EUROPA portál – Nyelvpolitika

A célunk az, hogy az érdeklődőket – az információ jellegétől függően – a saját nyelvükön vagy egy általuk értett nyelven lássuk el a keresett információkkal.

Az Európai Unió hivatalos nyelvei

Angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén.

Az EU bizonyos országaiban hivatalos nyelvként elismert más nyelvek

A katalán/valenciai, baszk, galíciai stb. nyelvre a jövőben külön szabályok fognak vonatkozni, amelyek költségeit az adott országoknak kell állniuk. Ennek kapcsán az EU jelenleg folytat tárgyalásokat az érintett tagállamokkal.

Milyen nyelveken olvashatók az EUROPA portálon közzétett különböző információk?

 • Politikai jelentőségű jogszabályok és dokumentumok
  Minden hivatalos nyelven elérhetők.
 • Hivatalos dokumentumok
  Azokon a nyelveken bizonyosan elérhetők, amelyek a dokumentumok közzétételekor az Európai Unió hivatalos nyelvei voltak. A jogilag nem kötelező erejű dokumentumokat rendszerint angolul, franciául és németül tesszük közzé.
 • Általános információk
  Az általános információk az EU 13 új hivatalos nyelvén – melyek 2004–2013 óta: bolgár, cseh, észt, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, román, szlovák és szlovén – is napvilágot látnak majd, mihelyt megfelelő fordítói kapacitás áll rendelkezésre ezekhez a feladathoz.
 • Sürgős vagy viszonylag gyorsan aktualitásukat vesztő információk
  Nem érhetők el mindegyik nyelven.
 • Speciális tartalmak (technikai információk, kampányok, közbeszerzési felhívások), hírek/ események
  Nem feltétlenül érhetők el minden nyelven, a rendelkezésre álló nyelvi változatok megléte az adott célközönségtől függ.

Miért nem érhető el minden információ valamennyi nyelven?

Az EUROPA portál felhasználói gyakran lepődnek meg azon, hogy nem mindegyik EUROPA-oldal olvasható anyanyelvükön.

Ez – főleg a közelmúltban (a 2004-ben, 2007-ben és 2013-ban) csatlakozott országok esetében – egyszerűen abból fakad, hogy még nem volt időnk mindent lefordítani.

Egyes honlapok azonban csak három, kettő vagy akár egyetlen (leggyakrabban angol) nyelven érhetők el.

Az, hogy milyen nyelven olvashatók az egyes EUROPA oldalak, rendszerint a következő tényezőktől függ:

 • fordítás – fordítóink száma és a fordításra elkülönített költségvetés (amelyet az adófizetők pénzéből finanszírozunk) korlátozott
 • (jogi) jelentőség – a nagyközönségnek valamennyi jogszabályhoz, valamint nagy jelentőségű és közérdekű dokumentumhoz hozzá kell férnie, így ezeket az összes hivatalos nyelven közzétesszük.
  A többi dokumentumot – pl. a tagállami hatóságokkal, szervezetekkel vagy magánszemélyekkel folytatott levelezést – csak a szükséges nyelvekre („munkanyelvekre”) fordítjuk le.
 • költséghatékonyság – a viszonylag kevesek által látogatott, nagyon speciális információkat tartalmazó honlapok kapcsán (az adófizetők pénzére való tekintettel) a főbb tudnivalókat csak azokra a nyelvekre fordítjuk le, amelyeket a felhasználók nagy része ismer, azzal együtt, hogy így az olvasók egy kis részének idegen nyelven kell a hivatalos dokumentumokat olvasnia
 • sürgősség – bizonyos típusú információkat (hírértékük miatt) gyorsan kell közzétenni. Ahelyett, hogy bevárnánk az összes fordítást (ami sok időt vesz igénybe), az ilyen esetekben célszerűbb az információkat a leggyakrabban beszélt európai nyelveken azonnal közzétenni.
 • technikai akadályok – a honlap működtetése több mint 20 nyelven nagyon bonyolult, rendkívüli emberi és pénzügyi kapacitást igénylő feladat

Mindezeket figyelembe véve az alábbi politikát fogjuk fokozatosan megvalósítani:

 • Az EUROPA portál két legfelső szintjén található weboldalak az EU valamennyi hivatalos nyelvén tartalmazzák majd a nem szakmai közönségnek szánt, közérthető és állandó információkat.
  Előfordulhat, hogy a fordítások a régi nyelveken (a 2004-es csatlakozást megelőző 11 hivatalos nyelven) hamarabb jelennek meg, mint az új nyelveken.
 • A hamar elévülő vagy meglehetősen specializált információkat tartalmazó oldalak általános szabályként és a lehetőségek függvényében az Európai Unió három leggyakrabban beszélt nyelvén jelennek majd meg (azaz németül, angolul és franciául), nem zárva ki azon kivételes esetek lehetőségét sem, amikor a célközönség száma és összetétele kevesebb nyelv vagy más nyelvek használatát teszi indokolttá.

Segítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?