EUROPA – An polasaí maidir le naisc a dhéanamh

Is féidir nasc a dhéanamh le EUROPA ó aon suíomh seachtrach má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

  • Ba cheart go mbeadh lógónna oifigiúla agus/nó trádmharcanna atá faoi úinéireacht agus/nó faoi cheadúnas ag na hinsitiúidí Eorpacha le feiceáil ar na naisc nuair is féidir agus ba cheart dóibh cloí leis na treoracha a thugtar.
    Murar féidir leat lógónna nó trádmharcanna a úsáid, is féidir naisc i bhfoirm téacs a úsáid (mar shampla: ““Chun breis eolais a fháil féach suíomh gréasáin EUROPA”), faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas.
  • Ní féidir nasc a dhéanamh ach le leathanaigh ar a bhfuil Fógra Dlíthiúil EUROPA le feiceáil
  • Má cheanglaíonn úsáideoirí le EUROPA trí nasc seachtrach, ba cheart go mbeadh sé soiléir dóibh gur eolas saor in aisce agus nach bhfuil eisiach atá siad ag amharc air.
  • Níor cheart do na naisc a thabhairt le tuiscint go dtacaíonn institiúidí an AE le cuspóirí ná le hábhar an tsuímh ghréasáin eile ná leis an eagraíocht a dhéanann bainistiú air.
  • Má dhéantar nasc ó shuíomh gréasáin atá bunaithe ar fhrámaí, níor cheart na leathanaigh a thaispeáint i bhfoirm frámaí ar an suíomh sin ar shlí a chuirfeadh úsáideoirí amú maidir lena mbunús ceart.
  • A luaithe is atá nasc déanta agat linn, tabhair fógra do stiúrthóir gréasáin EUROPA trí URL an leathanaigh ar a bhfuil an nasc le feiceáil a chur chuige – ionas gur féidir linn a sheiceáil ar chloígh do shuíomh le pointí 1-5 thuas.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?