EUROPA - Stagii pentru absolvenți, lingviști și studenți

Instituțiile europene oferă o serie de stagii pentru studenți și absolvenți. Aceștia au astfel șansa unică de a-și face o imagine clară asupra activității instituțiilor și ale Uniunii Europene în general, obținând informații direct de la sursă. Durata și locația stagiilor variază de la o instituție la alta.

Stagii, după instituţie

Banca Centrală Europeană

Absolvenți de studii universitare în economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traducere

Candidați eligibili: cetățeni ai UE care au terminat cel puțin primul ciclu de studii universitare și au obținut diploma aferentă
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt pe Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală EuropeanăEnglish

Banca Europeană de Investiții

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare cu mai puțin de un an de experiență profesională
Durata: 1-5 luni
Locația: în special la Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Banca Europeană de Investiții DeutschEnglishfrançais

Comisia Europeană

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii superioare care au urmat un ciclu universitar de minim 3 ani (cel puțin titulari ai unei diplome de licență)
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles, Luxemburg, capitale ale statelor membre, delegații ale Comisiei în țări terțe

Mai multe despre stagiile la Comisia EuropeanăDeutschEnglishfrançais

Absolvenți de studii universitare (diplomă de licență, master sau doctor)

Candidați eligibili: titulari de diplomă de licență, master sau doctor, în termen de 5 ani de la obținerea diplomei anterioare
Durata: 3-5 luni
Locația: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgia), Petten (Olanda) sau Sevilla (Spania)

Mai multe despre stagiile la Centrul Comun de Cercetare al Comisiei EuropeneEnglish

Comitetul Economic și Social European

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți universitari care au urmat cel puțin trei ani de studii superioare
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul Economic și Social EuropeanEnglishfrançais

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare cu durata de cel puțin trei ani sau studenți care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-3 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul Economic și Social EuropeanEnglishfrançais

Comitetul Regiunilor

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: candidați dintr-un stat membru sau dintr-o țară candidată oficial la aderare, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii universitare și sunt titulari ai diplomei aferente
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comitetul RegiunilorEnglish

Consiliul Uniunii Europene

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: cetățeni ai UE care au terminat cel puțin primul ciclu de studii universitare și au obținut diploma aferentă
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Consiliul Uniunii EuropeneEnglish

Curtea de Conturi Europeană

diplomă universitară sau cel puțin 4 semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: persoane care au obținut o diplomă de licență recunoscută sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi (audit/budget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: maxim 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Absolvenți de studii universitare cu licență în drept sau științe politice

Candidați eligibili: absolvenți ai facultăților de drept sau științe politice (specializare drept)
Durata: 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Ombudsmanul European

Absolvenți de studii universitare specializați în drept

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare licențiați în drept, aflați într-o etapă avansată de formare profesională sau de cercetare în domeniul dreptului comunitar
Durata: minim 4 luni
Locația: Strasbourg, Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Ombudsmanul European

Parlamentul European

Absolvenți de studii universitare

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare
Durata: 5 luni
Locația: Bruxelles, Strasbourg, Luxemburg, birourile de informare din statele membre

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Absolvenți de studii universitare cu handicap

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare și persoane ale căror calificări se situează sub acest nivel, cu handicap
Durata: 5 luni
Locația: în general, Bruxelles sau Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Serviciul European de Acțiune Externă

Absolvenți de studii postuniversitare (diplomă de licență sau doctor)

Candidați eligibili: candidați care au obținut o diplomă universitară echivalentă cu cel puțin o diplomă de master, într-un domeniu relevant pentru activitățile delegațiilor UE (cel puțin 4 ani de facultate)
Durata: 9-18 luni
Locația: Delegații UE

Mai multe despre stagiile la Serviciul European de Acțiune ExternăEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Începutul paginii

Stagii, după instituţie

Banca Centrală Europeană

Absolvenți de studii universitare în economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traduceri

Candidați eligibili: persoane dintr-un stat membru al UE sau dintr-o țară candidată la aderare, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii universitare obținând diploma aferentă
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt pe Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală EuropeanăEnglish

