EUROPA – Jazyková politika

Naším cílem je informovat vás ve vašem jazyce nebo v jazyce, kterému rozumíte, v závislosti na povaze konkrétních informací.

Úřední jazyky EU

Jsou to: angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, chorvatština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština.

Další úřední jazyky členských států EU

Jde o katalánštinu/valencijštinu, baskičtinu, galicijštinu atd. V budoucnu se počítá se zvláštními opatřeními týkajícími se těchto jazyků, musejí však ještě proběhnout jednání s dotčenými zeměmi, které budou muset nést vzniklé náklady.

Jazykový režim zveřejňování informací na stránkách EUROPA

 • Právní předpisy a dokumenty politického významu
  Zveřejňují se ve všech úředních jazycích.
 • Úřední dokumenty
  Úřední dokumenty jsou k dispozici přinejmenším v jazycích, které byly úředními jazyky v den zveřejnění. Ostatní dokumenty, které nejsou právně závazné, se obvykle zveřejňují v angličtině, francouzštině a němčině.
 • Obecné informace
  Ve 13 nových úředních jazycích (které přibyly v letech 2004–2013: bulharština, čeština, estonština, chorvatština, irština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, polština, rumunština, slovenština a slovinština) se zveřejňují, jakmile jsou pořízeny odpovídající překlady.
 • Naléhavé nebo krátkodobě platné informace
  Nezveřejňují se ve všech jazycích.
 • Specializované informace (technické informace, kampaně, vyhlášení nabídkových řízení) a zprávy/akce
  Nemusejí se nutně zveřejňovat ve všech jazycích – záleží na tom, komu jsou určeny.

Zarazilo vás, že nějaká informace není k dispozici ve vašem jazyce?

Uživatelé stránek EUROPA se často pozastavují nad tím, že nějaké stránky nejsou k dispozici v jejich jazyce.

To se stává především v případě občanů z těch zemí, které přistoupily k EU v poslední době (v roce 2004, 2007 a 2013). Důvodem je jednoduše skutečnost, že zatím nebylo z časových důvodů v našich silách přeložit všechno.

Některé stránky jsou navíc k dispozici pouze ve třech, dvou nebo dokonce pouze v jednom jazyce (obvykle v angličtině).

To, v jakém jazyce jsou určité stránky portálu EUROPA k dispozici, souvisí především s těmito omezeními:

 • překlad – máme jen omezený počet překladatelů a omezený rozpočet pro překlady (v celém rozsahu pochází z peněz daňových poplatníků)
 • (právní) důležitost – je nutné, aby měla veřejnost zajištěn přístup ke všem právním předpisům a k dokumentům vysokého významu pro veřejnost. Právě tyto dokumenty se proto překládají do všech úředních jazyků.
  Ostatní dokumenty se překládají pouze do („pracovních“) jazyků, které jsou potřeba (např. korespondence s orgány, organizacemi či jednotlivci z členských států)
 • hospodárnost – penězi daňových poplatníků nelze plýtvat. V případě vysoce specializovaných stránek, navštěvovaných relativně malých počtem lidí, je proto cílem jazykového režimu, aby většina uživatelů rozuměla podstatě sdělení, třebaže to zároveň znamená, že někteří uživatelé budou muset úřední dokumenty číst v cizím jazyce
 • naléhavost – cenné informace jsou ty, které se zveřejní včas. Pořídit překlad nějakou dobu trvá, a proto některé typy informací raději rychle zveřejňujeme alespoň v jazycích, jimž rozumí velký počet Evropanů, než abychom čekali, až bude hotov překlad do všech jazyků
 • technická omezení – správa stránek ve více než 20 jazycích je nesmírně komplikovanou záležitostí, náročnou z hlediska lidských i finančních zdrojů.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem budeme postupně uvádět do praxe tento postup:

 • Každé stránky budou na první a druhé úrovni obsahovat informační stránky jednoduchého a trvalého charakteru určené laické veřejnosti, jež budou přeloženy do všech úředních jazyků.
  Překlady do 11 jazyků států, které byly členy EU již před rokem 2004, budou zveřejněny v krátké době, překlady do ostatních jazyků o něco později.
 • Stránky obsahující krátkodobě platné nebo velmi odborné informace budou zpravidla a v mezích možností k dispozici ve třech nejužívanějších jazycích Unie (tj. v angličtině, francouzštině a němčině), s výjimkou případů, kdy jazyková vybavenost obyvatelstva, jemuž jsou určeny, odůvodňuje užití méně jazyků nebo užití jazyků jiných.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?