EUROPA – Jezična politika

Naš je cilj ponuditi informacije na vašem jeziku ili jeziku kojeg razumijete, ovisno o tome kakvu vrstu informacije tražite.

Službeni jezici EU

bugarski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litavski, malteški, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski i švedski.

Ostali službeni jezici zemalja članica EU

U budućnosti, postojat će posebna pravila za jezike poput valencijskog ili katalonskog, baskijskog, galicijskog itd. Sa zemljama u kojima se oni govore za sada se obavljaju pregovori jer će troškove tih jezika države morati snositi same.

Jezici na kojima se na portalu EUROPA objavljuju različite informacije

 • Zakoni i dokumenti od političke važnosti
  Objavljuju se na svim službenim jezicima.
 • Službeni dokumenti
  Dostupni najmanje na svim jezicima koji su bili službeni jezici EU u trenutku njihova objavljivanja. Dokumenti koji nisu pravno obvezujući obično se objavljuju na engleskom, francuskom i njemačkom.
 • Opće informacije
  Objavljuju se na 13 novih službenih jezika (od 2004. -13: bugarskom, hrvatskom, češkom, estonskom, mađarskom, irskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom) čim budu prevedeni.
 • Hitne i kratkotrajne informacije
  Ne objavljuju se na svim jezicima.
 • Specijalizirane informacije (tehničke informacije, kampanje i pozivi na natječaj) te novosti/događaji
  Ne objavljuju se nužno na svim jezicima – izbor ovisi o ciljnoj publici.

Iznenađeni ste što informacija nije dostupna na vašem jeziku?

Korisnici portala EUROPA često budu iznenađeni što portal EUROPA nije dostupan na njihovu jeziku.

Naročito se to odnosi na države koje su se nedavno pridružile EU (2004., 2007. i 2013.), a to se događa jednostavno zato što nismo imali dovoljno vremena prevesti sve sadržaje.

Neke su stranice, međutim, dostupne samo na tri, dva ili čak samo na jednom jeziku (obično engleskom).

Jezici dostupni na portalu EUROPA općenito ovise o sljedećim ograničenjima:

 • prijevodu – na raspolaganju nam je samo određen broj prevoditelja i ograničen proračun za prijevode (novac poreznih obveznika)
 • (pravnoj) važnosti – javnost mora imati mogućnost pristupa svim pravnim i dokumentima od velike javne važnosti ili interesa, tako da se oni objavljuju na svim službenim jezicima.
  Ostali se dokumenti prevode samo na potrebne ("radne") jezike (npr. komunikacija s državnim tijelima, organizacijama ili pojedincima)
 • ekonomskoj učinkovitosti – kako bi se uštedio novac poreznih obveznika, za visokospecijalizirane stranice koje posjećuje relativno mali broj ljudi važno je osigurati da većina razumije bit informacije, čak i kada mora čitati službene dokumente na stranom jeziku
 • hitnosti – kako bi bile relevantne, neke se informacije moraju objavljivati jako brzo. Budući da je za prijevod potrebno određeno vrijeme, informacije radije objavljujemo brzo na jezicima koje većina Europljana razumije nego da čekamo prijevod na sve jezike
 • tehničkim ograničenjima– administriranje stranice na više od 20 jezika vrlo je složen posao koji zahtijeva velike ljudske i financijske resurse

Uzimajući sve to u obzir, postupno ćemo uvoditi sljedeći pristup:

 • prva i druga razina svakog mrežnog mjesta sadržavat će jednostavne i stabilne stranice s informacijama za javnost na svim službenim jezicima.
  Prijevodi će se objavljivati brzo na 11 jezika zemalja koje su bile članice EU prije 2004. godine, a nešto sporije na jezicima novih zemalja članica
 • stranice s kratkotrajnim ili vrlo specijaliziranim informacijama općenito će se objavljivati (kada to bude moguće) na 3 najrasprostranjenija jezika EU (engleskom, francuskom i njemačkom), iako bi se, ovisno o publici, moglo koristiti manje jezika (ili neki drugi)

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?