Comisia Europeană

Studenți la traduceri

Candidați eligibili: absolvenți ai primului ciclu de studii universitare care sunt în măsură să traducă din două limbi oficiale ale UE (dintre care una trebuie să fie franceza, engleza sau germana) în limba lor principală
Durata: 5 luni
Locația: Luxemburg, Bruxelles

Mai multe despre stagiile la Comisia Europeană DeutschEnglishfrançais

Curtea de Conturi Europeană

Titulari ai unei diplome de nivel universitar sau studenți care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: studenți care fie sunt titulari ai unei diplome de nivel universitar sau au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniul relevant pentru Curtea de Conturi (audit/buget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: maxim 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Interpreți de conferință la început de carieră

Candidați eligibili: tineri absolvenți de studii universitare în interpretare de conferințe
Durata: 10-12 săptămâni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneEnglish

Parlamentul European

Absolvenți de studii universitare care cunosc cel puțin trei limbi oficiale ale UE

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare care stăpânesc la perfecție una dintre limbile oficiale ale UE sau ale unei țări candidate și cunosc bine alte două limbi oficiale ale UE
Durata: 3 luni (cu posibilitate de prelungire, în cazuri excepționale, cu maxim 3 luni)
Locația: Luxemburg

Plasamente de formare pentru studenți care cunosc cel puțin trei limbi oficiale ale UE

Candidați eligibili: studenți care trebuie să participe la un plasament de formare în cadrul programei de studiu și care stăpânesc la perfecție una dintre limbile oficiale ale UE sau ale unei țări candidate și cunosc bine alte două limbi oficiale ale UE
Durata: 1-3 luni (cu posibilitate de prelungire, în cazuri excepționale, cu maxim 3 luni)
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Începutul paginii

Stagii, după instituţie

Banca Centrală Europeană

Studenți la economie, finanțe, statistică, administrarea afacerilor, drept, resurse umane sau traducere

Candidați eligibili: studenți cu cel puțin o diplomă de licență, inclusiv doctoranzi
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt am Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală EuropeanăEnglish

Absolvenți de studii universitare care au obținut diploma de licență în economie și intenționează să se înscrie la programe de master/doctorat în economie

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare care au obținut diploma de licență în economie și intenționează să se înscrie la programe de master/doctorat în economie, organizate de o universitate internațională de prestigiu
Durata: 3-12 luni
Locația: Frankfurt am Main

Mai multe despre stagiile la Banca Centrală EuropeanăEnglish

Comisia Europeană (Centrul Comun de Cercetare)

Studenți, masteranzi, doctoranzi

Candidați eligibili: persoane care pregătesc o lucrare de licență, de master sau de doctorat
Durata: 3-5 luni
Locația: Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Geel (Belgia), Petten (Olanda) sau Sevilla (Spania)

Mai multe despre stagiile la Centrul Comun de CercetareEnglish

Comitetul Economic și Social European

Absolvenții de studii universitare sau de nivel echivalent

Candidați eligibili: absolvenți de studii universitare sau studenți care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-3 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile în cadrul Comitetului Economic și Social EuropeanEnglishfrançais

Consiliul Uniunii Europene

Studenți în anul III, IV sau V

Candidați eligibili: studenți în anul III, IV sau V, care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-5 luni
Locația: Bruxelles

Mai multe despre stagiile în cadrul Consiliului Uniunii Europene

Curtea de Conturi Europeană

Persoane care au absolvit sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi

Candidați eligibili: persoane care au obținut o diplomă de licență recunoscută sau care au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi (audit/budget, contabilitate/administrație, resurse umane/traducere/comunicare, relații internaționale/drept)
Durata: cel mult 5 luni
Locația: Luxemburg

Mai multe despre stagiile la Curtea de Conturi Europeană

Parlamentul European

Absolvenți cu diplomă de bacalaureat

Candidați eligibili: tineri care au obținut o diplomă de absolvire a învățământului secundar corespunzătoare admiterii în învățământul universitar; au prioritate candidații care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor
Durata: 1-4 luni

Mai multe despre stagiile la Parlamentul European

Vizite de studiu

Candidați eligibili: cetățeni care doresc să urmeze cursuri legate de integrarea europeană
Durata: cel mult 1 lună

Mai multe despre vizitele de studiu la Parlamentul European

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: