EUROPA – Γλωσσική πολιτική

Στόχος μας είναι να σας ενημερώνουμε στη γλώσσα σας ή σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, ανάλογα με τις πληροφορίες που ζητάτε.

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Αγγλικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, εσθονικά, ιρλανδικά, ισπανικά, ιταλικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ολλανδικά, ουγγρικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά, σουηδικά, τσεχικά και φινλανδικά.

Άλλες επίσημες γλώσσες χωρών της ΕΕ

Μελλοντικά, θα προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις για γλώσσες όπως τα καταλανικά/βαλενθιανά, τα βασκικά, τα γαλικιανά, κ.λπ. Η διαπραγμάτευση των ρυθμίσεων αυτών γίνεται με τις ενδιαφερόμενες χώρες οι οποίες και θα αναλάβουν το οικονομικό κόστος.

Γλώσσες στις οποίες δημοσιεύονται οι πληροφορίες στον EUROPA

 • Νομοθεσία και έγγραφα πολιτικής σημασίας
  Δημοσιεύονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
 • Επίσημα έγγραφα
  Είναι διαθέσιμα τουλάχιστον στις γλώσσες που ήταν επίσημες κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Τα μη δεσμευτικά από νομική άποψη έγγραφα δημοσιεύονται συνήθως στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.
 • Γενικές πληροφορίες
  Δημοσιεύονται στις 13 νέες γλώσσες που έγιναν επίσημες από το 2004-13 (βουλγαρικά, εσθονικά, ιρλανδικά, κροατικά, λετονικά, λιθουανικά, μαλτέζικα, ουγγρικά, πολωνικά, ρουμανικά, σλοβακικά, σλοβενικά και τσεχικά) μόλις είναι έτοιμες οι σχετικές μεταφράσεις.
 • Πληροφορίες επείγοντος ή προσωρινού χαρακτήρα
  Δεν δημοσιεύονται σε όλες τις γλώσσες.
 • Ειδικές πληροφορίες (τεχνικές πληροφορίες, ενημερωτικές εκστρατείες, προκηρύξεις διαγωνισμών) και ειδήσεις/εκδηλώσεις
  Δεν δημοσιεύονται απαραίτητα σε όλες τις γλώσσες, αλλά γίνεται επιλογή, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Σας εκπλήσσει ότι δεν βρίσκετε μια πληροφορία στη γλώσσα σας;

Οι χρήστες του EUROPA εκπλήσσονται συχνά γιατί μια σελίδα EUROPA δεν είναι διαθέσιμη στη γλώσσα τους.

Ειδικότερα για τις χώρες που προσχώρησαν πρόσφατα στην ΕΕ (το 2004, το 2007 και το 2013), αυτό οφείλεται απλώς στο ότι δεν είχαμε τον χρόνο να μεταφράσουμε τα πάντα.

Ορισμένοι ωστόσο ιστότοποι είναι διαθέσιμοι μόνο σε τρεις, δύο ή ακόμη σε μία γλώσσα (συνήθως αγγλικά).

Σε γενικές γραμμές, το ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμες στον EUROPA εξαρτάται από τους ακόλουθους περιοριστικούς παράγοντες:

 • μετάφραση – διαθέτουμε περιορισμένο αριθμό μεταφραστών και περιορισμένο προϋπολογισμό για τη μετάφραση (που χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογουμένων)
 • (νομική) σπουδαιότητα – το κοινό πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα νομοθετικά κείμενα και στα έγγραφα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον, τα οποία, κατά συνέπεια, μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
  Άλλα έγγραφα (π.χ. αλληλογραφία με εθνικές αρχές, οργανισμούς ή πολίτες) μεταφράζονται μόνο στις απαιτούμενες γλώσσες "εργασίας".
 • σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας – για να γίνεται λογική χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, για τις ιστοσελίδες πολύ εξειδικευμένου περιεχομένου που τις συμβουλεύονται σχετικά λίγοι χρήστες, στόχος είναι να μπορούν οι περισσότεροι επισκέπτες να κατανοούν την ουσία της πληροφορίας, εν ανάγκη διαβάζοντας τα επίσημα έγγραφα σε ξένη γλώσσα
 • επείγων χαρακτήρας – ορισμένες πληροφορίες αν δεν δημοσιευτούν γρήγορα χάνουν τη σημασία τους. Επειδή η μετάφραση απαιτεί κάποιο χρόνο, προτιμούμε να δημοσιεύουμε πληροφορίες γρήγορα σε γλώσσες που είναι κατανοητές στον μεγαλύτερο αριθμό Ευρωπαίων, παρά να περιμένουμε τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες
 • τεχνικοί περιορισμοί – η διαχείριση ενός ιστότοπου σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες είναι εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση και απαιτεί σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, θα ακολουθήσουμε σταδιακά την εξής προσέγγιση:

 • Tο πρώτο και δεύτερο επίπεδο κάθε ιστότοπου θα περιέχει απλές και μόνιμες σελίδες που παρέχουν πληροφόρηση για το ευρύ κοινό, σε όλες τις επίσημες γλώσσες.
  Οι μεταφράσεις στις 11 γλώσσες των κρατών που ήταν ήδη μέλη πριν από το 2004 θα δημοσιεύονται με ταχύ ρυθμό, ενώ στις νέες γλώσσες με βραδύτερο ρυθμό.
 • Oι σελίδες που περιέχουν πληροφορίες προσωρινού ή πολύ εξειδικευμένου χαρακτήρα θα δημοσιεύονται, κατά κανόνα και στο μέτρο του δυνατού, στις τρεις περισσότερο ομιλούμενες γλώσσες της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά), ενώ, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνονται, μπορεί να χρησιμοποιούνται λιγότερες (ή άλλες) γλώσσες.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;