EUROPA – Sprogpolitik

Vores mål er at give dig oplysninger på dit eget sprog – eller et, du kan forstå, alt efter hvilke oplysninger du er interesseret i.

EU's officielle sprog

Bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Andre officielle sprog i EU-landene

Fremover vil der blive indført særlige ordninger for sprog som catalansk/valenciansk, baskisk og galicisk. Der er forhandlinger i gang med de berørte lande, som selv skal betale regningen.

På hvilke sprog kan jeg finde oplysninger på EUROPA?

 • Lovgivning og politisk vigtige dokumenter
  Offentliggøres på alle officielle sprog.
 • Officielle dokumenter
  Foreligger som minimum på de sprog, der var officielle sprog på udgivelsestidspunktet. Dokumenter, der ikke er juridisk bindende, offentliggøres som regel på engelsk, fransk og tysk.
 • Generelle oplysninger
  Offentliggøres også på de 13 nye officielle sprog (efter 2004-2013: bulgarsk, estisk, irsk, lettisk, litauisk, kroatisk, maltesisk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk), i takt med at de oversættes.
 • Oplysninger af hastende eller meget kortvarig karakter
  Kommer ikke på alle sprog.
 • Specifikke oplysninger (teknisk information, kampagner, udbud) og nyheder/begivenheder
  Findes ikke altid på alle sprog – det afhænger af målgruppen.

Undrer det dig, at ikke alle oplysninger findes på dansk?

Mange brugere bliver overraskede, når en side på EUROPA ikke findes på deres sprog.

Ofte er grunden ganske enkelt, at vi ikke har haft tid til at oversætte det hele endnu – navnlig når det gælder sprogene i de lande, der kom med i EU i 2004, 2007 og 2013.

Nogle websteder findes dog kun på tre, to eller endda kun et enkelt sprog (sædvanligvis engelsk).

Følgende kriterier afgør som regel, om et websted på EUROPA foreligger på flere sprog:

 • Oversættelse – vi har kun (adgang til) et begrænset antal oversættere og et begrænset budget (skatteydernes penge).
 • (Juridisk) vigtighed – borgerne skal have adgang til lovgivning og vigtige dokumenter af almen vigtighed/interesse, som derfor udarbejdes på alle officielle sprog.
  Andre dokumenter oversættes kun til de sprog, der er behov for ("arbejdssprog"), f.eks. kommunikation med nationale myndigheder, organisationer eller privatpersoner.
 • Omkostningseffektivitet – hvis et websted er meget specialiseret og kun besøges af et begrænset antal personer, nøjes man – for at spare på skatteydernes penge – med at sikre, at størstedelen af disse personer forstår de centrale oplysninger, også selv om det betyder, at de skal læse de officielle dokumenter på et andet sprog.
 • Hastende karakter – nogle oplysninger skal ud hurtigst muligt. Ellers bliver de uaktuelle. Og oversættelse tager tid. Derfor foretrækker vi at offentliggøre oplysningerne hurtigt på de sprog, der forstås af de fleste europæere, frem for at vente på oversættelserne til alle sprog.
 • Tekniske kriterier – det er en meget kompliceret opgave at administrere et websted på over 20 sprog, og det kræver store menneskelige og finansielle ressourcer.

Vi vil under alle omstændigheder følge nedenstående retningslinjer‏:

 • Webstedernes første og andet niveau indeholder enkle og stabile sider med oplysninger til den brede offentlighed på alle officielle sprog.
  Oversættelserne kommer på hurtigt på de 11 "gamle" EU-landes sprog (lande, der var medlem af EU inden 2004), mens det kan tage lidt længere tid for de nyere sprog.
 • Sider med oplysninger af kortvarig eller meget specialiseret karakter bliver (så vidt muligt) offentliggjort på de tre sprog, der er mest udbredte i EU (engelsk, fransk og tysk). Nogle gange foreligger de på færre (eller andre) sprog, afhængigt af målgruppen.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?