You are here:

Usnadňování přístupu k obsahu internetových stránek

Všechny oficiální internetové stránky institucí EU by se měly řídit mezinárodními pravidly pro přístup k obsahu na internetu. To znamená, že texty, obrázky, formuláře, zvukové nahrávky apod. by měly být přístupné a srozumitelné co největšímu počtu lidí bez jakéhokoli omezení.

První úroveň stránek na portálu EUROPA odpovídá požadavkům stanoveným v metodice Web content accessibility guidelines Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (WCAG) (verze 2.0), level AA, vydané organizací World Wide Web Consortium Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) magyar (hu) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) (W3C) v rámci inciativy týkající se přístupnosti internetového obsahu Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   English (en) .

Videonahrávky a dokumenty ve formátu Word nebo PDF použité na některých stránkách nemusí být z hlediska přístupnosti optimalizovány.

Všechny nové stránky na vyšších i nižších úrovních portálu EUROPA by měly splňovat stejné normy přístupnosti. Snažíme se rovněž o to, aby co nejvíce stránek na nižších úrovních dosáhlo stejné úrovně přístupnosti.

Více informací o naší práci najdete v pokynech pro tvorbu dobře přístupných internetových stránek .