EUROPA – Pravidlá vytvárania odkazov

Odkazy na portál EUROPA z externých webových sídiel by mali spĺňajú tieto podmienky:

  • Odkazy by nemali vyvolávať dojem, že európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľských webových stránok alebo organizáciu, ktorá ich spravuje.
  • V prípade odkazov z webového sídla využívajúceho rámce (frame-based website) je potrebné zabezpečiť, aby sa stránky portálu EUROPA nezobrazovali ako rámce , t. j. zdanlivo ako súčasť webového sídla. Používatelia musia vedieť jasne rozlíšiť pôvod jeho jednotlivých častí.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?