Zasady zamieszczania linków do stron portalu EUROPA

Linki do stron portalu EUROPA można zamieścić na dowolnych innych stronach internetowych, jeśli spełnione są następujące warunki:

  • O ile to możliwe linki powinny zostać zamieszczone wraz z oficjalnym logo lub znakiem będącym własnością instytucji europejskich lub używanym przez nie na licencji. Powinny być też zgodne z otrzymanymi instrukcjami.
    Jeżeli zamieszczenie logo lub znaku jest niemożliwe, można wstawić link tekstowy (na przykład: Więcej informacji można znaleźć w portalu EUROPA), o ile zostaną spełnione poniższe warunki.
  • Można zamieszczać wyłącznie linki do stron, które zawierają wzmiankę o informacji prawnej dotyczącej portalu EUROPA.
  • Kiedy link na stronie zewnętrznej skieruje użytkownika do portalu EUROPA, powinno być dla niego oczywiste, że przeglądane informacje są bezpłatne i ogólnie dostępne.
  • Linki nie powinny stwarzać wrażenia, że instytucje UE w jakikolwiek sposób popierają cele lub przekaz strony, na której te linki zamieszczono, ani organizacji, która nią zarządza.
  • Jeśli linki mają zostać umieszczone w witrynie zbudowanej w oparciu o ramki, strony, do których prowadzi, nie powinny się wyświetlać jako ramki w tej witrynie w sposób, który wprowadziłby użytkowników w błąd co do prawdziwego pochodzenia tych stron.
  • Jak tylko link zostanie zamieszczony, należy powiadomić o tym administratora portalu EUROPA, przesyłając mu adres URL strony, na której wyświetla się link. Pozwoli nam to sprawdzić, czy spełnionych zostało pięć warunków wymienionych powyżej.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?