Cosán nascleanúna

EUROPA – Beartas teanga

Tá sé mar chuspóir againn eolas a sholáthar duit i do theanga féin, nó i dteanga a thuigeann tú, ag brath ar an eolas a theastaíonn uait.

Teangacha oifigiúla an AE

an Béarla, an Bhulgáiris, an Chróitis, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSeicis, an tSualainnis agus an Ungáiris.

Teangacha eile atá oifigiúil i dtíortha san AE

Beidh rialacha speisialta ann do theangacha mar an Vaileinsis/an Chatalóinis, an Bhascais, an Ghailísis, srl. sa todhchaí. Táthar i mbun caibidlíochta leis na tíortha i gceist maidir leis na socruithe. Is ar na tíortha sin a bheidh na costais.

Na teangacha ina bhfoilsítear an t-eolas éagsúil atá ar EUROPA

 • Reachtaíocht agus doiciméid a bhfuil tábhacht leo ó thaobh na polaitíochta de
  Foilsítear iad sin sna teangacha oifigiúla go léir.
 • Doiciméid oifigiúla
  Tá fáil ar na doiciméid sin sna teangacha a raibh stádas oifigiúil acu ar an dáta foilsithe ar a laghad. Foilsítear cáipéisí nach bhfuil ceangal dlí ag baint leo i mBéarla, i bhFraincis agus i nGearmáinis de ghnáth.
 • Eolas ginearálta
  Foilsítear eolas ginearálta sa trí cinn déad de theangacha oifigiúla nua (ó 2004-13: an Bhulgáiris, an Chróitis, an Eastóinis, an Ghaeilge, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Pholainnis, an Rómáinis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an tSeicis, an Ungáiris) de réir mar a aistrítear é.
 • Eolas atá práinneach nó a bhfuil saolré gearr aige
  Ní fhoilsítear sna teangacha go léir é.
 • Saineolas (eolas teicniúil, feachtais, iarratais ar thairiscintí) agus nuacht / imeachtaí
  Ní fhoilsítear i ngach teanga de riachtanas – braitheann an rogha teanga ar na spriocléitheoirí.

An bhfuil iontas ort nach bhfuil eolas ar fáil i do theanga?

Is minic a bhíonn iontas ar úsáideoirí EUROPA nach bhfuil leathanach EUROPA ar fáil ina dteanga féin.

Go háirithe i gcás na dtíortha sin a d'aontaigh leis an AE le deireanas (in 2004, 2007 agus 2013), is é an fáth leis sin nach raibh an t-am againn fós gach rud a aistriú.

Ach ní bhíonn suíomhanna áirithe ar fáil ach i dtrí theanga, in dhá theanga nó i dteanga amháin fiú (Béarla go hiondúil).

Go ginearálta, braitheann na teangacha a bhíonn ar fáil ar EUROPA ar na srianta seo a leanas:

 • aistriúchán – níl againn ach (níl fáil againn ach ar) líon teoranta aistritheoirí agus ar bhuiséad teoranta don aistriúchán (airgead na gcáiníocóirí)
 • tábhacht (dhlíthiúil) - ní mór go mbeadh fáil ag an bpobal ar an reachtaíocht go léir agus ar na doiciméid go léir a bhfuil tábhacht ag baint leo don phobal/a bhfuil mórspéis ag an bpobal iontu, agus poiblítear na doiciméid sin sna teangacha oifigiúla ar fad.
  Ní aistrítear doiciméid eile, áfach, ach isteach sna teangacha ("oibre") atá ag teastáil (mar shampla, cumarsáid leis na húdaráis náisiúnta, le heagraíochtaí nó le daoine aonair)
 • cost-éifeachtacht – chun airgead na gcáiníocóirí a shábháil, i gcás suíomhanna do speisialtóirí nach léann ach líon beag daoine, cinntítear go mbeidh tuiscint ag a bhformhór ar an mbunbhrí, fiú más rud é go gcaithfidh daoine áirithe doiciméid oifigiúla a léamh i dteanga iasachta
 • práinn – i gcás cineálacha áirithe eolais is gá iad a fhoilsiú go pras ionas go mbeidh siad ábhartha don léitheoir. Ós rud é go nglacann an t-aistriúchán am, is fearr linn eolas a fhoilsiú go pras sna teangacha sin a thuigeann an líon is mó Eorpach, in ionad a bheith ag feitheamh ar na haistriúcháin sna teangacha go léir
 • srianta teicniúla – is obair an-chasta é suíomh a bhainistiú i mbreis is 20 teanga, agus tá gá le go leor acmhainní daonna agus airgeadais chuige sin

Agus an méid sin á chur san áireamh againn, beidh an cur chuige seo a leanas á chur chun feidhme againn de réir a chéile:

 • beidh leathanaigh shimplí agus sheasmhacha a thugann eolas dírithe ar an bpobal, i ngach teanga oifigiúil, mar chuid den chéad agus den dara leibhéal ar gach suíomh.
  Foilseofar aistriúcháin gan mhoill in aon teanga dhéag na mBallstát roimh 2004 agus beagán níos moille i gcás na dteangacha nua
 • Go ginearálta, déanfar aistriúchán ar leathanaigh ar a bhfuil eolas gearrshaolach nó an-speisialaithe a fhoilsiú (nuair is féidir) sa trí theanga is mó a labhraítear san AE (an Béarla, an Fhraincis agus an Ghearmáinis), ach d'fhéadfaí líon níos lú teangacha - nó teangacha eile - a úsáid, ag brath ar na spriocléitheoirí.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?