EUROPA - Pripravništva za diplomante, jezikoslovce in študente

Evropske institucije ponujajo študentom in univerzitetnim diplomantom širok izbor pripravništev. Pripravništvo jim omogoča, da dobijo edinstven in neposreden vpogled v delo institucij in dejavnosti EU. Na voljo je veliko možnosti različnega trajanja v številnih krajih.

Pripravništvo po institucijah

Evropska centralna banka

Univerzitetni diplomanti s področja ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih zadev ali prevajanja

Kdo se lahko prijavi: državljani EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo
Trajanje: 3–12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo pri Evropski centralni bankiEnglish

Evropska investicijska banka

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki imajo manj kot leto dni delovnih izkušenj
Trajanje: 1–5 mesecev
Kraj: večinoma Luxembourg

Pripravništvo pri Evropski investicijski bankiDeutschEnglishfrançais

Evropska komisija

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj triletni študij (prvostopenjski študij)
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj, Luxembourg, glavna mesta držav članic, delegacije Komisije v državah, ki niso države članice

Pripravništvo v Evropski komisijiDeutschEnglishfrançais

Univerzitetni diplomanti (prvostopenjski, magistrski ali doktorski študij)

Kdo se lahko prijavi: osebe z diplomo, magisterijem ali doktoratom, in sicer v 5 letih po pridobitvi diplome
Trajanje: 3–5 mesecev
Kraj: Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)

Pripravništvo v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisijeEnglish

Evropska služba za zunanje delovanje

Diplomanti univerzitetnega podiplomskega študija (magistrski ali doktorski)

Kdo se lahko prijavi: kandidati z najmanj magistrsko ali enakovredno diplomo s področja, povezanega z dejavnostmi delegacij EU (najmanj štiri leta univerzitetnega študija)
Trajanje: 9–18 mesecev
Kraj: delegacije EU

Pripravništvo pri Evropski službi za zunanje delovanjeEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj tri leta študija
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboruEnglishfrançais

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali vsaj tri leta študija, in študenti, ki morajo v okviru študijskega programa opraviti pripravništvo
Trajanje: 1–3 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboruEnglishfrançais

Evropski parlament

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj, Strasbourg, Luxembourg, informativni uradi v državah članicah

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Univerzitetni diplomanti invalidi

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti in invalidne osebe, ki nimajo univerzitetne izobrazbe
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: večinoma Bruselj in Luxembourg

Pripravništvu v Evropskem parlamentu

Evropski varuh človekovih pravic

Univerzitetni diplomanti prava

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti s področja prava, ki se poklicno izpopolnjujejo ali opravljajo raziskovalno delo iz prava EU
Trajanje: najmanj 4 mesece
Kraj: Strasbourg, Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem varuhu človekovih pravic

Evropsko računsko sodišče

Univerzitetni diplomanti ali študenti, ki so zaključili najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča.

Kdo se lahko prijavi: diplomanti s priznano univerzitetno ali enakovredno izobrazbo in študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/upravne zadeve, kadrovske zadeve/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi in pravo)
Trajanje: največ 5 mesecev
Kraj: Luxembourg

Pripravništvo pri Evropskem računskem sodišču

Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije (Fuzija za energijo)

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki so končali najmanj triletni študij (prvostopenjski študij)
Trajanje: 4–9 mesecev
Kraj: Barcelona (Španija), Garching (Nemčija) ali Cadarache (Francija)

Pripravništvo v agenciji Fuzija za energijo English

Odbor regij

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: kandidati iz držav EU ali držav, ki so uradne kandidatke za pridružitev, s končano najmanj prvo stopnjo visokošolskega študija in diplomo
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Odboru regijEnglish

Sodišče Evropske unije

Univerzitetni diplomanti prava ali političnih ved

Kdo se lahko prijavi: diplomanti z diplomo iz prava ali političnih ved (pravne smeri)
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Luxembourg

Pripravništvo pri Sodišču Evropske unije

Svet Evropske unije

Univerzitetni diplomanti

Kdo se lahko prijavi: državljani EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo
Trajanje: 5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Svetu Evropske unijeEnglish

Na vrh

Pripravništvo po institucijah

Evropska centralna banka

Univerzitetni diplomanti z diplomo iz ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih študij in prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati iz države EU ali države, uradne kandidatke za pristop, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo.
Trajanje pripravništva: 3–12 mesecev.
Kraj: Frankfurt na Majni.

Pripravništvo na Evropski centralni bankiEnglish

Evropska komisija

Študenti univerzitetne smeri prevajanja

Kdo se lahko prijavi: kandidati, ki so končali prvo stopnjo univerzitetnega študija in znajo prevajati v svoj prvi jezik iz dveh uradnih jezikov EU (od katerih je eden francoščina, angleščina ali nemščina).
Trajanje pripravništva: 5 mesecev.
Kraj: Luxembourg, Bruselj.

