EUROPA - Absolventų, lingvistų ir studentų stažuotės

Europos institucijos siūlo įvairiausias stažuotes studentams ir absolventams. Šios stažuotės – tai puiki proga patiems patirti, kaip veikia institucijos, ir iš arti susipažinti su bendra ES veikla. Stažuotės gali būti įvairios trukmės ir siūlomos daugelyje vietų.

Stažuotės įvairiose institucijose

Europos Audito Rūmai

Universiteto diplomas arba bent keturių semestrų universitetinės studijos Audito Rūmus dominančioje srityje

Paraiškas teikti gali studentai, turintys pripažintą universiteto diplomą arba baigę bent keturių semestrų universitetines studijas Audito Rūmus dominančioje srityje (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijų, tarptautinių santykių, teisės)
Trukmė: ne ilgiau kaip 5 mėnesiai
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių ar vertimo sričių universitetų absolventai

Paraiškas gali teikti ES piliečiai, baigę bent pirmą universitetinių studijų ciklą ir gavę diplomą
Trukmė: 3–12 mėnesių
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame BankeEnglish

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, baigę ne mažiau kaip trejų metų studijas
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteteEnglishfrançais

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, baigę ne mažiau kaip trejų metų studijas, arba universitetų studentai, turintys atlikti stažuotę studijų metu
Trukmė: 1–3 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteteEnglishfrançais

Europos investicijų bankas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai, turintys ne daugiau kaip vienerių metų profesinę patirtį
Trukmė: 1–5 mėnesiai
Vieta: dažniausiai Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos investicijų bankeDeutschEnglishfrançais

Europos išorės veiksmų tarnyba

Universitetų absolventai (turintys magistro ar daktaro laipsnį)

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys ES delegacijų veiklai svarbių sričių universitetinį laipsnį, atitinkantį magistro arba aukštesnį laipsnį, baigę ne mažiau kaip ketverių metų studijas
Trukmė: 9–18 mėnesių
Vieta: ES delegacijos

Daugiau apie stažuotes Europos išorės veiksmų tarnybojeEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus ne mažiau kaip trejų metų universitetines studijas (ne žemesnis negu bakalauro laipsnis)
Trukmė: 4–9 mėnesiai
Vieta: Barselona (Ispanija), Garchingas (Vokietija) arba Kadarašas (Prancūzija)

Daugiau apie Branduolių sintezės energetikos vystymo agentūros stažuotesEnglish

Europos Komisija

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali kandidatai, turintys universitetinį išsilavinimą, įgytą baigus ne mažiau kaip trejų metų universitetines studijas (ne žemesnis negu bakalauro laipsnis)
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis, Liuksemburgas, valstybių narių sostinės, Komisijos delegacijos ES nepriklausančiose šalyse

Daugiau apie stažuotes Europos KomisijojeDeutschEnglishfrançais

Universitetų absolventai (turintys bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį)

Paraiškas teikti gali asmenys, turintys bakalauro, magistro arba daktaro laipsnį, įgytą praėjus ne daugiau kaip 5 metams nuo ankstesnio laipsnio įgijimo
Trukmė: 3–5 mėnesiai
Vieta: Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Gelis (Belgija), Petenas (Nyderlandai) arba Sevilija (Ispanija)

Daugiau apie Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro stažuotesEnglish

Europos ombudsmenas

Universitetų teisės absolventai

Paraiškas teikti gali universitetinį teisinį išsilavinimą turintys absolventai, bebaigiantys Bendrijos teisės tyrimus arba profesinio tobulinimosi studijas
Trukmė: mažiausiai 4 mėnesiai
Vieta: Strasbūras, Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ombudsmeno tarnyboje

Europos Parlamentas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali universitetų absolventai
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis, Strasbūras, Liuksemburgas, informacijos biurai valstybėse narėse

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Neįgalieji universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali neįgalieji universitetų absolventai ir asmenys, įgiję žemesnį negu universitetinis išsilavinimą.
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: dažniausiai Briuselis ir Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Europos Sąjungos Taryba

Universitetų absolventai

Paraiškas gali teikti ES piliečiai, baigę bent pirmą universitetinių studijų ciklą ir gavę diplomą
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos TarybojeEnglish

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Universitetų teisės ar politinių mokslų absolventai

Paraiškas teikti gali absolventai, turintys teisės arba politikos mokslų (specializacija – teisė) diplomą
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Teisingumo Teisme

Regionų komitetas

Universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali bent pirmą aukštojo mokslo studijų ciklą baigę ir diplomą gavę kandidatai iš ES valstybių narių arba iš oficialių šalių kandidačių
Trukmė: 5 mėnesiai
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Regionų komiteteEnglish

Į puslapio pradžią

Stažuotės įvairiose institucijose

Europos Audito Rūmai

Universitetinių studijų diplomas arba bent keturi semestrai universitetinių studijų Audito Rūmus dominančioje srityje

Paraiškas teikti gali: studentai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito, biudžeto, apskaitos, administravimo, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos, tarptautinių santykių, teisės) universitetinių studijų semestrus.
Trukmė: iki 5 mėn.
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu specializacijos universitetų absolventai

Paraiškas teikti gali: kandidatai iš ES valstybių narių arba oficialių šalių kandidačių į narystę ES, baigę bent pirmosios pakopos universitetines studijas ir gavę diplomą.
Trukmė: 3–12 mėnesių
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame BankeEnglish

