EUROPA - Praktik för högskoleutbildade, tolkar/översättare och studerande

EU-institutionerna erbjuder praktikplatser för studerande och högskoleutbildade. Under praktiken får du en unik inblick i institutionernas arbete och EU:s allmänna verksamhet. Det finns kortare eller längre praktik på flera olika orter.

Praktikplatser efter institution

Ekonomiska och sociala kommittén

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen efter minst tre års studier.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommittén Englishfrançais

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen efter minst tre års studier eller går en universitets- eller högskoleutbildning som innehåller obligatorisk praktik.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommitténEnglishfrançais

EU:s utrikestjänst

Högskoleutbildade (master- eller doktorsnivå)

Vem kan söka? Du som har minst masterexamen inom ett område som är relevant för EU-delegationerna (minst fyra års universitetsstudier).
Hur lång är praktiken? 9–18 månader.
Var? EU:s delegationer.

Läs mer om praktik vid utrikestjänstenEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

EU-domstolen

Jurister och statsvetare

Vem kan söka? Du som har en universitets- eller högskoleexamen i juridik eller statsvetenskap (juridisk inriktning).
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid EU-domstolen

EU-kommissionen

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som har en universitets- eller högskoleexamen efter minst tre års studier.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel, Luxemburg, medlemsländernas huvudstäder och kommissionens delegationer i länder utanför EU.

Läs mer om praktik vid EU-kommissionenDeutschEnglishfrançais

Högskoleutbildade (kandidat-, master- eller doktorsnivå)

Vem kan söka? Du som har en kandidat-, master- eller doktorsexamen som är högst fem år gammal.
Hur lång är praktiken? 3–5 månader.
Var? Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Nederländerna) eller Sevilla (Spanien).

Läs mer om praktik vid kommissionens forskningscentrum English

EU-ombudsmannen

Jurister

Vem kan söka? Du som har en juristexamen och lång praktisk utbildning eller som forskar om EU-rätt.
Hur lång är praktiken? Minst 4 månader.
Var? Strasbourg och Bryssel.

Läs mer om praktik hos EU-ombudsmannen

Europaparlamentet

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Universitets- eller högskoleutbildade.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel, Strasbourg, Luxemburg eller informationskontoren i EU-länderna.

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Personer med funktionsnedsättning

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade och andra som har en funktionsnedsättning.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Främst i Bryssel eller Luxemburg.

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Högskoleutbildade inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? EU-medborgare som har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbankenEnglish

Europeiska investeringsbanken

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade med högst ett års arbetslivserfarenhet.
Hur lång är praktiken? 1–5 månader.
Var? Främst Luxemburg.

Läs mer om praktik vid Europeiska investeringsbankenDeutschEnglishfrançais

Europeiska unionens råd

Högskoleutbildade

Vem kan söka? EU-medborgare som har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Europeiska unionens rådEnglish

Regionkommittén

Högskoleutbildade

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid RegionkommitténEnglish

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Till början

Praktikplatser efter institution

EU-domstolen

Nyutexaminerade konferenstolkar

Vem kan söka? Nyutexaminerade konferenstolkar med examen i konferenstolkning.
Hur lång är praktiken? 10–12 veckor.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid EU-domstolenEnglish

EU-kommissionen

Översättningsstuderande

Vem kan söka? Du som har avslutat grundnivån på universitet eller högskola och som kan översätta till ditt huvudspråk från två officiella EU-språk (ett av språken måste vara franska, engelska eller tyska).
Hur lång är praktiken? 5 månader.
Var? Luxemburg eller Bryssel.

Läs mer om praktik vid EU-kommissionen DeutschEnglishfrançais

Europaparlamentet

Högskoleutbildade som behärskar minst tre av EU:s officiella språk

Vem kan söka? Universitets- och högskoleutbildade med perfekta kunskaper i ett officiellt språk i ett EU- eller kandidatland och mycket goda kunskaper i två andra officiella EU-språk.
Hur lång är praktiken? 3 månader (kan i undantagsfall förlängas med högst 3 månader).
Var? Luxemburg

Högskolestuderande som behärskar minst tre av EU:s officiella språk

Vem kan söka? Universitets- och högskolestuderande som måste göra praktik under sin utbildning och som har perfekta kunskaper i ett officiellt språk i ett EU- eller kandidatland och mycket goda kunskaper i två andra officiella EU-språk.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader (kan i undantagsfall förlängas med högst 3 månader).
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Högskoleutbildade inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? Du som är EU-medborgare eller kommer från ett officiellt kandidatland och har avslutat minst grundnivån på universitet eller högskola.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbankenEnglish

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Till början

Praktikplatser efter institution

Ekonomiska och sociala kommittén

Högskoleutbildade eller motsvarande

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller går en universitets- och högskoleutbildning som innehåller obligatorisk praktik.
Hur lång är praktiken? 1–3 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Ekonomiska och sociala kommitténEnglishfrançais

EU-kommissionen – Gemensamma forskningscentrumet

Högskolestuderande och doktorander

Vem kan söka? Studerande som förbereder en kandidat- eller magisterexamen eller doktorsavhandling.
Hur lång är praktiken? 3–5 månader.
Var? Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Geel (Belgien), Petten (Nederländerna) eller Sevilla (Spanien).

Läs mer om praktik vid kommissionens forskningscentrumEnglish

Europaparlamentet

Studerande med gymnasieexamen

Vem kan söka? Du som har en gymnasieexamen som berättigar till universitets- och högskolestudier. Vi prioriterar studerande som måste göra praktik under sin utbildning.
Hur lång är praktiken? 1–4 månader.

Läs mer om praktik vid Europaparlamentet

Studiebesök

Vem kan söka? Alla som vill studera frågor som rör EU-projektet.
Hur långt är studiebesöket? Högst en månad.

Läs mer om studiebesök på Europaparlamentet

Europeiska centralbanken

Studerande inom nationalekonomi, finans, statistik, företagsekonomi, juridik, personalförvaltning eller översättning

Vem kan söka? Studerande med minst en kandidatexamen, även doktorander.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbankenEnglish

Nationalekonomer med grundexamen som vill börja ett magister- eller doktorandprogram i nationalekonomi

Vem kan söka? Nationalekonomer som har en grundexamen och som vill börja ett magister- eller doktorandprogram i nationalekonomi vid ett internationellt framstående universitet.
Hur lång är praktiken? 3–12 månader.
Var? Frankfurt am Main

Läs mer om praktik vid Europeiska centralbankenEnglish

Europeiska unionens råd

Högskolestuderande på tredje, fjärde eller femte året

Vem kan söka? Universitets- och högskolestuderande på tredje, fjärde eller femte året vars utbildning innehåller obligatorisk praktik.
Hur lång är praktiken? 1–5 månader.
Var? Bryssel

Läs mer om praktik vid Europeiska unionens råd

Revisionsrätten

Högskoleutbildade eller studerande med minst två års högskolestudier inom relevant område

Vem kan söka? Du som har en akademisk examen eller minst fyra terminers universitets- eller högskolestudier inom relevant område (revision, budget, redovisning, administration, personalförvaltning, översättning, kommunikation, internationella relationer eller juridik).
Hur lång är praktiken? Högst 5 månader.
Var? Luxemburg

Läs mer om praktik vid revisionsrätten

Till början

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?