Wersje językowe w portalu EUROPA

Naszym celem jest dostarczanie użytkownikom informacji w ich własnym lub zrozumiałym dla nich języku, w zależności od rodzaju poszukiwanych treści.

Języki urzędowe UE

Są to: angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

Inne języki urzędowe państw UE

W przyszłości dla języków takich jak walencki/kataloński, baskijski, galicyjski itp. zostaną wprowadzone specjalne zasady. W tej chwili trwają negocjacje z państwami, w których języki te mają status urzędowy. Kraje te będą musiały same ponieść koszty wynegocjowanych rozwiązań.

W jakich językach publikowane są określone informacje w portalu EUROPA

 • Akty prawne i dokumenty o dużym znaczeniu politycznym
  Publikowane we wszystkich językach urzędowych.
 • Dokumenty urzędowe
  Publikowane co najmniej w tych językach, które miały status urzędowych w dniu ich publikacji. Dokumenty, które nie mają charakteru prawnie wiążącego, są z reguły publikowane w języku angielskim, francuskim i niemieckim.
 • Informacje ogólne
  Publikowane również w 13 nowych językach urzędowych (od 2004–2013 r.: bułgarski, chorwacki, czeski, estoński, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, polski, rumuński, słowacki, słoweński i węgierski), w miarę jak postępuje proces ich tłumaczenia.
 • Informacje pilne lub szybko ulegające dezaktualizacji
  Nie są publikowane we wszystkich językach.
 • Informacje specjalistyczne (informacje techniczne, kampanie, ogłoszenia o przetargach) oraz aktualności / wydarzenia
  Nie muszą być publikowane we wszystkich językach – wybór języka zależy od tego, do jakiej grupy ludności są skierowane.

Dlaczego potrzebne mi informacje nie są dostępne w moim języku?

Użytkowników portalu EUROPA często dziwi, że dana strona jest niedostępna w ich języku.

Powód jest prosty, zwłaszcza w przypadku krajów, które dopiero niedawno przystąpiły do UE (w 2004, 2007 i 2013 r.) – nie udało nam się jeszcze wszystkiego przetłumaczyć.

Niektóre strony są jednak dostępne tylko w trzech, dwóch, a nawet jednym języku (zazwyczaj angielskim).

To, w jakich językach dostępne są strony w portalu EUROPA, jest uwarunkowane kilkoma różnymi czynnikami:

 • tłumaczenie – nasze zasoby tłumaczy, podobnie jak budżet przeznaczony na ten cel, są ograniczone (tłumaczenie jest finansowane z pieniędzy wszystkich podatników)
 • znaczenie (również prawne) – ogół społeczeństwa musi mieć dostęp do wszystkich aktów prawnych i dokumentów o dużym znaczeniu dla interesu publicznego, dlatego też są one publikowane we wszystkich językach urzędowych.
  Innego rodzaju dokumenty – na przykład treść wymiany pism z władzami krajowymi, organizacjami i osobami prywatnymi – są tłumaczone tylko na wymagane języki (tzw. „języki robocze”).
 • możliwie duży zasięg przy ograniczonych kosztach – aby zaoszczędzić pieniądze podatników, w przypadku stron mających bardzo specjalistyczny charakter i odwiedzanych przez stosunkowo wąskie grono odbiorców dążymy do tego, aby większość z nich mogła zrozumieć istotę informacji, nawet jeśli niektórzy będą musieli zapoznać się z oficjalnymi dokumentami napisanymi w języku innym niż ich ojczysty
 • szybkość – niektóre rodzaje informacji muszą zostać opublikowane możliwie szybko. Ponieważ na ich przetłumaczenie potrzebujemy czasu, wolimy wcześniej opublikować stronę w tych językach, którymi mówi jak najwięcej Europejczyków, zamiast czekać na tłumaczenie na wszystkie języki.
 • ograniczenia techniczne – zarządzanie stronami w ponad 20 językach jest niezwykle złożone i wymaga sporych zasobów ludzkich i wysokich nakładów finansowych.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, mamy zamiar stopniowo wdrażać podejście oparte na następujących zasadach:

 • Każda część portalu będzie zawierać, na pierwszym i drugim poziomie swojej struktury, strony przedstawiające proste informacje o charakterze stałym, przeznaczone dla ogółu społeczeństwa i dostępne we wszystkich językach urzędowych.
  W pierwszej kolejności będą publikowane tłumaczenia na 11 języków państw należących do UE przed 2004 r., a następnie, w wolniejszym tempie, w językach nowych państw członkowskich.
 • Strony z informacjami szybko ulegającymi dezaktualizacji bądź wysoce specjalistycznymi będą publikowane z reguły i w miarę możliwości w trzech najczęściej używanych językach Unii (angielski, francuski i niemiecki), co nie wyklucza użycia mniejszej liczby języków lub innych języków w zależności od tego, kto jest adresatem.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?