EUROPA - Prakses iespējas augstskolu beidzējiem, lingvistiem un studentiem

Eiropas Savienības iestādes piedāvā daudz dažādu prakses iespēju studentiem un cilvēkiem, kas jau ieguvuši augstāko izglītību. Praktikantiem ir unikāla iespēja nepastarpināti iepazīt iestāžu darbu un ES darbību kopumā. Ir pieejama atšķirīga ilguma prakse daudzās pilsētās.

Prakses iespējas dažādās iestādēs

Eiropas Ārējās darbības dienests

Augstskolu beidzēji, kas ieguvuši maģistra vai doktora grādu

Kas var pieteikties: kandidāti, kas ieguvuši vismaz maģistra grādu (vai tam līdzvērtīgu grādu) nozarē, kas saistīta ar ES delegāciju darbību (vismaz četri studiju gadi augstskolā)
Ilgums: 9-18 mēneši
Kur: ES delegācijās

Vairāk par praksi Ārējās darbības dienestāEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Eiropas Centrālā banka

Augstskolu beidzēji, kas specializējušies ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnē, cilvēkresursu vadībā vai tulkošanā

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Vairāk par praksi Eiropas Centrālajā bankāEnglish

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas beiguši vismaz trīs studiju gadus
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejāEnglishfrançais

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas beiguši vismaz trīs studiju gadus vai augstskolu studenti, kam prakse paredzēta viņu studiju programmā
Ilgums: 1-3 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejāEnglishfrançais

Eiropas Investīciju banka

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji ar darba pieredzi, kas nepārsniedz vienu gadu
Ilgums: 1–5 mēneši
Kur: pamatā Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Investīciju bankāDeutschEnglishfrançais

Eiropas Komisija

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir sekmīgi beiguši vismaz trīs gadus ilgu augstskolas mācību programmu un ieguvuši augstskolas diplomu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē, Luksemburgā, dalībvalstu galvaspilsētās, Komisijas delegācijās, kas atrodas ārpussavienības valstīs

Vairāk par praksi Eiropas KomisijāDeutschEnglishfrançais

Augstskolu beidzēji (kas ieguvuši bakalaura, maģistra vai doktora grādu)

Kas var pieteikties: personas, kas ieguvušas bakalaura, maģistra vai doktora grādu, ar nosacījumu, ka pēdējais grāds iegūts piecu gadu laikā pēc iepriekšējā augstskolas grāda iegūšanas
Ilgums: 3–5 mēneši
Kur: Isprā (Itālija), Karlsrūē (Vācija), Gēlā (Beļģija), Petenā (Nīderlande) vai Seviljā (Spānija)

Vairāk par praksi Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrāEnglish

Eiropas Ombuds

Augstskolu beidzēji, kas ir specializējušies tiesību zinātnē

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kas ir specializējušies tiesību zinātnē un ES tiesību jautājumos ir sasnieguši augstu profesionālās sagatavotības līmeni vai padziļināti pētījuši šos jautājumus
Ilgums: vismaz 4 mēneši
Kur: Strasbūrā, Briselē

Vairāk par praksi pie Eiropas Obuda

Eiropas Parlaments

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē, Strasbūrā, Luksemburgā, informācijas birojos dalībvalstīs

Vairāk par praksi Eiropas Parlamentā

Augstskolu beidzēji ar invaliditāti

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji un personas ar invaliditāti, kuru kvalifikācija ir zemāka par augstskolas līmeni
Ilgums: 5 mēneši
Kur: pamatā Briselē un Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Parlamentā

Eiropas Revīzijas palāta

Studenti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas Palātu interesējošām jomām

Kas var pieteikties: studenti, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas Palātu interesējošām jomām (audits, budžets, grāmatvedība, vadība, cilvēkresursi, tulkošana, komunikācija, starptautiskās attiecības, jurisprudence)
Ilgums: ilgākais 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Revīzijas palātā

Eiropas Savienības Padome

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: ES pilsoņi, kuri ir beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Savienības PadomēEnglish

Eiropas Savienības Tiesa

Augstskolu beidzēji, kuriem ir grāds tiesību vai politikas zinātnēs

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji ar grādu tiesību vai politikas zinātnēs (uzsvars uz tiesību zinātni)
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Savienības Tiesā

ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais Eiropas kopuzņēmums (kopuzņēmums “Fusion for Energy”)

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir sekmīgi beiguši vismaz trīs gadus ilgu augstskolas mācību programmu un ieguvuši augstskolas diplomu
Ilgums: 4–9 mēneši
Kur: Barselonā (Spānija), Garhingā (Vācija) vai Kadarašā (Francija)

Vairāk par praksi kopuzņēmumā “Fusion for Energy”English

Reģionu komiteja

Augstskolu beidzēji

Kas var pieteikties: pretendenti no ES dalībvalstīm vai no valsts, kas ir oficiāla kandidātvalsts un gatavojas iestāties ES, kuri ir beiguši augstākās izglītības pirmo ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Briselē

Vairāk par praksi Reģionu komitejāEnglish

Uz augšu

Prakses iespējas dažādās iestādēs

Eiropas Centrālā banka

Augstskolu beidzēji, kas specializējušies ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, cilvēkresursu vadībā vai tulkošanā

Kas var pieteikties: kandidāti no ES dalībvalstīm vai valsts, kas ir oficiāla kandidātvalsts un gatavojas iestāties ES, kuri beiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu un ieguvuši grādu
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Vairāk par praksi Eiropas Centrālajā bankāEnglish

