EUROPA - Tréimhsí oiliúna do chéimithe, teangeolaithe agus mic léinn

Tairgeann na hinstitiúidí Eorpacha neart cineálacha tréimhsí oiliúna do mhic léinn agus do chéimithe. An té a chuirfidh tréimhse oiliúna isteach gheobhaidh sé gar-léargas, nach bhfaigheadh sé ar dhóigh ar bith eile, ar an gcaoi a bhfeidhmíonn institiúidí an AE agus ar na gníomhaíochtaí ginearálta a dhéanann siad. Bíonn tréimhsí oiliúna d'fhaid éagsúla ar fáil in go leor áiteanna.

Tréimhsí oiliúna de réir institiúide

An Banc Ceannais Eorpach

Céimithe ollscoile san eacnamaíocht, san airgeadas, sa staidreamh, i riarachán gnó, sa dlí, in acmhainní daonna nó san aistriúchán

Cé atá incháilithe: Náisiúnaigh den AE a bhfuil an chéad sraith ar a laghad dá staidéar ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais EorpaighEnglish

An Banc Eorpach Infheistíochta

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil níos lú ná bliain amháin de thaithí oibre acu
Tréimhse: 1-5 mhí
Cén áit: Lucsambug go hiondúil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Eorpaigh InfheistíochtaDeutschEnglishfrançais

An Coimisiún Eorpach

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu ar chúrsa ollscoile a mhair trí bliana ar a laghad (Baitsiléir den ghrád is ísle)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil, Lucsamburg, príomhchathracha na mBallstát, Toscaireachtaí an Choimisiúin i dtíortha nach Ballstáit

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Choimisiúin EorpaighDeutschEnglishfrançais

Céimithe ollscoile (leibhéal Baitsiléara, Máistreachta nó PhD)

Cé atá incháilithe: daoine a bhain Baitsiléir, Máistreacht nó PhD faoi cheann 5 bliana ón gcéim ollscoile is deireanaí roimhe sin a chríochnú
Tréimhse: 3-5 mhí
Cén áit: Ispra (an Iodáil), Karlsruhe (an Ghearmáin), Geel (an Bheilg), Petten (an Ísiltír) nó Sevilla (an Spáinn)

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin EorpaighEnglish

An tOmbudsman Eorpach

Céimithe ollscoile sa dlí

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile sa dlí atá ag ardleibhéal ina n-oiliúint ghairmiúil nó ina dtaighde ar dhlí an Chomhphobail
Tréimhse: 4 mhí ar a mhéad
Cén áit: Strasbourg, an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Ombudsmain Eorpaigh

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Iarchéimithe ollscoile (leibhéal Máistreachta nó PhD)

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu atá comhionann ar a laghad le céim Mháistreachta i réimse atá ábhartha do ghníomhaíochtaí Thoscaireachtaí an AE (cúrsa ollscoile ceithre bliana ar a laghad)
Tréimhse: 9-18 mí
Cén áit: Toscaireachtaí an AE

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta SeachtraíEnglishespañolfrançaisportuguêsportuguês

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil ar a laghad trí bliana de staidéar ollscoile críochnaithe acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpaEnglishfrançais

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil trí bliana ar a laghad de staidéar ollscoile críochnaithe acu nó mic léinn ollscoile a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa stáidéir
Tréimhse: 1-3 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpaEnglishfrançais

Coiste na Réigiún

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: iarrthóirí ó Bhallstát den AE nó ó thír ar iarrthóir oifigiúil aontachais í, a bhfuil an chéad sraith ar a laghad de chúrsa oideachais ardleibhéil críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste na RéigiúnEnglish

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: náisiúnaigh den AE a bhfuil an chéad sraith ar a laghad dá staidéar ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán bainte amach acu
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chomhairle an Aontais EorpaighEnglish

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Céimithe ollscoile le céim sa dlí nó sna heolaíochtaí polaitiúla

Cé atá incháilithe: céimithe a bhfuil céim ollscoile acu sa dlí nó sna heolaíochtaí polaitiúla (dírithe ar an dlí)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Dioplóma ollscoile nó ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad, Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid, Caidreamh Idirnáisiúnta/ Staidéar Dlí)
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil, Strasbourg, Lucsamburg, oifigí eolais sna Ballstáit

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile faoi mhíchumas

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile agus daoine a bhfuil cáilíochtaí acu faoi bhun leibhéal na hollscoile agus atá faoi mhíchumas
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil agus Lucsamburg go hiondúil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Barr

Tréimhsí oiliúna de réir institiúide

An Banc Ceannais Eorpach

Céimithe ollscoile i réimse na heacnamaíochta, an airgeadais, an staidrimh, an riaracháin ghnó, an dlí, na n-acmhainní daonna nó an aistriúcháin

Cé atá incháilithe: iarrthóirí ó Bhallstát an AE nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar aontachas a bhfuil an chéad shraith dá staidéir ollscoile críochnaithe acu agus a bhfuil céim iomlán ollscoile bainte amach acu
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Cheannais EorpaighEnglish

