You are here:

Fontos jogi nyilatkozat

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségi nyilatkozat, a szerzői jogvédelmi nyilatkozat, valamint a személyes adatok védelmével és az EU-embléma harmadik felek általi felhasználásával kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

Felelősségi nyilatkozat

Az Európai Bizottság e-weblapjának az a célja, hogy tájékoztasson a Bizottság törekvéseiről és az Európai Unió politikáiról. Szándékunk az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtsunk. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk. Mindamellett a Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az oldalon megjelent információkért.

Ezek az információk:

 • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • nem feltétlenül teljes, átfogó, pontos vagy naprakész információk;
 • időnként olyan külső honlapok felé irányíthatnak tovább, melyek felett a Bizottság szolgálatai nem rendelkeznek ellenőrzési joggal és melyeket illetően a Bizottság semmiféle felelősséget nem vállal;
 • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha szakmai véleményre van szüksége, azt tanácsoljuk, hogy forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Kérjük, vegye figyelembe: lehetetlen biztosítani azt, hogy egy on-line dokumentum pontosan tükrözzön egy hivatalosan elfogadott jogszabályt. Kizárólag az Európai Unió Hivatalos Lapja (annak nyomtatott kiadása, illetve 2013. július 1-jétől az EUR-Lex webhelyen közzétett elektronikus változata) hiteles és vált ki joghatást.

Mindent elkövetünk, hogy csökkentsük a technikai hibákból eredő kellemetlenségeket. Előfordulhat azonban, hogy a honlapunkon megjelent egyes adatokat vagy információkat nem hibamentes fájlban vagy formátumban hozták létre vagy szerkesztették, így nem tudjuk biztosítani, hogy ilyen jellegű problémák miatt ne kelljen megszakítani szolgáltatásunkat vagy, hogy e problémák más módon ne befolyásolják azt. A Bizottság semmiféle, az e honlap használatából vagy más, e honlap által javasolt külső honlap használatából eredő ilyen jellegű problémák iránt felelősséget nem vállal.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a Bizottság felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Szerzői jogvédelemi nyilatkozat

© Európai Unió, 1995-2016
Sokszorosítás a forrás megjelölésével engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében.
Amennyiben a szövegformátumú és multimédiás (hang, képek, szoftver, stb.) információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.

Személyes adatok védelme

Az Európai Unió számára a magánélet tiszteletben tartása kiemelt fontosságú.

Az Európai Unió "A személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő kezelése tekintetében az egyének védelmével" kapcsolatos politikai állásfoglalása a 2000. december 18-i 45/2001/EK parlamenti és tanácsi rendeleten PDF alapul, mely állásfoglalás az Európai Unió minden eu doménnévvel ellátott intézményi honlapjára érvényes.

Habár e weboldalak nagy részét személyes információk megadása nélkül is lehet használni, a kért e-szolgáltatások igénybevételéhez esetenként személyes információk megadása szükséges.

Azon weboldalak, melyek kérnek ilyen jellegű információt, a fent említett rendeletnek megfelelően kezelik azt, továbbá adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt adatainak felhasználásáról.

Ezért:

 • Minden egyes e-szolgáltatás esetében egy ellenőr megállapítja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos célokat és eszközöket, és gondoskodik arról, hogy az említett szolgáltatás az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakkal összhangban működjön.
 • Minden egyes intézményen belül egy adatvédelmi tisztviselő felügyeli a fenti rendelet rendelkezéseinek alkalmazását és az ellenőröket tanácsokkal látja el kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban (lásd a rendelet 24. cikke.)
 • Az Európai Adatvédelmi Biztos PDF független ellenőrző hatóságként gyakorolja jogkörét minden intézmény tekintetében.

Az Európai Unió eu doménnévvel ellátott intézményi weboldalai tartalmaznak külső weboldalakra irányító linkeket is. Mivel e weboldalakat nem ellenőrizzük, kérjük, figyelmesen olvassa el az adott weblap adatvédelmi nyilatkozatát.

Mi is az az e-szolgáltatás?
Az EUROPA szerveren keresztül elérhető e-szolgáltatás egy olyan internetes szolgáltatás vagy forrás, melynek célja a kommunikáció elősegítése egyrészt az állampolgárok és a vállalatok között, másrészt az állampolgárok és az európai intézmények között.

