Navigācijas ceļš

EUROPA – Valodu politika

Mūsu nolūks ir informēt jūs dzimtajā valodā vai valodā, kuru jūs saprotat (atkarībā no tā, kādu informāciju meklējat).

ES oficiālās valodas

Angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.

Citas ES dalībvalstu oficiālās valodas

Nākotnē ir plānots ieviest īpašus noteikumus tādām valodām kā valensiešu vai katalāņu, basku, galīciešu utt. Par to notiek sarunas ar attiecīgajām valstīm, kurām pašām jāsedz izmaksas.

Valodas, kurās portālā EUROPA publicēta dažāda informācija

 • Tiesību akti un politikas dokumenti
  Publicē visās oficiālajās valodās.
 • Oficiālie dokumenti
  Pieejami vismaz tajās valodās, kas bija oficiālas attiecīgo dokumentu publicēšanas dienā. Dokumentus, kuri nav juridiski saistoši, parasti publicē angļu, franču un vācu valodā.
 • Vispārēja informācija
  Publicē 13 jaunajās oficiālajās valodās (pēc 2004.–2013. gada paplašināšanās: bulgāru, čehu, igauņu, īru, horvātu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu un ungāru valodā), kad ir attiecīgs tulkošanas pieprasījums.
 • Steidzama vai īstermiņa informācija
  Nepublicē visās oficiālajās valodās.
 • Specializēta informācija (tehniskā informācija, kampaņas, konkursi) un jaunākās ziņas vai pasākumi
  Publicēšana visās valodās nav obligāta, izvēle atkarīga no mērķauditorijas, kurai paredzēta informācija.

Kāpēc informācija tomēr nav pieejama jūsu valodā?

Portāla EUROPA lietotāji bieži ir pārsteigti, ja kāda portāla lapa nav pieejama viņu valodā.

Īpaši tas attiecas uz valstīm, kas ES pievienojās 2004., 2007. un 2013. gadā. Iemesls ir vienkāršs — ir pietrūcis laika visu iztulkot.

Tomēr dažas lapas ir tikai trijās, divās vai pat tikai vienā (parasti angļu) valodā.

Kopumā portālā EUROPA izmantoto valodu skaits ir atkarīgs no šādiem faktoriem:

 • tulkošana — mūsu rīcībā ir ierobežots tulkotāju skaits, tāpat ierobežots ir arī tulkošanas vajadzībām atvēlētais budžets (nodokļu maksātāju nauda),
 • (juridiskā) nozīme — sabiedrībai jābūt pieejamiem visiem tiesību aktiem un galvenajiem sabiedriskas nozīmes dokumentiem, tāpēc tie jāpublicē visās oficiālajās valodās.
  Pārējos dokumentus tulko tikai “darba” valodās, kas nepieciešamas, piemēram, saziņai ar valstu iestādēm, organizācijām vai privātpersonām,
 • ekonomiskums — lai ietaupītu nodokļu maksātāju naudu, specifiskās tīmekļa vietnēs, ko apmeklē samērā neliels cilvēku loks, galvenais ir nodrošināt, lai būtiskākā informācija būtu saprotama visiem, pat ja oficiālos dokumentus nāktos lasīt svešvalodā,
 • steidzamība — ir informācija, kas jāpublicē pēc iespējas ātrāk, lai tā nezaudētu aktualitāti. Tā kā tulkošana prasa laiku, mēs dodam priekšroku publicēt materiālu ātrāk tajās valodās, ko saprot vairums eiropiešu, nevis gaidīt, līdz tulkojums būs gatavs visās valodās,
 • tehniskie ierobežojumi — pārvaldīt tīmekļa vietni vairāk nekā 20 valodās ir ļoti sarežģīts uzdevums, kura izpildei vajadzīgi iespaidīgi finanšu līdzekļi un cilvēkresursi.

Ņemot to visu vērā, mēs pakāpeniski ieviesīsim šādu pieeju:

 • katras vietnes pirmajā un otrajā līmenī būs vienkāršas lapas ar nemainīgu informāciju nespeciālistiem visās oficiālajās valodās.
  Tulkojumus vispirms publicēs 11 “veco” dalībvalstu valodās, un nedaudz vēlāk — jauno dalībvalstu valodās,
 • lapas, kurās ir īslaicīgas aktualitātes vai ļoti specifiska informācija, parasti iespēju robežās tiks piedāvātas trijās Eiropas Savienībā visvairāk lietotajās valodās (angļu, franču un vācu), bet reizumis arī citās valodās vai mazākā valodu skaitā, ja to pieļauj mērķauditorijas sastāvs.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?