Cosán nascleanúna

Mar gheall ar EUROPA

Europa.eu seo suíomh Gréasáin oifigiúil an Aontas Eorpaigh. Is túsphointe maith é má tá eolas agus seirbhísí uait a sholáthraíonn an AE agus mura bhfuil fios do bhealaigh agat timpeall suíomhanna Europa.

Ar an suíomh seo gheobhaidh tú:

  • buneolas ar an tslí a n-oibríonn an AE
  • an nuacht agus na himeachtaí is deireanaí san AE
  • naisc chuig eolas faoin AE ar shuíomhanna Gréasáin de chuid institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE.

Cé a chuireann an suíomh seo ar fáil?

Tá an suíomh seo á chur ar fáil ag Roinn Cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh DeutschEnglishfrançais thar ceann institiúidí an AE.

Conas an suíomh seo a úsáid

Is féidir an suíomh seo a chuardach ach úsáid a bhaint as ceann dár bpríomhábhair, m. sh. Eolas faoin AE, Do shaol san AE, Bí páirteach, é sin, nó bain úsáid as an inneall cuardaigh nó as an innéacs A-Z.

Comharthaí chuig eolas agus seirbhísí de chuid an AE

Tá an AE ar cheann de na heagraíochtaí is mó ar domhan a fhoilsíonn eolas ar líne. Dá bhrí sin dhealródh sé uaireanta gur deacair eolas a aimsiú. Cuirtear an t-uafás eolais ar líne gach aon lá, eolas lena n-áirítear reachtaíocht, staitisticí, preaseisiúintí, tuarascálacha beartais agus tuilleadh nach iad.

Tá a suíomh Gréasáin féin ag gach institiúid agus ag gach gníomhaireacht de chuid an AE. Tá a shuíomh féin ag gach ceann d’oifigí an AE sna balltíortha agus i dtíortha mórthimpeall an domhain, chomh maith. Díríonn seirbhísí ar líne eile de chuid an AE ar réimse ábhar ar nós uimhir CBL cuideachta a aimsiú, foilseacháin de chuid an AE a ordú agus cabhrú le daoine poist a chuardach thar lear.

Ar an suíomh seo déanaimid ár ndícheall tú a threorú chuig an eolas sin. Tá iarracht déanta againn an t-eolas sin a chur in ord go soiléir de réir cineáil agus tá cur síos déanta againn ar an eolas a gheofar laistiar de gach nasc.

Sásamh custaiméara

Is duitse a ceapadh Europa.eu. Oibrímid as lámh a chéile le lucht úsáide an tsuímh Ghréasáin chun struchtúr agus teanga an tsuímh a dhéanamh chomh soiléir agus is féidir. Mar sin féin táimid ag féachaint le feabhas a chur air riamh is choíche.

Más mian leat do thuairim a chur in iúl dúinn nó moltaí nó aiseolas a thabhairt faoin suíomh seo, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le foireann Ghréasáin Europa

Cad a dhéantar le haiseolas ó úsáideoirí?

Aon tuairimí a fhaighimid ó úsáideoirí ár suímh Ghréasáin, aistrítear iad, léitear iad agus déantar anailís orthu ar bhonn seachtainiúil. Bíonn an suíomh á chur in oiriúint againn de shíor de réir an aiseolais a thugtar dúinn.

Tá ceithre shlí a fhaighimid aiseolas ó úsáideoirí shuíomh gréasáin an Aontais Eorpaigh:

  • Foirm le cabhrú linn feabhsú – faighimid thart ar 3,000 trácht tríd an bhfoirm sin gach seachtain.
  • Suirbhé - iarraimid ar 1 as gach 20 cuairteoir ar an suíomh roinnt gearrcheisteanna a fhreagairt.
  • Foirm theagmhála - foirm aiseolais áit ar féidir le daoine ríomhphost a chur chugainn agus freagra a fháil.
  • Tástáil úsáideoirí – bíonn tástáil úsáideoirí againn go rialta ar ár suíomh gréasáin le haiseolas faoin 'suíomh beo' a fháil, nó faoi dhréachtleathanaigh agus míreanna a bhfuilimid ag obair orthu. Úsáidimid teicnící eile taighde freisin, amhail staidéir allamuigh, fréamhshamhaltú páipéir agus sórtáil cártaí.

Aistrítear (trí aistriúchán uathoibríoch) na tráchtaí agus na moltaí sin uile go teangacha a thuigimid agus ansin déanaimid anailís orthu. Lorgaímid fadhbanna a tharlaíonn arís is arís eile agus bímid de shíor ag déanamh athruithe. B'fhéidir gur nasc nua, cur síos ar nasc a athrú nó slite eile a aimsiú le cabhrú le daoine teacht ar an eolas atá uathu, a bheadh i gceist.

Ní bhíonn aon ainmneacha leis na tuairimí a fhaighimid agus ní choinnímid sonraí ar bith i dtaobh na ndaoine a úsáideann an suíomh nó a chuireann aiseolas chugainn.

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?