Portalo EUROPA kalbų politika

Mūsų tikslas – suteikti informaciją gimtąja arba kita suprantama kalba, priklausomai nuo to, kokios informacijos ieškote.

Oficialios ES kalbos

Airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Kitos ES šalių oficialios kalbos

Ateityje joms bus nustatytos specialios taisyklės, pavyzdžiui, Valensijos katalonų, baskų, galisų ir kitoms kalboms. Šiuo metu vyksta derybos su atitinkamomis šalimis, kurios turės pačios apmokėti susijusias išlaidas.

Kuriomis kalbomis skelbiama kokia informacija svetainėje EUROPA

 • Teisės aktai ir politinės svarbos dokumentai
  Skelbiami visomis oficialiosiomis kalbomis.
 • Oficialūs dokumentai
  Teikiami bent tomis kalbomis, kurios dokumentų paskelbimo dieną turėjo oficialiosios kalbos statusą. Teisiškai neprivalomi dokumentai paprastai skelbiami anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.
 • Bendroji informacija
  Skelbiama 13 naujausių oficialiųjų kalbų (nuo 2004–2013 m. tai yra airių, bulgarų, čekų, estų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, rumunų, slovakų, slovėnų ir vengrų kalbos), kai tik į jas išverčiama.
 • Skubi ir trumpalaikės svarbos informacija
  Nėra skelbiama visomis kalbomis.
 • Speciali informacija (techninė informacija, informacija apie kampanijas, konkursus) ir naujienos bei pranešimai apie renginius
  Nebūtinai skelbiama visomis kalbomis – tai priklauso nuo tikslinės auditorijos.

Neradote informacijos lietuvių kalba?

Svetainės EUROPA lankytojus dažnai stebina tai, kad puslapio tekstas nepateikiamas jų kalba.

Ypač tuo atveju, jei šalis į es įstojo palyginti neseniai (2004, 2007 ir 2013 m.), priežastis paprasta: dar nespėjome visko išversti.

Tačiau kai kuriose svetainėse informacija teikiama trimis, dviem arba tik viena kalba (paprastai anglų).

Paprastai, kokiomis kalbomis teikiama informacija svetainėje EUROPA, priklauso nuo šių ribojančių veiksnių:

 • vertimo galimybių, nes ribotas tiek vertėjų, kurių paslaugomis galime naudotis, skaičius, tiek vertimui skirtos lėšos (mokesčių mokėtojų pinigai);
 • (teisinės) svarbos, nes visuomenė turi turėti galimybę susipažinti su visais teisės aktais ir kitais visuotinės svarbos dokumentais, taigi jie rengiami visomis oficialiosiomis kalbomis.
  Kiti dokumentai verčiami tik į reikiamas (darbo) kalbas (pavyzdžiui, bendravimo su nacionalinėmis valdžios institucijomis, organizacijomis arba pavieniais asmenimis informacija);
 • ekonomiškumo sumetimų, nes siekiama taupyti mokesčių mokėtojų pinigus, tad jei svetainės yra labai specifinės ir jas peržiūri palyginti mažai žmonių, stengiamasi užtikrinti, kad dauguma skaitytojų suprastų informacijos esmę, nors oficialius dokumentus kai kuriems ir tektų skaityti užsienio kalba;
 • skubumo, nes kai kurių rūšių trumpalaikės svarbos informaciją reikia paskelbti greitai. Taigi ne laukiame laiką atimančio šio informacijos vertimo į visas kalbas, o ją greitai paskelbiame daugiausia europiečių suprantamomis kalbomis;
 • ribotų techninių galimybių, nes tvarkyti svetainę daugiau kaip 20 kalbų labai sudėtinga ir tam reikia labai daug žmogiškųjų bei finansinių išteklių.

Atsižvelgiant į visa tai, laipsniškai pereisime prie tokios tvarkos:

 • kiekvienos svetainės pirmojo ir antrojo lygmens puslapiuose visomis oficialiosiomis kalbomis nuolat bus skelbiama suprantama informacija plačiajai visuomenei.
  Vertimai į iki 2004 m. įstojusių valstybių narių 11 kalbų bus skelbiami greitai, o į naujesnes kalbas – šiek tiek lėčiau;
 • trumpą laiką aktuali arba labai specializuota informacija paprastai bus skelbiama trim kalbomis, kuriomis kalba daugiausia ES piliečių (anglų, prancūzų ir vokiečių). Atsižvelgiant į tikslinės grupės poreikius, gali būti vartojama ir mažiau kalbų arba pasirenkamos kitos kalbos.

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?