Навигационна пътека

EUROPA – Езикова политика

Нашата цел е да ви предоставим информация на вашия роден език или на език, който разбирате, в зависимост от вида на информацията, която търсите.

Официални езици на ЕС

Английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Други официални езици на страните от ЕС

В бъдеще ще има специални правила за езици като валенсиански/каталунски, баски, галисийски и др. В момента се водят преговори със съответните държави, които ще трябва да поемат свързаните с използването на тези езици разходи.

Езици, на които се публикува информация в EUROPA

 • Законодателство и документи от политическо значение
  Публикуват се на всички официални езици.
 • Официални документи
  Достъпни поне на езиците, които са били официални в деня на публикацията. Документите, които не са правно задължителни, обикновено се публикуват на английски, френски и немски.
 • Обща информация
  Публикува се на 13-те нови официални езика (от 2004 г. насам: български, естонски, ирландски, латвийски, литовски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, унгарски, хърватски, чешки), когато бъде преведена.
 • Информация със спешен или краткосрочен характер
  Не се публикува на всички езици.
 • Специализиранан информация (техническа информация, кампании, покани за подаване на оферти) и новини / събития
  Не се публикува непременно на всички езици – това зависи от целевата аудитория.

Учудени сте, че дадена информация не е достъпна на вашия език?

Потребителите на EUROPA често са учудени, че страници в EUROPA не са достъпни на техния език.

Това е така, защото просто не сме имали време да преведем всичко, особено за страните, които са се присъединили към ЕС неотдавна (2004, 2007 и 2013 г.).

Някои сайтове обаче са достъпни само на три, два или дори само на един език (обикновено на английски).

По принцип достъпните в EUROPA езици зависят от следните ограничения:

 • превод – имаме (достъп до) ограничен брой преводачи и ограничен бюджет за превод (изцяло средства на данъкоплатците);
 • (правно) значение – обществеността трябва да има достъп до всички закони и документи от обществено значение или интерес, поради което те се превеждат на всички официални езици.
  Други документи се превеждат само необходимите (работните) езици, като например комуникациите с националните органи, организации или лица;
 • ефективност на разходите – за да се спестят пари на данъкоплатците, при тясно специализирани сайтове, които се посещават от сравнително малък брой хора, основната цел е мнозинството да получи обща представа за информацията, дори ако някои потребители трябва да четат официални документи на чужд език;
 • спешност – за да бъдат актуални, някои видове информация трябва да бъдат публикувани бързо. Тъй като преводът отнема време, предпочитаме да публикуваме бързо дадена информация на езиците, разбираеми за най-голяма част от европейците, вместо да чакаме тя да бъде преведена на всички езици;
 • технически ограничения – поддръжката на сайт на над 20 езика е много сложна и изисква много човешки и финансови ресурси.

Предвид всичко това постепенно ще прилагаме следния подход:

 • първо и второ ниво от всеки сайт ще съдържат прости и рядко променяни страници, съдържащи предназначена за обществеността информация на всички официални езици.
  Преводите ще се публикуват бързо на 11-те езика на държавите, членуващи в ЕС отпреди 2004 г.; и малко по-бавно на езиците на новите държави членки;
 • страниците съдържащи бързо остаряваща или тясно специализирана информация обикновено ще бъдат публикувани (когато това е възможно) на трите най-употребявани езика в ЕС (английски, френски и немски), въпреки че е възможно да бъдат използвани по-малко или други езици в зависимост от целевата аудитория.

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?