Eiropas Komisija

Studenti, kas specializējušies rakstiskajā tulkošanā

Kas var pieteikties: kandidāti, kuri ir pabeiguši augstskolas studiju pirmo ciklu un spēj rakstiski tulkot dzimtajā valodā no divām ES oficiālajām valodām (no kurām vienai jābūt franču, angļu vai vācu valodai)
Ilgums: 5 mēneši
Kur: Luksemburgā, Briselē

Vairāk par praksi Eiropas Komisijā DeutschEnglishfrançais

Eiropas Parlaments

Augstskolu beidzēji, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kuri nevainojami pārvalda vienu no ES oficiālajām valodām vai vienu no kandidātvalstu oficiālajām valodām un ir ieguvuši pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas
Ilgums: 3 mēneši (izņēmuma kārtā var pagarināt par maksimums 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Studenti, kas zina vismaz trīs ES oficiālās valodas

Kas var pieteikties: studenti, kam ir jāiziet prakse saskaņā ar viņu mācību programmu un kuri nevainojami pārvalda vienu no ES oficiālajām valodām vai vienu no kandidātvalstu oficiālajām valodām un ir ieguvuši pamatīgas divu citu ES oficiālo valodu zināšanas
Ilgums: 1-3 mēneši (izņēmuma kārtā var pagarināt par maksimums 3 mēnešiem)
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Parlamentā

Eiropas Revīzijas palāta

Studenti, kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Tiesu interesējošām jomām

Kas var pieteikties: studenti, kas ieguvuši atzītu augstskolas līmeņa diplomu vai kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātu interesējošām jomām (revīzija, budžets, uzskaite, pārvalde, cilvēkresursi, tulkošana, saziņa, starptautiskās attiecības, juridisprudence)
Ilgums: maksimums 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Revīzijas palātā

Eiropas Savienības Tiesa

Nesen diplomu saņēmuši konferenču tulki

Kas var pieteikties: diplomēti konferenču tulki, kuri nesen pabeiguši konferenču tulkošanas studijas
Ilgums: 10-12 nedēļas
Kur: Luksemburgā

Vairāk par praksi Eiropas Savienības tiesāEnglish

Uz augšu

Prakses iespējas dažādās iestādēs

Eiropas Centrālā banka

Studenti, kuri specializējas ekonomikā, finansēs, statistikā, uzņēmējdarbības vadībā, jurisprudencē, cilvēkresursos vai tulkošanā

Kas var pieteikties: studenti, kuriem ir vismaz bakalaura grāds, arī doktorandi
Ilgums: 3–12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Lasiet vēl par praksi Eiropas Centrālajā bankāEnglish

Augstskolu beidzēji, kuri ieguvuši pirmā līmeņa grādu ekonomikā un vēlas apgūt maģistrantūras vai doktorantūras programmu ekonomikā

Kas var pieteikties: augstskolu beidzēji, kuri ieguvuši pirmā līmeņa grādu ekonomikā un vēlas apgūt maģistrantūras vai doktorantūras programmu ekonomikā
Ilgums: 3-12 mēneši
Kur: Frankfurtē pie Mainas

Lasiet vēl par praksi Eiropas Eiropas Centrālajā bankāEnglish

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Augstskolas vai līdzvērtīgs diploms

Kas var pieteikties: trešā, ceturtā, piektā kursa studenti, kuru studiju programma paredz obligātu stažēšanos
Ilgums: 1-3 mēneši
Kur: Briselē

Lasiet vēl par praksi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejāEnglishfrançais

Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs

Pēdējā kursa studenti, maģistranti un doktorandi

Kas var pieteikties: studenti, kuri gatavojas beigt augstskolu, aizstāvēt maģistra darbu vai doktora disertāciju
Ilgums: 3–5 mēneši
Kur: Isprā (Itālija), Karlsrūē (Vācija), Gēlā (Beļģija), Petenā (Nīderlande) un Seviljā (Spānija)

Lasiet vēl par praksi Eiropas Komisijas Kopīgajā pētniecības centrāEnglish

Eiropas Parlaments

Studenti, kam ir vidējās izglītības diploms

Kas var pieteikties: visi, kuriem ir vidusskolas diploms, pēc kura saņemšanas var iestāties augstskolā. Priekšroka ir studentiem, kuriem prakse ir paredzēta studiju programmā
Ilgums: 1–4 mēneši

Lasiet vēl par praksi Eiropas Parlamentā

Mācību apmeklējumi

Kas var pieteikties: personas, kuras vēlas pētīt ar Eiropas integrāciju saistītus jautājumus
Ilgums: ilgākais 1 mēnesis

Lasiet vēl par Eiropas Parlamenta mācību apmeklējumiem

Eiropas Revīzijas palāta

Augstskolas līmeņa diploms vai vismaz četri augstskolas semestri Revīzijas palātu interesējošā jomā

Kas var pieteikties: studenti, kuriem ir atzīts augstskolas līmeņa diploms vai kuri beiguši vismaz četrus augstskolas studiju semestrus kādā no Revīzijas palātu interesējošām jomām (audits/ budžets, grāmatvedība/ vadība, cilvēkresursi/ tulkošana/ komunikācija, starptautiskās attiecības/ jurisprudence)
Ilgums: ilgākais 5 mēneši
Kur: Luksemburgā

Lasiet vēl par praksi Eiropas Revīzijas Palātā

Eiropas Savienības Padome

Augstskolu 3., 4. un 5. kursa studenti

Kas var pieteikties: trešā, ceturtā, piektā kursa studenti, kuru studiju programmā ir obligāta prakse
Ilgums: 1–5 mēneši
Kur: Briselē

Lasiet vēl par praksi Eiropas Savienības Padomē

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?