гражданите на ЕС са определени в Договора за Европейския съюз и допълват правата според националното право. Ако хората са запознати с тези права и ги използват, това не само е от полза за тях като отделни личности, но и за ЕС като цяло – икономически и под формата на по-голяма гражданска подкрепа за европейския проект.

От „Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.“ на Европейската комисия става ясно, че гражданите на ЕС не се ползват изцяло от своите права, защото не са запознати с тях – особено с правото си да се преместват и пребивават свободно в други страни от Съюза.

През същата година Европейският парламент призова Европейската комисия да обяви 2013 г. за Европейска година на гражданството, за да се насърчи дебатът за гражданството на ЕС и да се информират гражданите на Съюза за техните права.

Политически контекст

Европейската година на гражданите 2013 се провежда във важен момент:

  • Една година преди европейските избори през 2014 г.: Европейската година допълва усилията на европейските институциите и страните от ЕС да запознаят гражданите с техните избирателни права и да ги насърчат да гласуват.
  • 20-годишнина на гражданството на ЕС: гражданството на Съюза бе въведено с Договора от Маастрихт, който влезе в сила през 1993 г.
  • Публикуване на изданието за 2013 г. на доклада за гражданството на ЕС: в доклада ще бъдат разгледани случаите, в които хората са възпрепятствани да се ползват от правата си в ЕС, и ще бъдат предложени мерки за премахване на пречките.
  • В рамките на самата Европейска година на гражданите ще бъдат подчертани ползите от гражданството на Съюза за неговите граждани – в качеството им на частни лица, потребители, постоянно пребиваващи, студенти, работещи или участници в политическия живот.
  • Участието на широката общественост е от решаващо значение: както заяви председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу в своята реч за състоянието на Съюза (2012 г.): „Свърши времето, когато европейската интеграция се постигаше с мълчаливото съгласие на гражданите. Европа не може да бъде технократична, бюрократична или дори дипломатическа. Европа трябва да бъде по-демократична от всякога. В светлината на икономическите и финансовите предизвикателства, пред които страните от ЕС са изправени, е по-важно от всякога европейците да използват правата си и да се засили ориентацията на Съюза към неговите граждани. Участието на всеки гражданин на ЕС в общността и обществото, към които принадлежи, на местно, регионално, национално или европейско равнище, е жизненоважно за доброто състояние на демокрацията и за бъдещето на Европейския съюз.

Additional tools

  • Decrease text
  • Increase text
  • Choose high-contrast version
  • Choose standard color version

За контакти

For questions related to the Year, contact

The team of the Year 2014

За общи въпроси

Europe Direct : Call 00 800 6 7 8 9 10 11E-mail us your questions

Европейски избори