EUROPA – Jezikovna politika

Informacije vam želimo ponuditi v vašem maternem jeziku ali jeziku, ki ga razumete. Pri tem je treba upoštevati naravo informacij, ki jih iščete.

Uradni jeziki Evropske unije

Angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.

Drugi uradni jeziki držav članic EU

V prihodnosti predvidevamo posebne ureditve za druge jezike, kot so katalonščina/valencijščina, baskovščina, galicijščina itd. O podrobnostih se dogovarjamo z zadevnimi državami članicami, ki bodo morale stroške kriti same.

V katerih jezikih so objavljene informacije na portalu EUROPA?

 • Zakonodaja in pomembni politični dokumenti
  V vseh uradnih jezikih.
 • Uradni dokumenti
  Na voljo so vsaj v jezikih, ki so bili uradni jeziki EU na dan objave dokumentov. Dokumenti, ki niso pravno zavezujoči, so v glavnem objavljeni v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.
 • Splošne informacije
  V skladu s prevajalskimi zmogljivostmi bodo na voljo tudi v trinajstih novih uradnih jezikih Unije (od širitev med letoma 2004 in 2013: bolgarščina, hrvaščina, estonščina, češčina, irščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, poljščina, romunščina, slovaščina in slovenščina).
 • Nujne ali kratkotrajne informacije
  Niso na voljo v vseh jezikih.
 • Posebne informacije (tehnične informacije, kampanje, javni razpisi) in novice/dogodki
  Niso nujno na voljo v vseh jezikih – pri izboru se upošteva ciljno občinstvo.

Ste presenečeni, ker informacije niso v vašem jeziku?

Uporabniki portala EUROPA pogosto opažajo, da določena stran ni na voljo v njihovem jeziku.

To še zlasti velja za prebivalce držav, ki so se EU pridružile pred kratkim (leta 2004, 2007 in 2013). Vsega nam preprosto še ni uspelo prevesti.

Nekatere strani pa so na voljo samo v dveh ali treh jezikih ali celo v enem samem (običajno angleščini).

Na splošno je število jezikov, ki so na voljo na portalu EUROPA, odvisno od naslednjih dejavnikov:

 • prevajanje – na voljo imamo samo omejeno število prevajalcev in omejen proračun za prevajanje (davkoplačevalski denar);
 • pravni pomen – javnost mora imeti dostop do celotne zakonodaje in vseh dokumentov večjega javnega pomena ali interesa, zato so ti v vseh uradnih jezikih.
  Drugi dokumenti se prevajajo samo v „delovne“ jezike (denimo korespondenca z nacionalnimi organi, organizacijami ali posamezniki);
 • stroškovna učinkovitost – da ne bi po nepotrebnem zapravljali denarja evropskih davkoplačevalcev, si za zelo specializirane strani, ki jih uporablja omejeno število bralcev, prizadevamo zagotoviti, da lahko njihovo vsebino razume večina teh bralcev, čeprav morajo (nekateri) zato brati dokumente v tujem jeziku;
 • nujnost – zaradi ažurnosti je nekatere vrste informacij treba objaviti čim prej. Prevajanje je zamudno, zato informacije objavimo v jezikih, ki jih razume največje število evropskih državljanov, in ne čakamo na prevode v druge jezike;
 • tehnične omejitve – upravljanje spletišča v več kot dvajsetih jezikih je zelo zapleteno in zahteva precejšnje človeške in finančne vire.

Zaradi tega bomo postopno uvedli naslednji pristop:

 • na vrhnjih straneh in podstraneh bomo v vseh uradnih jezikih predstavili informacije, namenjene splošni javnosti.
  Prevodi bodo najprej na voljo v 11 jezikih „starih“ držav članic, za njimi pa še prevodi v jezike novih držav članic;
 • strani s kratkotrajnimi ali zelo specializiranimi informacijami bodo praviloma, kolikor bo mogoče, na voljo v treh jezikih, ki jih govori največ državljanov (angleščini, francoščini in nemščini). V posebnih primerih pa bomo morda uporabili manj jezikov ali druge jezike, odvisno od ciljnega občinstva.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?