EUROPA – Smernice za povezave

Povezavo na portal EUROPA lahko objavite na kateri koli zunanji strani, vendar morate pri tem upoštevati naslednje pogoje:

  • Povezava mora, kjer je to mogoče, vsebovati uradni logotip in/ali zaščiteno znamko evropskih institucij ter izpolnjevati posebne pogoje, navedene za njihovo objavo.
    Če ne morete uporabiti logotipa ali blagovne znamke, lahko uporabite opisno povezavo (na primer: Več informacij boste našli na portalu EUROPA) v skladu z pogoji, navedenimi v nadaljevanju.
  • Dovoljene so samo povezave na strani, ki vsebujejopravno obvestilo portala EUROPA.
  • Kadar uporabniki interneta uporabijo zunanjo povezavo za dostop do portala EUROPA, mora biti jasno navedeno, da so te informacije brezplačne in javno dostopne.
  • Povezave ne smejo dajati vtisa, da evropske institucije odobrujejo ali podpirajo cilje ali vsebino zadevne spletne strani ali organizacije, ki to stran upravlja.
  • Povezave EUROPA ne smejo biti prikazane v okviru na zunanji spletni strani ter obiskovalcem dati napačen vtis o njihovem izvoru.
  • Če boste ustvarili povezavo na portal EUROPA, o tem obvestite skrbnika portala EUROPA in mu pošljite svoj spletni naslov (URL), da bo lahko preveril izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?