Navigācijas ceļš

EUROPA – Saišu politika

Jūs jebkurā ārējā vietnē varat ievietot saiti uz portālu EUROPA, ja ievērosit šādus nosacījumus:

  • saitēs pēc iespējas jāizmanto oficiālie logotipi un/vai tirdzniecības zīmes, kuras (vai kuru licence) pieder ES iestādēm, turklāt jāievēro sniegtie norādījumi.
    Ja nevarat izmantot logotipus vai tirdzniecības zīmes, varat lietot saites teksta veidā (piemēram, “Sīkāku informāciju skatīt portālā EUROPA”), ievērojot turpmāk minētos nosacījumus),
  • saites drīkst veidot tikai uz lapām, kurās redzams EUROPA juridiskais paziņojums,
  • ja lietotāji piekļūst portālam EUROPA, izmantojot saiti no ārēja resursa, jābūt nepārprotami skaidram, ka viņu aplūkotā informācija ir bezmaksas un vispārēji pieejama,
  • saitēm nevajadzētu radīt iespaidu, ka ES iestādes atbalsta vai atzīst ārējās tīmekļa vietnes (vai to pārvaldošās organizācijas) mērķus vai saturu,
  • ja saite ir ievietota tīmekļa vietnē, kuras veidošanā izmantoti kadri, lapas šajā vietnē nedrīkst parādīties kadru veidā, ja tas maldina lietotājus par to faktisko izcelsmi,
  • izveidojuši saiti uz mūsu portālu, paziņojiet par to EUROPA tīmekļa pārzinim, atsūtot tās lapas URL adresi, kurā iekļauta saite. Tad mēs varēsim pārbaudīt, vai ir ievēroti iepriekš minētie pieci punkti.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?