EUROPA – Keelepoliitika

Meie eesmärk on teavitada lugejat vastavalt otsitava teabe liigile lugeja emakeeles või keeles, millest ta aru saab.

Euroopa Liidu ametlikud keeled

Bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Muud ELi liikmesriikide ametlikud keeled

Tulevikus kehtestatakse selliste keelte nagu valencia/katalaani, baski, galeegi keel jne. suhtes erieeskirjad. Läbirääkimised asjaomaste liikmesriikidega käivad ning nad peavad kandma tõlkimisega kaasnevad kulud ise.

Keeled, milles eri teave EUROPA portaalis avaldatakse

 • Õigusaktid ja poliitilise tähtsusega dokumendid
  Avaldatakse kõigis ametlikes keeltes.
 • Ametlikud dokumendid
  Kättesaadavad vähemalt nendes keeltes, mis olid dokumendi avaldamise hetkel ametlikud keeled. Õiguslikult mittesiduvad dokumendid avaldatakse tavaliselt inglise, prantsuse ja saksa keeles.
 • Üldteave
  Avaldatakse kolmeteistkümnes uues ametlikus keeles (lisandunud aastatel 2004–2013: bulgaaria, eesti, horvaadi, iiri, leedu, läti, malta, poola, rumeenia, slovaki, sloveeni, tšehhi ja ungari keel) sedamööda, kuidas teavet tõlgitakse.
 • Kiireloomuline või kiiresti aeguv teave
  Ei avaldata kõigis keeltes.
 • Eriteave (tehniline teave, kampaaniad, pakkumismenetlused) ja uudised/üritused
  Ei avaldata tingimata kõigis keeltes – valik sõltub sihtrühmast.

Kas olete üllatunud, et teave ei ole kättesaadav teie emakeeles?

Kasutajad on sageli üllatunud, et mõni EUROPA lehekülg ei ole kättesaadav nende emakeeles.

Eriti riikide puhul, mis hiljuti ühinesid ELiga (2004., 2007. ja 2013. aastal), ei ole veel olnud piisavalt aega kõike tõlkida.

Mõned saidid on aga kättesaadavad kolmes, kahes või isegi ainult ühes keeles (tavaliselt inglise).

Üldiselt sõltub EUROPA keelevalik järgmistest piirangutest:

 • tõlge – meie tõlkijate arv ja tõlke-eelarve (koosneb tervikuna maksumaksja rahast) on piiratud;
 • (õiguslik) tähtsus – kõik õigusaktid ja olulisemad või üldhuvi pakkuvad dokumendid peavad olema üldsusele kättesaadavad, seega avaldatakse need kõigis ametlikes keeltes.
  Muud dokumendid tõlgitakse üksnes konkreetselt vajalikesse (nn töö)keeltesse (nt teabevahetus riiklike ametiasutuste, organisatsioonide või üksikisikutega);
 • kulutasuvus – maksumaksja raha asjatu kulutamise vältimiseks tuleb väga erialaste saitide puhul, mida kasutab ainult piiratud hulk inimesi, tagada et enamik inimestest saaks teabest sisuliselt aru, isegi kui mõned neist peavad ametlikke dokumente lugema võõrkeeles;
 • kiireloomulisus – asjakohasuse säilitamiseks tuleb mõnda liiki teave avaldada väga kiiresti. Kuna tõlkimine võtab aega, eelistame avaldada teabe kiiresti keeltes, millest saab aru kõige suurem hulk Euroopa kodanikke, selle asemel, et oodata tõlget kõikidesse keeltesse;
 • tehnilised piirangud – enam kui 20-keelse veebisaidi haldamine on väga keeruline ning eeldab suuri rahalisi ja inimressursse.

Võttes arvesse eeltoodut, võtame järk-järgult kasutusele järgmise lähenemisviisi:

 • iga saidi esimene ja teine tasand sisaldab laiemale publikule mõeldud lihtsamat muutumatut teavet kõigis ametlikes keeltes.
  Tõlked avaldatakse kiiresti üheteistkümnes (2004. aasta eelsete liikmesriikide) keeles ning aeglasemini uute ametlike keelte puhul.
 • kiirelt aeguvat või erialast teavet pakkuvad leheküljed avaldatakse üldjuhul (kui võimalik) ELi kolmes kõige levinumas keeles (inglise, prantsuse ja saksa keeles), kuigi sihtpublikut arvestades võidakse kasutada ka ainult ühte või kahte keelt või muid keeli.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?