EUROPA – pravidlá pre vytváranie odkazov

Odkazy na portál EUROPA môžete vytvoriť z ľubovoľnej externej webovej stránky za týchto podmienok:

  • Ak je to možné, odkaz by mal byť doplnený o úradné logo a/alebo ochrannú známku, ktoré je vo vlastníctve európskych inštitúcií alebo na ktoré tieto získali licenciu a jeho použitie by malo byť v súlade s poskytnutými pokynmi.
    Ak nemôžete použiť logo alebo ochrannú známku, použite textové odkazy (napríklad: „Ďalšie informácie nájdete na portáli EUROPA“) v súlade s týmito podmienkami.
  • Odkazy je možné vytvoriť len na stránky, na ktorých je uvedené právne upozornenie portálu EUROPA.
  • Používateľom, ktorí sa dostanú na portál EUROPA prostredníctvom externého odkazu, musí byť zrejmé, že si prezerajú informácie, ktoré sú bezplatné a voľne šíriteľné.
  • Odkazy by nemali vyvolávať dojem, že európske inštitúcie schvaľujú alebo podporujú ciele alebo obsah hostiteľských webových stránok alebo organizáciu, ktorá ich spravuje.
  • V prípade odkazov z webových stránok využívajúcich rámce (frame-based), je potrebné zabezpečiť, aby sa stránky portálu EUROPA nenačítavali ako rámec, t. j. zdanlivo ako súčasť takýchto webových stránok. Používatelia musia vedieť jasne rozlíšiť pôvod stránok portálu.
  • Po vytvorení odkazu na portál EUROPA, bezodkladne pošlite URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza správcovi portálu aby sme mohli skontrolovať, či je v súlade s podmienkami 1 až 5 uvedenými vyššie.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?