EUROPA - Staże dla absolwentów, lingwistów i studentów

Instytucje europejskie oferują szeroki wybór staży dla studentów i absolwentów wyższych uczelni. Odbycie takiego stażu umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego i wiedzy o tym, jak funkcjonują instytucje unijne i jak działa UE. Staże organizowane są w różnych miastach, a ich czas trwania jest zróżnicowany.

Staże w poszczególnych instytucjach

Biuro Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Absolwenci wyższych uczelni ze specjalizacją w dziedzinie prawa

Kto może się ubiegać? Absolwenci prawa, którzy prowadzą zaawansowane badania lub doskonalą swoje kwalifikacje w dziedzinie prawa UE
Czas trwania: do 4 miesięcy
Gdzie: Strasburg lub Bruksela

Więcej na temat staży w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Absolwenci uczelni wyższych (studiów magisterskich lub doktoranckich)

Kto może się ubiegać? Absolwenci posiadający co najmniej dyplom uczelni wyższej (odpowiadający studiom magisterskim) w dziedzinie związanej z działalnością delegatur UE (co najmniej cztery lata studiów)
Czas trwania: 9–18 miesięcy
Gdzie: Delegatury UE

Więcej na temat staży w Europejskiej Służbie Działań ZewnętrznychEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych w zakresie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Europejski Bank Inwestycyjny

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy mają mniej niż rok doświadczenia zawodowego
Czas trwania: 1–5 miesięcy
Gdzie: przeważnie Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Banku InwestycyjnymDeutschEnglishfrançais

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (Fusion for Energy)

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata)
Czas trwania: 4–9 miesięcy
Gdzie: Barcelona (Hiszpania), Garching (Niemcy) or Cadarache (Francja)

Więcej informacji o stażach w agencji Fusion for Energy English

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzyletnie studia
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-SpołecznymEnglishfrançais

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli co najmniej trzy lata studiów, lub studenci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów
Czas trwania: 1–3 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-SpołecznymEnglishfrançais

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci wyższych uczelni lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy posiadają dyplom uznanej uczelni lub którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów akademickich w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt/budżet, rachunkowość/administracja, zasoby ludzkie/translatoryka/komunikacja, stosunki międzynarodowe/prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci, którzy posiadają dyplom uczelni wyższej potwierdzający ukończenie co najmniej trzech lat studiów (co najmniej stopień licencjata)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela, Luksemburg, stolice państw członkowskich, delegatury Komisji Europejskiej w państwach poza UE

Więcej na temat staży w Komisji EuropejskiejDeutschEnglishfrançais

Absolwenci wyższych uczelni (studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich)

Kto może się ubiegać? Posiadacze dyplomu licencjata, magistra lub doktora uzyskanego najpóźniej pięć lat po zdobyciu poprzedniego dyplomu uniwersyteckiego
Czas trwania: 3–5 miesięcy
Gdzie: Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania)

Więcej na temat staży we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji EuropejskiejEnglish

Komitet Regionów

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli przynajmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Komitecie RegionówEnglish

Parlament Europejski

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Absolwenci uczelni wyższych
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela, Strasburg, Luksemburg lub biura informacyjne w państwach członkowskich

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać? Niepełnosprawni absolwenci uczelni wyższych oraz osoby niepełnosprawne posiadające niższe kwalifikacje
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: przede wszystkim Bruksela i Luksemburg

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Rada Unii Europejskiej

Absolwenci uczelni wyższych

Kto może się ubiegać: Obywatele UE, którzy ukończyli co najmniej studia licencjackie (pierwszego stopnia)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii EuropejskiejEnglish

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Absolwenci uczelni wyższych ze specjalizacją w dziedzinie prawa lub nauk politycznych

Kto może się ubiegać? Absolwenci kierunków takich jak prawo lub nauki polityczne (specjalizacje związane z prawem)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Początek strony

Staże w poszczególnych instytucjach

Europejski Bank Centralny

Absolwenci uczelni wyższych na kierunkach ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Kandydaci z państw członkowskich UE lub z krajów będących oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, którzy ukończyli co najmniej studia uniwersyteckie pierwszego stopnia i uzyskali dyplom licencjata
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Gdzie: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Absolwenci studiów wyższych lub studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie powiązanej z działalnością Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska

