EUROPA - Stáže pre absolventov, lingvistov a študentov

Európske inštitúcie ponúkajú širokú paletu stáži pre študentov a absolventov. Vďaka nim stážisti získajú osobnú skúsenosť s fungovaním inštitúcií a prehľad o základných činnostiach EÚ. V ponuke sú stáže rôzneho trvania na viacerých miestach.

Stáže v jednotlivých inštitúciách

Európska centrálna banka

Absolventi VŠ v odbore ekonómia, financie, štatistika, podnikové riadenie, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: štátni príslušníci krajín EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 3 – 12 mesiacov
Kde: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej bankeEnglish

Európska investičná banka

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ s menej ako ročnou praxou v odbore
Trvanie: 1 – 5 mesiacov
Kde: najčastejšie Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskej investičnej bankeDeutschEnglishfrançais

Európska komisia

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského štúdia (aspoň bakalárskeho)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel, Luxemburg, hlavné mestá členských štátov, delegácie Komisie v tretích krajinách

Viac informácií o stážach v Európskej komisiiDeutschEnglishfrançais

Absolventi VŠ (bakalársky, magisterský alebo doktorandský stupeň)

Kto môže podať prihlášku:jednotlivci s bakalárskym, magisterským alebo doktorandským titulom do 5 rokov od dosiahnutia predchádzajúceho vysokoškolského titulu
Trvanie: 3 – 5 mesiacov
Kde: Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Sevilla (Španielsko)

Viac informácií o stážach v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisieEnglish

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Absolventi VŠ (magisterský alebo doktorandský stupeň)

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne magisterského vysokoškolského štúdia v jednom z odborov súvisiacich s činnosťou delegácií EÚ (minimálne 4-ročné vysokoškolské štúdium)
Trvanie: 9 – 18 mesiacov
Kde: Delegácie EÚ

Viac informácií o stážach v Európskej službe pre vonkajšiu činnosťEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokých škôl alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: absolventi s vysokoškolským diplomom alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/administratíva, ľudské zdroje/preklad/komunikácie, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského vzdelania
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výboreEnglishfrançais

Kto môže podať prihlášku: absolventi s dokladom o ukončení minimálne trojročného vysokoškolského vzdelania alebo študenti, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výboreEnglishfrançais

Európsky ombudsman

Absolventi VŠ v odbore právo

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ v odbore právo, ktorí sa venujú výskumu alebo odbornej príprave v oblasti práva EÚ
Trvanie: minimálne 4 mesiace
Kde: Štrasburg, Brusel

Viac informácií o stážach u Európskeho ombudsmana

Európsky parlament

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: absolventi vysokých škôl
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel, Štrasburg, Luxemburg, informačné kancelárie v členských štátoch

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Absolventi VŠ so zdravotným postihnutím

Kto môže podať prihlášku:absolventi a osoby so zdravotným postihnutím, ktorých vzdelanie nedosahuje vysokoškolskú úroveň
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: najčastejšie Brusel a Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Rada Európskej únie

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku: štátni príslušníci krajín EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach v Rade Európskej únieEnglish

Súdny dvor Európskej únie

Absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy

Kto môže podať prihlášku:absolventi VŠ v odbore právo alebo politické vedy (so zameraním na právo)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únie

Výbor regiónov

Absolventi VŠ

Kto môže podať prihlášku:uchádzači z členského štátu EÚ alebo z krajiny, ktorá je oficiálnou kandidátskou krajinou, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania a získali plnohodnotný titul
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Brusel

Viac informácií o stážach vo Výbore regiónovEnglish

Na začiatok

Stáže v jednotlivých inštitúciách

Európska centrálna banka

Absolventi VŠ v odbore ekonómia, financie, štatistika, podnikové riadenie, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: uchádzači z členského štátu EÚ alebo z krajiny, ktorá je oficiálnou kandidátskou krajinou, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia a získať plnohodnotný titul
Trvanie: 3 – 12 mesiacov
Kde: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej bankeEnglish

Európska komisia

Študenti VŠ v odbore preklad

Kto môže podať prihlášku: záujemcovia, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia a ktorí sú schopní prekladať do svojho hlavného jazyka z dvoch úradných jazykov EÚ (jedným z nich musí byť francúzština, angličtina alebo nemčina)
Trvanie: 5 mesiacov
Kde: Luxemburg, Brusel