An Coimisiún Eorpach

Mic léinn ollscoile atá i mbun staidéir ar an aistriúchán

Cé atá incháilithe: iarrthóirí a bhfuil an chéad sraith dá staidéir ollscoile críochnaithe acu agus atá in ann aistriú isteach ina bpríomhtheanga ó dhá theanga oifigiúla de chuid an AE (nach mór gur Béarla, Fraincis nó Gearmáinis ceann acu)
Tréimhse: 5 mhí
Cén áit: Lucsamburg, an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Choimisiúin Eorpaigh DeutschEnglishfrançais

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Ateangairí comhdhála nuacháilithe

Cé atá incháilithe: ateangairí nuacháilithe a bhfuil dioplóma acu san ateangaireacht comhdhála
Tréimhse: 10-12 seachtaine
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Bhreithiúnais an Aontais EorpaighEnglish

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile acu nó ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad/Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid/Caidreamh Idirnáisiúnta/Staidéar Dlíl
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Céimithe ollscoile a bhfuil trí theanga oifigiúla an AE ar a laghad acu

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an AE nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas an-mhaith acu ar dhá theanga oifigiúla eile an AE
Tréimhse: 3 mhí (ar féidir é a shíneadh ar feadh tréimhse 3 mhí go heisceachtúil)
Cén áit: Lucsamburg

Tréimhsí oiliúna do mhic léinn ollscoile a bhfuil trí theanga oifigiúla an AE ar a laghad acu

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi thréimhse oiliúna mar chuid dá chúrsa staidéir agus a bhfuil sáreolas acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an AE nó ar theanga oifigiúil tíre is iarrthóir agus eolas an-mhaith acu ar dhá theanga oifigiúla eile an AE
Tréimhse: 1-3 mhí (ar féidir é a shíneadh ar feadh tréimhse 3 mhí go heisceachtúil)
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpaEnglish

Barr

Tréimhsí oiliúna de réir institiúide

An Banc Ceannais Eorpach

Mic léinn a bhfuil saineolas acu ar an eacnamaíocht, airgeadas, staidreamh, riarachán gnó, dlí, acmhainní daonna nó aistriúchán

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil bunchéim ar a laghad acu, mic léinn PhD san áireamh
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Ceannais EorpaighEnglish

Céimithe ollscoile a bhfuil a gcéad chéim san eacnamaíocht acu agus atá ag féachaint le clárú i gclár Máistreachta/Dochtúireachta san eacnamaíocht

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile a bhfuil a gcéad chéim san eacnamaíocht acu agus atá ag féachaint le clárú i gclár Máistreachta/Dochtúireachta san eacnamaíocht in ollscoil idirnáisiúnta mór le rá
Tréimhse: 3-12 mhí
Cén áit: Frankfurt am Main

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna an Bhainc Ceannais EorpaighEnglish

An Coimisiún Eorpach (an tAirmheán Comhpháirteach Taighde)

Mic léinn bunchéime, Máistreachta nó PhD

Cé atá incháilithe: mic léinn atá i mbun bunchéime, Máistreachta nó PhD
Tréimhse: 3-5 mhí
Cén áit: Ispra (an Iodáil), Karlsruhe (an Ghearmáin), Geel (an Bheilg), Petten (an Ísiltír) nó Sevilla (an Spáinn)

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin EorpaighEnglish

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

Céimithe ollscoile nó a gcomhionann

Cé atá incháilithe: céimithe ollscoile nó mic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa stáidéir
Tréimhse: 1-3 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa Englishfrançais

Comhairle an Aontais Eorpaigh

Mic léinn ollscoile ón tríú, ceathrú nó cúigiú bliain

Cé atá incháilithe: mic léinn ón tríú, ceathrú nó cúigiú bliain ollscoile a bhfuil orthu tabhairt faoi oiliúint éigeantach mar chuid dá gcúrsa stáidéir
Tréimhse: 1-5 mhí
Cén áit: an Bhruiséil

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chomhairle an Aontais Eorpaigh

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

Dioplóma ollscoile nó ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile i réimse spéise don Chúirt

Cé atá incháilithe: mic léinn a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar staidéir ollscoile curtha i gcrích acu i réimse spéise don Chúirt (Iniúchóireacht/Buiséad, Cuntasaíocht/Riarachán, Acmhainní Daonna/Aistriúchán/Cumarsáid, Caidreamh Idirnáisiúnta/ Staidéar Dlí)
Tréimhse: 5 mhí ar a mhéad
Cén áit: Lucsamburg

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Parlaimint na hEorpa

Daltaí a bhfuil teastas meánscoile acu.

Cé atá incháilithe: daoine a bhfuil teastas meánscoile acu atá bailí chun áit a fháil san ollscoil; tugtar tosaíocht do mhic léinn a bhfuil orthu tabhairt faoi thréimhse oiliúna mar chuid dá gcúrsa staidéir
Tréimhse: 1-4 mhí

Tuilleadh eolais faoi thréimhsí oiliúna Pharlaimint na hEorpa

Cuairteanna staidéir

Cé atá incháilithe: saoránaigh ar mhaith leo staidéar a dhéanamh ar ábhair a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa
Tréimhse: 1 mhí ar a mhéad

Tuilleadh eolais faoi chuairteanna staidéir Pharlaimint na hEorpa

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?