You are here:

Važna pravna obavijest

Informacije na ovom web-mjestu podliježu izjavi o ograničenju odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu i pravilima o zaštiti osobnih podataka te pravilima uporabe amblema EU-a od trećih strana.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Europska komisija održava ove mrežne stranice kako bi javnosti učinila dostupnijima informacije o njenim inicijativama i politikama Europske unije u cjelini. Naš cilj je da ove informacije budu pravovremene i točne. Ako budemo upozoreni na prisutnost grešaka, pokušat ćemo ih ispraviti.
Međutim, Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost niti obavezu u svezi s informacijama koje su sadržane na ovim mrežnim stranicama.

Navedene informacije:

 • su isključivo općeg karaktera i njima se ne ukazuje na posebne okolnosti u kojima se nalazi pojedinačna osoba ili subjekt;
 • nisu nužno sveobuhvatne, cjelovite, točne ili ažurirane;
 • su ponekad sadržane na vanjskim stranicama nad kojima službe Komisije nemaju nadzora i za koje Komisija ne preuzima nikakvu odgovornost;
 • ne predstavljaju pravni ili stručni savjet (ako trebate poseban savjet, uvijek se obratite stručnjaku s potrebnim kvalifikacijama).

Podsjećamo Vas kako ne možemo jamčiti da tekst u dokumentima koji su dostupni na mreži u potpunosti odgovara službeno usvojenom tekstu. Vjerodostojan je samo Službeni list Europske unije (tiskano izdanje ili, od 1. srpnja 2013., elektroničko izdanje dostupno na web-stranicama EUR-Lexa) i samo on ima pravni učinak.

Naš je cilj smanjiti smetnje koje su prouzročene tehničkim pogreškama. Međutim, neki podaci ili informacije na našim mrežnim stranicama mogu biti pohranjeni u formatima ili raspoređeni u datotekama koje sadrže pogreške te stoga ne možemo jamčiti da pružanje naše usluge neće biti prekinuto ili ometano uslijed nastanka takvih poteškoća. Komisija nije odgovorna za takve poteškoće koje su nastale uslijed korištenja ovih mrežnih stranica ili bilo kojih vanjskih mrežnih stranica čija se poveznica nalazi na ovim stranicama.

Ova izjava o odricanju odgovornosti ne ograničava odgovornost Komisije u pogledu zahtjeva koji su propisani važećim nacionalnim zakonima niti isključuje njezinu odgovornost za slučajeve koji ne mogu biti izostavljeni sukladno tom zakonu.

Obavijest o autorskim pravima

© Europska unija, 1995.-2016.
Umnožavanje je dopušteno, pod uvjetom da se navede izvor, osim gdje je drugačije naznačeno.
Kada je potrebno prethodno ishoditi odobrenje za reprodukciju ili korištenje tekstualnih i multimedijalnih sadržaja (zvuka, slika, softvera itd.), u takvom odobrenju koje poništava prethodno navedeno opće odobrenje moraju biti izričito naznačena ograničenja kada je riječ o njihovom korištenju.

Zaštita osobnih podataka

Europska se unija zalaže za privatnost korisnika.
Izjava o „zaštiti pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka od strane institucija Zajednice” se temelji na Uredbi (EK) br.45/2001 PDF koju su donijeli Europski parlament i Vijeće 18. prosinca 2000.
Ova opća izjava se odnosi na mrežne stranice institucija Europske unije koje imaju domenu eu.
Iako većinu mrežnih stranica možete pregledavati bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, u nekim ih je slučajevima potrebno navesti kako biste mogli koristiti e-usluge koje ste zatražili.
Mrežne stranice koje zahtijevaju unos osobnih podataka moraju s istima postupati sukladno izjavi koja je opisana u prethodno spomenutoj Uredbi i pružiti Vam informacije o korištenju Vaših osobnih podataka kroz njihove posebne izjave o privatnosti.

U tom smislu:

 • Za svaku pojedinačnu e-uslugu kontrolor određuje svrhu i način obrade osobnih podataka te osigurava usklađenost određene e-usluge s izjavom o privatnosti;
 • Unutar svake institucije, službenik zadužen za zaštitu podataka osigurava da se poštuju odredbe Uredbe te savjetuje kontrolore kod ispunjavanja njihovih obveza (pogledati čl. 24 Uredbe);
 • Sve institucije će biti nadzirane od strane europskog nadzornika za zaštitu osobnih podataka PDF koji će djelovati kao nezavisni nadzorni organ (pogledati čl. 41-45 Uredbe).

Mrežne stranice institucija Europske unije koje imaju domenu eu sadrže poveznice na mrežne stranice trećih strana. Budući da iste ne nadziremo, preporučamo Vam da pročitate njihove izjave o privatnosti.

Što je e-usluga?
E-usluga koja je dostupna na mrežnim stranicama portala EUROPA predstavlja alat ili sredstvo kojim se želi poboljšati dijalog između građana i tvrtki s jedne te građana i europskih institucija s druge strane.

