EUROPA – Linkimine

Võite luua lingi EUROPA veebisaidile mis tahes väliselt saidilt, kui täidate järgmised tingimused:

  • Võimalusel peaks linki illustreerima Euroopa institutsioonide omanduses olevad ja/või litsentseeritud ametlikud logod ja/või kaubamärgid ning see peab vastama esitatud juhistele.
    Kui ei ole võimalik kasutada logosid või kaubamärke, võite kasutada tekstilinke (näiteks: „Lisateavet leiate EUROPA veebisaidilt”), mis vastavad alltoodud tingimustele.
  • Viidata tohib üksnes lehekülgedele, millel on kuvatud EUROPA veebisaite puudutav õigusteave
  • Kui EUROPA veebisaidile sisenetakse välise lingi kaudu, siis peab kasutajatele olema selge, et asjaomane teave on tasuta ja kõigile kättesaadav.
  • Lingid ei tohi jätta muljet, et ELi institutsioonid kiidavad heaks või toetavad asjaomase teise veebisaidi eesmärke või selle sisu või kõnealust veebisaiti haldavat organisatsiooni.
  • Kui lingid luuakse raamidel põhinevalt veebisaidilt, siis ei tohi sellel saidil kuvada lehekülgi raamidena nii, et see eksitaks kasutajaid seoses nende päritoluga.
  • Kui olete loonud lingi meie veebisaidile, siis teavitage sellest kohe EUROPA veebimeistrit, saates lehekülje URLi, kus kõnealune link asub. Nii saame kontrollida, kas olete järginud eespool toodud punkte 1–5.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?