Studenci uczelni wyższych specjalizujący się w tłumaczeniach pisemnych

Kto może się ubiegać? Osoby, które ukończyły co najmniej studia licencjackie (pierwszego cyklu) na wyższej uczelni i potrafią tłumaczyć na swój język ojczysty z dwóch języków urzędowych UE (jednym z nich musi być język angielski, francuski lub niemiecki)
Czas trwania: 5 miesięcy
Gdzie: Luksemburg, Bruksela

Więcej na temat staży w Komisji Europejskiej DeutschEnglishfrançais

Parlament Europejski

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, posługujący się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znający dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy kolejne miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Absolwenci wyższych uczelni znający co najmniej trzy języki urzędowe UE

Kto może się ubiegać? Studenci, którzy muszą odbyć praktyki w trakcie studiów oraz którzy posługują się biegle jednym z języków urzędowych UE lub językiem urzędowym jednego z krajów kandydujących i dobrze znają dwa inne języki urzędowe UE
Czas trwania: 1–3 miesiące (w wyjątkowych przypadkach staż można przedłużyć o maksymalnie trzy miesiące)
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Młodzi tłumacze konferencyjni

Kto może się ubiegać? Młodzi absolwenci studiów w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych
Czas trwania: 10–12 tygodni
Gdzie: Luksemburg

Więcej na temat staży w Trybunale Sprawiedliwości Unii EuropejskiejEnglish

Początek strony

Staże w poszczególnych instytucjach

Europejski Bank Centralny

Studenci specjalizujący się w dziedzinie ekonomii, finansów, statystyki, zarządzania, prawa, zasobów ludzkich lub tłumaczeń pisemnych

Kto może się ubiegać? Studenci mający co najmniej dyplom licencjacki, w tym doktoranci
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie w dziedzinie ekonomii i mają zamiar kontynuować naukę na studiach magisterskich/doktoranckich w zakresie ekonomii na jednym z uniwersytetów o uznanej reputacji międzynarodowej
Czas trwania: 3–12 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Frankfurt nad Menem

Więcej na temat staży w Europejskim Banku CentralnymEnglish

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Absolwenci wyższych uczelni lub osoby posiadające równoważne wykształcenie

Kto może się ubiegać? Absolwenci wyższych uczelni lub studenci wyższych uczelni, którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów.
Czas trwania: 1–3 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-SpołecznymEnglishfrançais

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Studenci, którzy ukończyli co najmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie wiążącej się z działalnością Trybunału.

Kto może się ubiegać? Studenci posiadający dyplom studiów uniwersyteckich uznanej uczelni wyższej lub którzy ukończyli przynajmniej cztery semestry studiów wyższych w dziedzinie zbliżonej do działalności Trybunału (audyt, budżet, księgowość, administracja, zasoby ludzkie, translatoryka, komunikacja, stosunki międzynarodowe, prawo)
Czas trwania: do 5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Luksemburg

Więcej na temat staży w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Komisja Europejska – Wspólne Centrum Badawcze

Studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich

Kto może się ubiegać? Studenci przygotowujący się do obrony pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Czas trwania: 3–5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Geel (Belgia), Petten (Holandia) lub Sewilla (Hiszpania)

Więcej na temat staży we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji EuropejskiejEnglish

Parlament Europejski

Studenci posiadający świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kto może się ubiegać? Posiadacze świadectw ukończenia szkoły średniej uprawniających do rozpoczęcia studiów wyższych. Pierwszeństwo mają kandydaci, którzy muszą odbyć praktyki w ramach studiów.
Czas trwania: 1–4 miesięcy

Więcej na temat staży w Parlamencie Europejskim

Wizyty studyjne

Kto może się ubiegać? Osoby prowadzące badania związane z integracją europejską
Czas trwania: do 1 miesiąca

Więcej na temat wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim

Rada Unii Europejskiej

Studenci wyższych uczelni – trzeciego, czwartego lub piątego roku

Kto może się ubiegać? Studenci wyższych uczelni – trzeciego, czwartego lub piątego roku – którzy muszą odbyć praktyki w ramach programu studiów.
Czas trwania: 1–5 miesięcy
Miejsce odbycia stażu: Bruksela

Więcej na temat staży w Radzie Unii Europejskiej

Początek strony

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?