Viac informácií o stážach v Európskej komisii DeutschEnglishfrançais

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokých škôl alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: absolventi s vysokoškolským diplomom alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/administratíva, ľudské zdroje/preklad/komunikácie, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky parlament

Absolventi VŠ so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ s vynikajúcou znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnou znalosťou dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené o maximálne 3 mesiace)
Kde: Luxemburg

Stáže pre študentov so znalosťou aspoň troch úradných jazykov EÚ

Kto môže podať prihlášku: študenti, pre ktorých je stáž povinná súčasť štúdia a ktorí majú vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny a dôkladnú znalosť dvoch ďalších úradných jazykov EÚ
Trvanie: 1 – 3 mesiace (môže byť výnimočne predĺžené o maximálne 3 mesiace)
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Súdny dvor Európskej únie

Čerství absolventi VŠ v odbore konferenčného tlmočníctva

Kto môže podať prihlášku: čerství absolventi VŠ v odbore konferenčného tlmočníctva
Trvanie: 10 – 12 týždňov
Kde: Luxemburg

Viac informácií o stážach na Súdnom dvore Európskej únieEnglish

Na začiatok

Stáže v jednotlivých inštitúciách

Európska centrálna banka

Študenti so zameraním na ekonómiu, financie, štatistiku, riadenie podniku, právo, ľudské zdroje alebo preklad

Kto môže podať prihlášku: absolventi minimálne bakalárskeho štúdia, absolventi VŠ a študenti doktorandského štúdia
Trvanie: 3 až 12 mesiacov
Miesto: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej bankeEnglish

Absolventi VŠ, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ekonómia, a majú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom alebo doktorandskom stupni v tomto odbore

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ, ktorí ukončili prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore ekonómia, a majú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom alebo doktorandskom stupni v tomto odbore na jednej z popredných medzinárodných univerzít
Trvanie: 3 až 12 mesiacov
Miesto: Frankfurt nad Mohanom

Viac informácií o stážach v Európskej centrálnej bankeEnglish

Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

Študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia

Kto môže podať prihlášku: študenti bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia
Trvanie: 3 až 5 mesiacov
Miesto: Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Geel (Belgicko), Petten (Holandsko) alebo Sevilla (Španielsko)

Viac o stážach v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisieEnglish

Európsky dvor audítorov

Absolventi vysokej školy alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v odbore, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov

Kto môže podať prihlášku: držitelia uznaného vysokoškolského diplomu alebo študenti, ktorí absolvovali najmenej štyri semestre vysokoškolského štúdia v odbore, ktorý súvisí s činnosťou Dvora audítorov (audit/rozpočet, účtovníctvo/správa, ľudské zdroje/preklad/komunikácia, medzinárodné vzťahy/právo)
Trvanie: maximálne 5 mesiacov
Miesto: Luxemburg

Viac informácií o stážach v Európskom dvore audítorov

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Absolventi VŠ alebo iného rovnocenného stupňa vzdelania

Kto môže podať prihlášku: absolventi VŠ alebo študenti vysokej školy, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 až 3 mesiace
Miesto: Brusel

Viac informácií o stážach v Európskom hospodárskom a sociálnom výboreEnglishfrançais

Európsky parlament

Absolventi stredných škôl s maturitou

Kto môže podať prihlášku: absolventi stredných škôl s maturitou; vybraní budú prednostne tí študenti, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 až 4 mesiace

Viac informácií o stážach v Európskom parlamente

Študijné pobyty

Kto môže podať prihlášku: občania, ktorí majú záujem o štúdium predmetov súvisiacich s európskou integráciou
Trvanie: maximálne 1 mesiac

Viac informácií o študijných pobytoch v Európskom parlamente

Rada Európskej únie

Študenti tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka VŠ

Kto môže podať prihlášku: študenti tretieho, štvrtého alebo piateho ročníka vysokej školy, ktorí majú stáž ako povinnú súčasť štúdia
Trvanie: 1 až 5 mesiacov

Viac o stážach v Rade Európskej únie

Na začiatok

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?