Pripravništvo na Evropski komisiji DeutschEnglishfrançais

Evropski parlament

Univerzitetni diplomanti z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke in temeljito poznajo dva druga uradna jezika EU.
Trajanje pripravništva: 3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg.

Praksa za študente z znanjem najmanj treh uradnih jezikov EU

Kdo se lahko prijavi: študenti, ki morajo opraviti prakso kot obvezni del študijskega programa in ki odlično obvladajo enega od uradnih jezikov EU ali uradni jezik države kandidatke ter temeljito poznajo dva druga uradna jezika EU.
Trajanje prakse: 1–3 mesece (izjemoma s podaljšanjem za največ 3 mesece).
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Evropsko računsko sodišče

Univerzitetna diploma ali najmanj štirje opravljeni semestri univerzitetne študijske smeri, ki je v interesu Računskega sodišča

Kdo se lahko prijavi: študenti s priznano univerzitetno diplomo ali končanimi štirimi semestri univerzitetne študijske smeri, ki je v interesu Računskega sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/uprava, kadrovske študije/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi/pravo).
Trajanje pripravništva: največ 5 mesecev.
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo na Računskem sodišču

Sodišče Evropske unije

Konferenčni tolmači začetniki (z diplomo)

Kdo se lahko prijavi: konferenčni tolmači začetniki z diplomo iz konferenčnega tolmačenja.
Trajanje pripravništva: 10–12 tednov.
Kraj: Luxembourg.

Pripravništvo na Sodišču Evropske unijeEnglish

Na vrh

Pripravništvo po institucijah

Evropska centralna banka

Študenti s področja ekonomije, financ, statistike, poslovne administracije, prava, kadrovskih zadev ali prevajanja

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti, vključno z doktorskimi študenti.
Trajanje: 3-12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo v Evropski centralni bankiEnglish

Ekonomisti s končano prvo stopnjo univerzitetnega študija, ki nameravajo vpisati magistrski oziroma doktorski študij ekonomske smeri

Kdo se lahko prijavi: ekonomisti s končano prvo stopnjo univerzitetnega študija, ki nameravajo vpisati magistrski oziroma doktorski študij ekonomske smeri na vodilni mednarodni univerzi.
Trajanje: 3–12 mesecev
Kraj: Frankfurt na Majni

Pripravništvo v Evropski centralni bankiEnglish

Evropska komisija – Skupno raziskovalno središče

Dodiplomski, podiplomski ali doktorski študenti

Kdo se lahko prijavi: študenti, ki pripravljajo diplomo, magisterij ali doktorat.
Trajanje: 3–5 mesecev
Kraj: Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Geel (Belgija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)

Pripravništvo v Skupnem raziskovalnem središčuEnglish

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Univerzitetni diplomanti ali diplomanti z enakovredno stopnjo izobrazbe

Kdo se lahko prijavi: univerzitetni diplomanti ali študenti, za katere je pripravništvo obvezen del študija.
Trajanje: 1–3 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo pri Evropskem ekonomsko-socialnem odboruEnglishfrançais

Evropski parlament

Dijaki z opravljeno maturo

Kdo se lahko prijavi: vsakdo z opravljeno maturo oziroma zaključnim izpitom, ki omogoča vpis na univerzo; prednost imajo študenti, ki morajo v okviru svojega študija opraviti pripravništvo.
Trajanje: 1–4 mesecev

Pripravništvo v Evropskem parlamentu

Študijski obiski

Kdo se lahko prijavi: državljani, ki želijo vpisati študijske smeri v zvezi z evropskim povezovanjem
Trajanje: največ 1 mesec.

Študijski obiski v Evropskem parlamentu

Evropsko računsko sodišče

Diplomanti ali študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča

Kdo se lahko prijavi: diplomanti s priznano univerzitetno izobrazbo ali enakovredno diplomo in študenti, ki so končali najmanj štiri semestre univerzitetne študijske smeri s področja, ki je v interesu Računskega sodišča (revizija/proračun, računovodstvo/upravne zadeve, kadrovske zadeve/prevajanje/komuniciranje, mednarodni odnosi/pravo).
Trajanje pripravništva: največ 5 mesecev
Kraj: Luksembourg

Pripravništvo pri Evropskem računskem sodišču

Svet Evropske unije

Univerzitetni študenti tretjega, četrtega ali petega letnika

Kdo se lahko prijavi: študenti tretjega, četrtega ali petega letnika, za katere je pripravništvo obvezen del študija.
Trajanje: 1–5 mesecev
Kraj: Bruselj

Pripravništvo v Svetu Evropske unije

Na vrh

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?