Europa – Språkpolicy för Europaportalen

Vi försöker ge dig information på svenska eller ett språk som du förstår, beroende på vilka uppgifter du söker.

EU:s officiella språk

Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

EU-ländernas övriga officiella språk

I framtiden kommer det att finnas särskilda regler för t.ex. valencianska, katalanska, baskiska och galiciska. Förhandlingar om detta pågår. Eventuella kostnader får de berörda länderna stå för själva.

Vilken typ av information offentliggörs på vilka språk?

 • Lagstiftning och viktiga policydokument
  Alla officiella språk.
 • Officiella dokument
  Finns åtminstone på de språk som var officiella när dokumentet offentliggjordes. Dokument som inte är rättsligt bindande finns normalt på engelska, franska och tyska.
 • Allmän information
  Läggs ut på alla språk (även kroatiska som tillkom 2013) i takt med att informationen översätts.
 • Brådskande eller kortlivad information
  Finns inte på alla språk.
 • Specialinformation (tekniska uppgifter, kampanjer, offentlig upphandling) och nyheter/evenemang
  Finns inte alltid på alla språk – beror på målgruppen.

Varför finns inte informationen på svenska?

Många som söker information på europa.eu blir förvånade när de stöter på sidor som inte finns på deras eget språk.

Detta gäller särskilt de länder som senast gick med i EU (2004, 2007 och 2013). Anledningen är helt enkelt att vi ännu inte har hunnit översätta allting.

En del webbplatser finns dessutom bara på tre, två eller ett språk (oftast engelska).

Hur många språk vi kan tillhandahålla begränsas av följande:

 • Översättning – det finns gränser för hur många översättare vi kan anlita och hur mycket det får kosta skattebetalarna.
 • (Rättslig) betydelse – allmänheten ska ha tillgång till all lagstiftning och alla viktiga dokument av allmänt intresse. Alla sådana dokument översätts därför till samtliga officiella språk.
  Andra dokument (t.ex. kommunikationen med myndigheter, organisationer eller privatpersoner) översätts bara till de språk som behövs (arbetsspråken).
 • Rimlighet – när det gäller mycket specialiserade webbsidor, som har relativt få besökare, försöker vi hålla nere kostnaderna för översättning och se till att de flesta förstår vad det handlar om ändå, även om en del av informationen bara finns på främmande språk.
 • Aktualitet – för att vara relevant måste viss information publiceras snabbt. Eftersom översättning tar tid, föredrar vi att snabbt lägga ut informationen på de språk som de flesta européer förstår i stället för att vänta på översättningar till alla språk.
 • Tekniska hinder – att sköta en webbplats på över 20 språk är ett enormt företag som kräver mycket personal och pengar.

På grund av dessa begränsningar har vi följande språkpolicy:

 • Den första och andra nivån på varje webbplats är enkla och stabila sidor med information för allmänheten på samtliga officiella språk.
  Översättningar till de språk som var officiella före 2004 lägger vi ut snabbt, medan det kan ta lite längre tid för de nyare språken.
 • Sidor med kortlivad eller mycket specialiserad information lägger vi normalt ut på de tre vanligaste EU-språken, dvs. engelska, franska och tyska. Beroende på målgruppen lägger vi ibland ut informationen på några språk till eller bara på ett eller två språk.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?