Mogħdija tan-navigazzjoni

EUROPA – Politika dwar il-lingwa

L-għan tagħna hu li nipprovduk b'informazzjoni fil-lingwa tiegħek, jew f'lingwa li tifhem, skont x'tip ta' informazzjoni tkun qed tfittex.

Il-Lingwi Uffiċjali tal-UE

Il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Estonjan, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u l-Isvediż.

Lingwi uffiċjali oħra tal-pajjiżi tal-UE

Fil-futur, se jkun hemm regoli speċjali għal-lingwi bħall-Katalan/Valenzjan, il-Bask, il-Galizjan, eċċ. L-arranġamenti qed jiġu nnegozjati mal-pajjiżi kkonċernati, li għandhom jassumu r-responsabbiltà finanzjarja involuta.

Il-lingwi li fihom hi ppubblikata informazzjoni differenti fuq EUROPA

 • Il-leġiżlazzjoni u dokumenti ta' importanza politika
  Ippubblikati fil-lingwi uffiċjali kollha.
 • Dokumenti uffiċjali
  Disponibbli f'tal-inqas dawk il-lingwi li kienu uffiċjali fid-data tal-pubblikazzjoni. Id-dokumenti li mhumiex vinkolanti huma ġeneralment ippubblikati bl-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż.
 • Informazzjoni ġenerali
  Ippubblikata fit-13-il lingwa uffiċjali ġodda (mill-2004-13: il-Bulgaru, il-Kroat, iċ-Ċek, l-Estonu, l-Ungeriż, l-Irlandiż, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, ir-Rumen, is-Slovakk, is-Sloven, ) meta u jekk hi tradotta.
 • Informazzjoni urġenti jew valida għal żmien qasir ħafna
  Mhix ippubblikata fil-lingwi kollha.
 • Informazzjoni speċjalizzata (informazzjoni teknika, kampanji, sejħiel għall-offerti) u aħbarijiet / avvenimenti
  Mhux neċessarjament ippubblikata fil-lingwi kollha – l-għażla tiddependi fuq l-udjenza mmirata.

Tistgħaġeb li xi informazzjoni mhix disponibbli fil-lingwa tiegħek?

L-utenti ta' EUROPA ħafna drabi jistgħaġbu li xi paġna ta' EUROPA mhix disponibbli fil-lingwa tagħhom.

Speċjalment għal-lingwi li ngħaqdu reċentement mal-UE (fl-2004, l-2007 u l-2013), dan jiġri sempliċiment għax għadna ma sibniex il-ħin nittraduċu kollox.

Iżda xi siti huma disponibbli biss fi 3, 2 jew saħansitra lingwa waħda biss (normalment bl-Ingliż).

Ġeneralment, il-lingwi disponibbli fuq EUROPA jiddependu fuq dawn il-limiti:

 • it-traduzzjoni - għandna biss (aċċess għal) numru limitat ta' tradutturi u baġit limitat għat-traduzzjoni (il-flus ta' dawk li jħallsu t-taxxa)
 • l-importanza legali - il-pubbliku għandu jkollu aċċess għal-leġiżlazzjoni kollha u dokumenti ta' importanza/interess pubbliku ewlieni, għalhekk dawn jiġu prodotti fil-lingwi uffiċjali kollha.
  Id-dokumenti l-oħra jiġu tradotti biss fil-lingwi ("ta' ħidma") meħtieġa (per eżempju, komunikazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali, organizzazzjonijiet jew individwi)
 • l-infiq effettiv – biex niffrankaw il-flus ta' dawk li jħallsu t-taxxa, għal siti speċjalizzati ħafna kkonsultati biss minn numru relattivament żgħir ta' persuni, naraw li niżguraw li ħafna minnhom jifhmu l-essenza tal-informazzjoni, anke jekk xi wħud ikollhom jaqraw id-dokumenti uffiċjali f'lingwa barranija
 • l-urġenza - biex tkun rilevanti, ċertu tip ta' informazzjoni trid tiġi ppubblikata malajr. Minħabba li t-traduzzjoni tieħu l-ħin, nippreferu nippubblikaw malajr fil-lingwi miftiehma mill-ikbar numru ta' Ewropej, minflok ma nistennew it-traduzzjonijiet fil-lingwi kollha
 • il-limiti tekniċi - il-ġestjoni ta' sit f'iktar minn 20 lingwa hi ferm kumplessa, u teħtieġ ħafna riżorsi umani u finanzjarji

Meta tqis dan kollu, se nimplimentaw bil-mod il-mod dan l-approċċ:

 • l-ewwel u t-tieni livelli ta' kull sit se jkunu paġni sempliċi u stabbli li jagħtu informazzjoni għall-pubbliku in ġenerali, fil-lingwi uffiċjali kollha.
  It-traduzzjonijiet se jkunu ppubblikati malajr fil-11-il lingwa ta' qabel l-2004 u iktar bil-mod għal-lingwi iktar ġodda
 • il-paġni b'informazzjoni valida għal żmien qasir ħafna jew speċjalizzata se jkunu ġenerlament ippubblikati (fejn possibbli) fit-3 lingwi l-iktar mitkellma fl-UE (l-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż), għalkemm jaf jintużaw inqas lingwi (jew lingwi oħrajn), skont l-udjenza

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?