Az EUROPA szerver által jelenleg nyújtott vagy a jövőben nyújtandó három e-szolgáltatás:

 1. Információs szolgáltatások, melyek az állampolgárok, a média szereplői, a vállalatok és közintézmények vezetői, illetve más döntéshozók számára könnyű és hatékony hozzáférést nyújtanak az információkhoz, lehetővé téve így az EU politikáinak és tevékenységének jobb megértését és azok átláthatóságának javítását.
 2. Interaktív kommunikációs szolgáltatások, melyek megkönnyítik az állampolgárokkal, a vállalatokkal, a civil társadalommal és a közszereplőkkel való kapcsolattartást. Mindez megkönnyíti a politikai párbeszédet és az információ-visszacsatolást, és ily módon hozzájárul a közösségi politikák, az EU tevékenységének és szolgáltatásainak kidolgozásához.
 3. Tranzakciós szolgáltatások, melyek lehetővé teszik az EU-val való főbb tranzakciótípusokhoz való hozzáférést, például közbeszerzések, pénzügyi műveletek, munkaerő felvétel, feliratkozás eseményekre, dokumentumok beszerzése vagy vétele stb. kapcsán.

Az adatvédelmi nyilatkozatban feltüntetett információk
A magánélet tiszteletben tartásáról szóló nyilatkozatnak a következő információkat kell tartalmaznia az Önt érintő adatok felhasználásával kapcsolatban:

 • A begyűjtött információk természete, az adatgyűjtés célja és technikai eszközei. Az EU csak egy konkrét cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet újból felhasználni.
 • Kinek adják ki az információt. Az EU csak a fent említett cél(ok) elérése érdekében és kizárólag az említett célszemélyeknek (célszemélyek csoportjának) ad ki információt. Az EU nem adja ki az Ön személyes információit direkt marketing célokra;
 • Hogyan juthat hozzá az Önt érintő információhoz, hogyan tudja ellenőrizni annak pontosságát, illetve amennyiben szükséges, hogyan tudja pontosítani azt. Önnek érintett személyként joga van személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, amennyiben arra jogszerű indoka van, kivéve ha ezen adatokat valamely törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve gyűjtik be, vagy ha egy olyan megállapodás végrehajtásához van szükség rájuk, melyben Ön az egyik fél, vagy amennyiben azokat olyan célra használják fel, melyre Ön határozott beleegyezését adta.
 • Milyen hosszú ideig őrzik meg az adatokat. Az EU csak az adatgyűjtés céljának eléréshez, vagy az adatok későbbi kezeléséhez szükséges ideig tárolja az adatokat;
 • Melyek azok a biztonsági intézkedések, melyek lehetővé teszik, hogy az Önt érintő információk ne váljanak esetleges visszaélés vagy engedély nélküli hozzáférés tárgyává.
 • Kihez forduljon, ha kérdése vagy panasza van.

Hogyan kezeljük a hozzánk beérkező e-maileket?

Az Európa szerver számos weboldalán található egy ún. "Kapcsolatfelvétel" gomb, mely aktiválja az Ön elektronikus levelezőszoftverét, és amelynek segítségével észrevételeit egy külön erre a célra létrehozott elektronikus postaládába küldheti el.

Amikor Ön üzenetet küld, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben rögzítjük. Amennyiben az elektronikus postaláda kezeléséért felelős személyzet nem tud válaszolni az Ön kérdésére, továbbítja azt az illetékesekhez. Hogy pontosan melyik illetékes szolgálatunkhoz, arról e-mailben értesítjük Önt.

Amennyiben bármilyen kérdése van e-mailjeinek, illetve személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, üzenetében tegye fel azokat.

Az EU emblémájának harmadik felek általi használata

Az európai embléma harmadik felek általi használatának elveit egy az Európa Tanáccsal létrejött igazgatási megállapodás rögzíti. E megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2012. szeptember 8-i C 271. számában 2012/C 271/04 közleményszámmal került közzétételre.

A megállapodás értelmében bármely természetes vagy jogi személy („felhasználó”) használhatja az európai emblémát vagy annak elemeit az alábbi feltételekkel:

a) az embléma használata nem kelti azt a hamis benyomást vagy feltételezést, hogy a felhasználó kapcsolatban áll az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézményével, testületével, hivatalával, ügynökségével vagy szervével;

b) az embléma használata nem kelti azt a látszatot, hogy a felhasználó az Európai Unió vagy az Európa Tanács bármely intézménye, testülete, hivatala, ügynöksége vagy szerve által nyújtott támogatásban vagy szponzorálásban részesül, illetve elnyerte az említettek jóváhagyását vagy egyetértését, ha ez nem igaz;

c) az embléma használata nem kapcsolódik olyan célhoz vagy tevékenységhez, amely összeegyeztethetetlen az Európai Unió vagy az Európa Tanács céljaival és elveivel, vagy egyéb módon jogszerűtlen.

Az európai embléma fenti feltételeknek megfelelő használatához nincs szükség írásos engedélyre.

Az európai embléma vagy annak címertani utánzata védjegyként vagy szellemi tulajdonként való bejegyzésére nincsen mód.

Az európai embléma használatával kapcsolatos kérdéseket a következő címre lehet eljuttatni:

European Commission (Európai Bizottság)
Joint Research Centre, DDG.03 — Central IP Service (
CDMA 4/102
B-1049 Brüsszel (Belgium)

E-mail: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu