EUROPA – Smernice za povezave

Pri povezavah na portal EUROPA z zunanjih spletišč je treba upoštevati naslednja pravila:

  • Povezave ne smejo dajati vtisa, da so evropske institucije odobrile ali podprle cilje ali vsebino zadevne spletne strani ali organizacije, ki to stran upravlja.
  • Če so povezave vzpostavljene s spletišča, ki uporablja okvirje, spletne strani EUROPA na tem spletišču ne smejo biti prikazane kot okvirji, da si uporabniki ne bi napačno razlagali njihovega izvora.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?