EUROPA – kielipolitiikka

Tavoitteena on tarjota kansalaisille tietoa heidän äidinkielellään – tai kielellä, jota he ymmärtävät – riippuen siitä, millaisesta tiedosta on kyse.

EU:n viralliset kielet

EU:n viralliset kielet ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, kroaatti, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.

EU-maiden muut viralliset kielet

EU:n jäsenmaiden muita virallisia kieliä (esim. katalaani, baski ja galego) varten on suunnitteilla erityissäännöt. Ne riippuvat asianomaisten maiden kanssa käydyistä neuvotteluista, sillä maat joutuvat itse maksamaan kyseisten kielten käyttöön liittyvät kustannukset.

EUROPA-sivuston tarjonta eri kielillä

 • Lainsäädäntö ja poliittisesti tärkeät asiakirjat
  Julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä.
 • Viralliset asiakirjat
  Viralliset asiakirjat ovat saatavilla ainakin niillä kielillä, jotka olivat julkaisupäivänä EU:n virallisia kieliä. Jos asiakirjat eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne julkaistaan yleensä vain englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
 • Yleistiedot
  Julkaistaan myös kolmellatoista uusimmalla virallisella kielellä (vuosina 2004–2013 virallisiksi kieliksi tulleet bulgaria, iiri, kroaatti, latvia, liettua, malta, puola, romania, slovakki, sloveeni, tšekki, unkari ja viro) sitä mukaa kuin käännökset valmistuvat.
 • Tiedot, jotka ovat kiireellisiä tai nopeasti vanhenevia
  Ei julkaista kaikilla kielillä.
 • Erikoistiedot (tekniset tiedot, kampanjat, tarjouskilpailut) ja uutiset/tapahtumat
  Ei julkaista välttämättä kaikilla kielillä – riippuu kohdeyleisöstä.

Oletko yllättynyt, että tietoa ei ole saatavilla äidinkielelläsi?

EUROPA-sivuston käyttäjiä hämmästyttää usein se, että tiettyä EUROPA-sivua ei ole saatavilla heidän äidinkielellään.

Tämä koskee erityisesti EU:n uusimpien jäsenmaiden (vuosina 2004, 2007 ja 2013 liittyneet maat) kansalaisia. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaikkia sivuja ei ole vielä ehditty kääntää.

Jotkin sivut ovat saatavilla kolmella, kahdella tai ainoastaan yhdellä kielellä (yleensä englanniksi).

EUROPA-sivuston kielivalikoimaan vaikuttavat yleensä seuraavat rajoitukset:

 • kääntäminen – käytettävissä on vain rajallinen määrä kääntäjiä ja rajallinen budjetti kääntämiseen (veronmaksajien rahoja)
 • (oikeudellinen) tärkeysaste – yleisön on päästävä tutustumaan kaikkeen lainsäädäntöön ja sellaisiin asiakirjoihin, jotka ovat yleisön edun kannalta tärkeitä. Nämä asiakirjat julkaistaan kaikilla virallisilla kielillä.
  Muut asiakirjat käännetään ainoastaan tarvittaviin ns. työkieliin (esimerkiksi kansallisten viranomaisten, organisaatioiden tai yksityishenkilöiden kanssa viestimistä varten).
 • kustannustehokkuus – veronmaksajien rahoja säästetään esimerkiksi silloin, kun on kyse erikoistietoa sisältävistä sivuista, joita käyttää suhteellisen pieni määrä ihmisiä; tällöin pyritään huolehtimaan siitä, että suurin osa käyttäjistä pystyy ymmärtämään tärkeimmät tiedot, vaikka osa käyttäjistä joutuukin lukemaan virallisia asiakirjoja vieraalla kielellä.
 • kiireellisyys – jotkin tiedot joudutaan julkaisemaan nopeasti, jotta tieto on ajoissa saatavilla. Koska kääntäminen vie aikaa, kannattaa teksti joissakin tapauksissa julkaista nopeasti kielillä, joita suurin osa eurooppalaisista ymmärtää, eikä odottaa käännöksiä kaikille virallisille kielille.
 • tekniset rajoitteet – sivuston hallinta yli 20 kielellä on hyvin monimutkainen prosessi ja vaatii paljon henkilöresursseja ja varoja.

Edellä mainitut rajoitukset huomioon ottaen sivustolla on tarkoitus noudattaa seuraavaa käytäntöä:

 • Jokaisen sivuston ensimmäisellä ja toisella tasolla on suurelle yleisölle tarkoitettuja perustietosivuja kaikilla virallisilla kielillä.
  Käännökset julkaistaan yleensä ennen vuotta 2004 EU:hun liittyneiden maiden kielillä nopeasti mutta uusimpien jäsenmaiden kielillä vähän hitaammin.
 • Nopeasti vanhenevaa tai hyvin erikoistunutta tietoa sisältävät sivut julkaistaan yleensä (mahdollisuuksien mukaan) EU:n kolmella yleisimmin puhutulla kielellä (englanti, ranska ja saksa). Kielivalikoimaa voidaan erityistapauksissa supistaa tai laajentaa kohderyhmän mukaan.

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.