Na portalu EUROPA bit će dostupne tri vrste e-usluge:

 1. Informacijske usluge koje će omogućiti građanima, medijima, tvrtkama, administracijama i drugim donositeljima odluka jednostavan i učinkovit pristup informacijama, čime će se povećati transparentnost te poboljšati razumijevanje politika EU i njezinih aktivnosti;
 2. Interaktivna komunikacijska usluga koja će omogućiti bolji doticaj s građanima, tvrtkama, civilnim društvom i javnim sudionicima čime će se pojednostaviti politika dogovaranja i mehanizam povratnih informacija s ciljem ostvarenja vlastitog doprinosa u oblikovanju politika EU, njezinih aktivnosti i usluga;
 3. Posredničke usluge koje će omogućiti pristup svim osnovnim oblicima transakcija s EU, npr. nabava, financijske usluge, zapošljavanje, prijave za sudjelovanje na događanju, pribavljanje ili kupovina dokumentacije itd.

Informacije koje su navedene u posebnoj izjavi o privatnosti.
Posebna izjava o privatnosti će sadržavati sljedeće informacije o korištenju Vaših podataka:

 • Koji su podaci prikupljeni, u koju svrhu i korištenjem kojih tehničkih alata EZ prikuplja osobne podatke isključivo u onoj mjeri koja je potrebna za postizanje određene svrhe. Podaci se neće ponovno koristiti u neodgovarajuće svrhe;
 • Kome će Vaši podaci biti ustupljeni. EU će ustupiti podatke trećim stranama i spomenutim (skupinama) primateljima ako je to potrebno za postizanje prethodno navedene(ih) svrhe(a). EU neće iskoristiti Vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe;
 • Kako možete pristupiti vlastitim podacima, provjeriti jesu li točni i ako je potrebno, promijeniti ih. Kao nositelj podataka također imate pravo na prigovor u svezi s obradom Vaših osobnih podataka pozivajući se na opravdane pravne razloge osim u slučaju kada se isti prikupljaju s ciljem ispunjavanja zakonske obveze, ili ako su isti potrebni za izvršenje ugovora u kojem ste Vi stranka, ili će se isti koristiti u svrhe za koje ste Vi dali Vaš izričit pristanak;
 • Koliko dugo se Vaši podaci čuvaju. EU čuva podatke onoliko vremena koliko je potrebno za postizanje svrhe prikupljanja i daljnju obradu;
 • Koje su sigurnosne mjere poduzete kako bi se zaštitili Vaši podaci od moguće zlouporabe ili neovlaštenog pristupa;
 • Kome se trebate obratiti ako imate pitanja ili pritužbe.

Kako postupamo s porukama e-pošte koje nam šaljete?

Na mnogim mrežnim stranicama portala Europa nalazi se tipka „Kontakt”. Klikom na ovu tipku pokrenut će se softver za razmjenu elektroničkih poruka koji Vas poziva da pošaljete svoje komentare na određeni servisni poštanski sandučić.

Vaši osobni podaci će biti prikupljeni prilikom slanja ove poruke isključivo kako bismo Vam mogli poslati odgovor. Ako se dogodi da ekipa koja je zadužena za poštanski sandučić ne može odgovoriti na Vaše pitanje, Vaša poruka e-pošte će biti proslijeđena odgovarajućoj službi. Bit ćete obaviješteni putem e-pošte kojoj je službi proslijeđeno Vaše pitanje. 

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu obrade Vaše poruke e-pošte i navedenih osobnih podataka, molimo Vas napišite ih unutar poruke.

Korištenje grba EU od trećih strana

Načela korištenja grba EU od trećih strana su navedena u upravnom dogovoru s Vijećem Europe.
Ovaj je dogovor objavljen 8.9.2012. (2012/C 271/04) u službenom glasniku Europske unije.

Sukladno ovom dogovoru, bilo koja fizička ili pravna osoba („treća strana”) može koristiti grb Europske unije ili bilo koji od njegovih dijelova, sve dok

(a) se ne odaje dojam ili implicira pretpostavka da postoji veza između treće strane i bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe gdje ova veza ne postoji;

(b) ne dovodi javnost u zabludu da korisnik uživa potporu, pokroviteljstvo, odobrenje ili suglasnost bilo koje od institucija, tijela, ureda, agencija i organa Europske unije ili Vijeća Europe gdje to nije slučaj;

(c) ne dovodi u vezu s bilo kojim ciljem ili aktivnošću koja nije u skladu s ciljevima i načelima Europske unije ili Vijeća Europe, ili je nezakonito.

Ako se grb Europske unije koristi sukladno prethodno navedenim uvjetima, nema potrebe za podnošenjem pisanog zahtjeva za odobrenje.

Registracija grba Europske unije, ili imitacija njegova heraldičkog znaka, kao zaštitnog žiga ili bilo kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva nije prihvatljiva.

Pitanja u svezi s korištenjem grba Europske unije možete uputiti na:

Europska komisija
Zajednički istraživački centar, DDG.03 — Glavni odjel za intelektualno vlasništvo
CDMA 4/102
B-1049 Bruxelles (Belgija)

Adresa e-pošte: EC-EU-EMBLEM@ec.europa.eu