Europos Komisija

Universitetų vertimo raštu studentai

Paraiškas teikti gali: pirmąją universitetinių studijų pakopą baigę ir galintys versti į savo pagrindinę kalbą iš dviejų oficialiųjų ES kalbų (viena iš jų turi būti prancūzų, anglų arba vokiečių) kandidatai
Trukmė: 5 mėn.
Vieta: Liuksemburgas, Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Komisijoje DeutschEnglishfrançais

Europos Parlamentas

Universitetų absolventai, mokantys bent tris oficialiąsias ES kalbas

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, puikiai mokantys kurią nors oficialiąją ES kalbą arba kurios nors šalies kandidatės oficialiąją kalbą ir labai gerai mokantys dar dvi oficialiąsias ES kalbas
Trukmė: 3 mėnesiai (išimtiniais atvejais gali būti pratęsta iki 3 mėn.)
Vieta: Liuksemburgas

Stažuotės studentams, mokantiems bent tris oficialiąsias ES kalbas

Paraiškas teikti gali: universitetų studentai, privalantys atlikti stažuotę pagal studijų programą ir puikiai mokantys kurią nors oficialiąją ES kalbą arba kurios nors šalies kandidatės oficialiąją kalbą ir labai gerai mokantys dar dvi oficialiąsias ES kalbas.
Trukmė: 1–3 mėnesiai (išimtiniais atvejais gali būti pratęsta iki 3 mėn.)
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Neseniai įgijusieji konferencijų vertėjo žodžiu kvalifikaciją

Paraiškas teikti gali: neseniai įgijusieji konferencijų vertėjų žodžiu diplomą.
Trukmė: 10–12 savaičių
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Teisingumo TeismeEnglish

Į puslapio pradžią

Stažuotės įvairiose institucijose

Europos Audito Rūmai

Universitetinio lygmens diplomas arba bent keturi Audito Rūmus dominančios srities studijų semestrai

Paraiškas teikti gali: studentai, kurie turi pripažintą universitetinio išsilavinimo diplomą arba kurie yra baigę bent keturis Audito Rūmus dominančios srities (audito ir (arba) biudžeto; apskaitos ir (arba) administracijos; žmogiškųjų išteklių, vertimo raštu, komunikacijos; tarptautinių santykių ir (arba) teisės) universitetinių studijų semestrus
Trukmė: iki 5 mėn.
Vieta: Liuksemburgas

Daugiau apie stažuotes Europos Audito Rūmuose

Europos Centrinis Bankas

Ekonomikos, finansų, statistikos, verslo administravimo, teisės, žmogiškųjų išteklių arba vertimo specializacijos studentai

Paraiškas teikti gali: studentai, turintys bent bakalauro laipsnį, taip pat doktorantai.
Trukmė: 3–12 mėnesių.
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame BankeEnglish

Universitetų absolventai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnį ir ketinantys toliau studijuoti ekonomikos magistrantūros arba doktorantūros studijų programą

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai, įgiję pirmosios aukštojo mokslo pakopos laipsnį ir ketinantys toliau studijuoti pagal ekonomikos magistrantūros arba doktorantūros studijų programą pripažintame tarptautiniame universitete.
Trukmė: 3–12 mėnesių.
Vieta: Frankfurtas prie Maino

Daugiau apie stažuotes Europos Centriniame BankeEnglish

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Universitetų arba lygiaverčių mokymo įstaigų absolventai

Paraiškas teikti gali: universitetų absolventai arba studentai, privalantys atlikti stažuotę pagal studijų programą
Trukmė: 1–3 mėnesiai.
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Englishfrançais

Europos Komisija (Jungtinis tyrimų centras)

Bakalauro, magistro arba daktaro darbą rengiantys studentai

Paraiškas teikti gali: bakalauro, magistro arba daktaro darbą rašantys studentai.
Trukmė: 3–5 mėnesiai.
Vieta: Ispra (Italija), Karlsrūhė (Vokietija), Gelis (Belgija), Petenas (Nyderlandai) arba Sevilija (Ispanija).

Daugiau apie stažuotes Europos Komisijos Jungtiniame tyrimų centreEnglish

Europos Parlamentas

Vidurinės mokyklos baigimo atestatą turintys studentai

Paraiškas teikti gali: asmenys, turintys vidurinės mokyklos baigimo atestatą, kurio pakanka būti priimtam į universitetą; pirmenybė teikiama tiems studentams, kurie stažuotę privalo atlikti per savo studijas.
Trukmė: 1–4 mėnesiai.

Daugiau apie stažuotes Europos Parlamente

Studijų vizitai

Paraiškas teikti gali: piliečiai, norintys studijuoti su Europos integracija susijusias temas.
Trukmė: iki 1 mėn.

Daugiau apie studijų vizitus Europos Parlamente

Europos Sąjungos Taryba

Trečio, ketvirto arba penkto kurso universitetų studentai

Paraiškas teikti gali: trečio, ketvirto arba penkto kurso universitetų studentai, stažuotę privalantys atlikti pagal studijų programą.
Trukmė: 1–5 mėnesiai.
Vieta: Briuselis

Daugiau apie stažuotes Europos Sąjungos Taryboje

Į puslapio pradžią

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?